Prime Minerals kończy prace budowlane pierwszego etapu związane z uruchomieniem kopalni odkrywkowej rudy niklu na wyspie Sulawesi w Indonezji (Projekt Morowali).

Wydobycie i sprzedaż surowca rozpocznie się już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r., a pełne moce produkcyjne zostaną osiągnięte w 2018 r.

Spółka ponadto udokumentowała złoża wapienia, który również będzie wydobywać i sprzedawać w Indonezji. W tym celu spółka zależna Prime Minerals zawarła z PT Rajawali Nuansa Citra Mandiri Indonesia umowę na wydobycie wapienia z obszaru posiadanej koncesji. Kontrakt określa minimalny wolumen wydobycia wapienia na poziomie 10 000 ton miesięcznie.

Inwestycja finansowana jest z emisji prywatnej akcji, w ramach której spółka pozyskała 14,6 mln zł. Na początku 2016 roku Prime Minerals otrzymał 20-letnią koncesję na wydobycie rudy niklu, która obejmuje obszar o powierzchni niemal 2 tys. ha.

Złoża, na które mamy koncesję w Indonezji, są bardzo dobrze udokumentowane i gwarantują wieloletnią eksploatację. Infrastruktura naszej kopalni w ramach pierwszego etapu inwestycji jest prawie gotowa, dlatego wydobycie i sprzedaż niklu rozpocznie się już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku, a ponadto planujemy eksploatację wapienia. Kruszywo planujemy pozyskiwać  już w drugim kwartale tego roku. W najbliższym czasie możliwe jest sfinalizowanie pierwszych kontraktów sprzedażowych. Surowiec będzie sprzedawany lokalnym podmiotom. W ramach procesu uregulowania produkcji wapienia i zwiększenia wolumenu jego wydobycia planujemy założenie lub zakup udziałów w spółce celowej posiadającej ważną licencję na produkcję i sprzedaż wapienia – mówi Paweł Lis, członek zarządu Prime Minerals.

Spółka kończy realizację infrastruktury kopalni:
• przystani dla barek,
• 2 obszarów magazynowania urobku, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystani,
• drogi o długości ok. 5,6 km, prowadzącej od przystani oraz obszarów magazynowania urobku do granicy lasu.

Prime Minerals realizuje budowę kopalni wraz z niezbędną infrastrukturą, na którą składają się – odkrywka, drogi, system odwodnienia, miejsce składowania urobku, magazyn paliw oraz obóz główny z częściami socjalno-biurowymi i zapleczem mechanicznym. Projekt obejmuje również budowę portu z nadbrzeżem – prace konstrukcyjne przewidziano na drugą połowę 2016 i pierwszą połowę 2017 roku.

Prime Minerals zakłada dalsze rozwijanie wydobycia na indonezyjskiej wyspie Sulawesi i poszukiwanie kolejnych perspektywicznych projektów. Spółka nie wyklucza również inwestycji w aktywa przetwórcze rudy niklu. Swoją strategię spółka zamierza realizować przez:
• wyszukiwanie atrakcyjnych koncesji na eksplorację złóż,
• wykonywanie kompleksowych badań zasobów tych koncesji oraz opracowywanie studium wykonalności,
• akwizycje podmiotów dysponujących wartościowymi koncesjami,
• prowadzenie projektów wydobywczych wskazujących na największy potencjał,
• budowę zakładów przetwarzania surowców mineralnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij