8-9 września w Brennej przedstawiciele branży kruszyw wzięli udział w spotkaniu branżowym pt. „Aktualne problemy branży kruszyw – zagrożenia i oczekiwania”. Organizatorem spotkania był magazyn „Kruszywa”.

Spotkanie w Brennej było okazją zarówno do merytorycznych dyskusji na ważne dla branży kruszyw tematy, jak i do integracji środowiska.

Wydarzenie rozpoczęło się częścią seminaryjną, podczas której zaprezentowano osiem referatów mieszczących się w tematyce głównej imprezy. Poprowadził ją prof. Wiesław Kozioł, redaktor honorowy czasopisma „Kruszywa”, wraz z Dagmarą Lerch, redaktor zarządzającą „Kruszyw”.

Prelekcja prof. Kozioła wprowadziła uczestników w tematykę spotkania – profesor przedstawił obecną sytuację branży kruszyw, skupiając się na wydobyciu i produkcji kruszyw w Polsce. Aktualna sytuacja wskazuje, mimo wcześniejszych optymistycznych prognoz, że w 2016 roku wydobycie kruszyw może być mniejsze od ubiegłorocznego (w 2015 roku zanotowano ok. 10-proc. wzrost wydobycia – 232,0 mln Mg). Wpływ na to ma na pewno obecna zła sytuacja w budownictwie, która przyczyniła się do dużo mniejszego od oczekiwanego popytu i dalszego spadku cen kruszyw. Do głównych problemów branży prof. Kozioł zaliczył m.in.:
– dużą konkurencję producentów i mniejsze od oczekiwań zapotrzebowanie na kruszywa; dotyczy to szczególnie drobnych frakcji kruszyw, które są trudno zbywalne lub wręcz niezbywalne;
– utrzymujące się niskie ceny kruszyw (w ciągu 5-6 lat ceny obniżyły się, w zależności od regionu, o 20-30% i dalej spadają!), wzrost kosztów produkcji i niską (lub jej brak) rentowność eksploatacji;
– pogarszającą się jakość złóż i coraz trudniejsze warunki eksploatacji (wzrost głębokości eksploatacji, wielkości dopływów wód głębiowych, większa ilość nadkładu i odpadów wydobywczych itp.); duże trudności z uzyskaniem koncesji na wydobycie kopalin;
– problem wyznaczenia zbyt dużych granic terenu górniczego określających zasięg szkodliwego oddziaływania eksploatacji na środowisko.
Prof. Kozioł wspomniał także o oczekiwaniach branży, które dotyczą możliwości pokonania wymienionych problemów, a także poprawy koniunktury w budownictwie i wzrostu zapotrzebowania na kruszywa i inne materiały budowlane.

Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński przedstawił referat dotyczący Branżowego Znaku Jakości, który PZPK chciałby wdrożyć. Prezes słusznie zauważył, że wobec znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych, stabilizacji, a w perspektywie zmniejszenia zapotrzebowania na kruszywa należy systematycznie eliminować złych dostawców i nieuczciwych producentów, w czym wdrożenie BZJ mogłoby pomóc. W celu poznania podstawowych założeń BZJ, zasad współpracy, a także harmonogramu prac zachęcamy do kontaktu z biurem PZPK – biuro@kruszpol.pl z dopiskiem BZJ.

Danuta Kukielska z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego omówiła trudny problem reaktywności alkalicznej zasobów kruszyw w Polsce – przedstawiła ogólne informacje o zjawisku reaktywności alkalicznej, a także metody badań (m.in. nowe metody badań i oceny reaktywności alkalicznej według RILEM) i jej oceny, a przede wszystkim zwróciła uwagę na skalę tego problemu w Polsce, podając stwierdzone przykłady objawów destrukcji betonów w naszym kraju. Referat zakończyła prezentacją proponowanych rozwiązań i działań do zastosowania w Polsce.

Dr inż. Łukasz Machniak z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentował ciekawy materiał, który wywołał duże zainteresowanie wśród słuchaczy, dotyczący popytu na kruszywa mające zastosowanie w betonie. Przedstawił zapotrzebowanie na kruszywa z podziałem na budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne. Zaznaczył, że infrastruktura lokalna generuje zużycie kruszyw głównie do elementów nawierzchni, w mniejszym stopniu do betonu towarowego, a infrastruktura krajowa ma te proporcje odwrócone. Słusznie zauważył, że to, co szczególnie powinno martwić branżę kruszyw, to słabo realizowane budownictwo krajowe – występują duże opóźnienia w przetargach oraz ich „zamrażanie”.

Prelekcje merytoryczne zostały uzupełnione przez ciekawe prezentacje nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez firmy okołogórnicze. Michał Wojna zaprezentował najciekawsze wdrożenia firmy Powers Maszyny – partnera głównego spotkania – dla kopalń kruszyw, m.in. maszyny Kleemann, Machinery Technology czy Rubble Master. Ireneusz Nawalany i Marcin Nawalany z firmy Nord Napędy w przystępnej dla słuchaczy formie zaprezentowali trudną wiedzę o napędach i omówili innowacyjne rozwiązania napędowe firmy, które znajdują zastosowanie w kopalniach kruszyw, elektrowniach węglowych, kopalniach węgla, rudy żelaza czy cementowniach. Jonathan Willems z firmy Magotteaux za pomocą dwóch filmów zaprezentował profi l firmy i przedstawił najciekawsze rozwiązania kierowane do branży kruszyw, m.in. kruszarki MAG’Impact. Jako ostatni wystąpił Stanisław Kamiński z fi rmy KAMIKA Instruments, który przedstawił referat nt. perspektyw i możliwości wykonania pomiarów uziarnienia materiałów mineralnych w czasie produkcji. Część merytoryczna zakończyła się dyskusją nad przedstawionymi referatami.

Uczestnicy po części problemowej wzięli udział w „ekstremalnej integracji”, która wypełniła drugą część pierwszego dnia spotkania. Mogli spróbować swoich sił w jeździe jeepami i quadami po wyznaczonych górskich ścieżkach, pod czujnym okiem instruktorów. Dodatkowo wzięli udział w zawodach łuczniczych, w których główną nagrodą był puchar „Kruszyw” – zdobyty przez najlepszego strzelca Krzysztofa Czajkowskiego z firmy Ekoprod. Po zakończeniu ekstremalnych zmagań uczestnicy posilili się podczas biesiady w góralskiej wiacie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że ta – niespotykana podczas innych konferencji – forma spędzenia czasu była strzałem w dziesiątkę i powinna być kontynuowana w kolejnej odsłonie spotkania branżowego „Kruszyw”. Wydarzenie zakończyło się uroczystym bankietem, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się wrażeniami oraz kontynuować rozpoczęte rozmowy biznesowe.

Redakcja magazynu „Kruszywa” serdecznie dziękuje prof. Wiesławowi Koziołowi za wsparcie merytoryczne, wszystkim prelegentom za zaangażowanie i przygotowanie interesujących prezentacji, a także partnerom spotkania – firmom: Powers Maszyny, Budkrusz, RDK Projekt, Nord Napędy i Magotteaux.

Zachęceni wieloma entuzjastycznymi reakcjami uczestników i pozytywnym odbiorem spotkania, mamy nadzieję na zorganizowanie podobnego wydarzenia w przyszłym roku, na które już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij