22-24 marca w hotelu „Klimczok” w Szczyrku odbyła się 18. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej KOMEKO pt. „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – jakość – efektywność”.

Organizatorem Konferencji był Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

Celami konferencji były przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

Otwarcia spotkania dokonała dr inż. Małgorzata Malec, dyrektor ITG KOMAG. Konferencja została podzielona na sześć sesji tematycznych, podczas których prelekcje wygłosili reprezentanci Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, firm działających w sektorze górnictwa podziemnego i odkrywkowego, a także przedstawiciele organizatora.

Tematyka referatów wygłoszonych na konferencji dotyczyła następujących zagadnień:
– racjonalnej gospodarki surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania,
– najnowszych technologii przeróbki surowców mineralnych,
– nowych materiałów, technologii produkcji oraz rozwiązań konstrukcyjnych maszyn przeróbczych,
– inteligentnych systemów mechatronicznych wspomagających procesy przeróbki,
– automatyzacji procesów przeróbczych,
– systemów sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów,
– czynników szkodliwych w procesach przeróbczych (w tym zwalczania zagrożeń),
– aspektów ekologicznych w procesach przeróbki,
– kierunków rozbudowy i modernizacji zakładów przeróbczych,
– problemów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych,
– wykorzystania innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami wydobywczymi,
– technologii zgazowania węgla,
– metod wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych,
– rewitalizacji i rekultywacji terenów pogórniczych.

Konferencja KOMEKO od lat przyczynia się do integracji środowiska naukowego z przedstawicielami przemysłu – zawsze jest doskonałą okazją do dyskusji, tradycyjnie gromadząc liczne grono uczestników, zainteresowanych kierunkami rozwoju bezpiecznych i efektywnych systemów przeróbczych.

Redakcja magazynu „Kruszywa” dziękuje organizatorom za możliwość udziału w wydarzeniu i już teraz zaprasza na kolejną edycję!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij