11-16 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się już 62. edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB.

Konferencja jak co roku, zgromadziła na południu Polski wielu specjalistów – w konferencji wzięło udział blisko 500 osób. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Konferencja krynicka to jedno z największych, najważniejszych i najciekawszych wydarzeń branży budownictwa – zarówno dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych, technicznych, jak i praktyków branży budowlanej.

Zgodnie z tradycją konferencja składa się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Sesja problemowa tegorocznej Konferencji pn. „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy” została podzielona na sześć sesji tematycznych i dotyczyła m.in.:
• inżynierii materiałowej związanej z prefabrykacją (beton, żelbet, beton sprężony, stal, drewno, tworzywa sztuczne),
• technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu (w budownictwie kubaturowym, obiektach inżynierskich, np. w mostownictwie, drogownictwie, geotechnice, hydrotechnice),
• funkcjonalności obiektów budowlanych realizowanych w technologiach prefabrykowanych,
• BIM-u (Building Information Modelling) w budownictwie prefabrykowanym.

Część ogólna konferencji, jak co roku, podejmowała szeroko rozumiane problemy naukowe i techniczne budownictwa dotyczące następujących obszarów:
• budownictwo hydrotechniczne,
• budownictwo ogólne,
• fizyka budowli,
• geotechnika,
• inżynieria komunikacyjna – drogi,
• inżynieria komunikacyjna – mosty,
• inżynieria materiałów budowlanych,
• inżynieria przedsięwzięć budowlanych,
• konstrukcje betonowe,
• konstrukcje metalowe,
• mechanika konstrukcji i materiałów.

Jak poinformował przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, na część ogólną konferencji zgłoszono 147 prac. Komitet Naukowy wytypował do publikacji i prezentacji 128 referatów, które prezentowane były podczas dwóch równolegle prowadzonych sesji tematycznych.

Podczas konferencji nie zabrakło tematów związanych z kruszywami. M.in. przeanalizowano możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej (M. Dobiszewska, W. Franus, S. Turbiak) oraz możliwości zastosowania w drogownictwie odpadu z przesiewania gruzu betonowego (Z. Woziwodzki, B. Zając, A. Zawalski). Przedstawiono wpływ kruszyw specjalnych na porowatość i przepuszczalność betonów osłonowych (M. Dąbrowski, K. Gibas, A.M. Brandt, M.A. Glinicki) oraz ocenę możliwości wystąpienia reakcji alkalicznej w betonach osłonowych z kruszywami specjalnymi (D. Jóźwiak- Niedźwiedzka, A.M. Brandt i K. Gibas). Zaprezentowano także wpływ metody badania na wyznaczone ciśnienie pęcznienia na przykładzie iłów krakowskich (M. Wdowska, M. Lendo-Siwicka, K. Garbulewski, K. Michalczuk) oraz wytrzymałość na rozciąganie popiołu lotnego z dodatkiem bentonitu jako materiału na warstwy uszczelniające (K. Zabielska-Adamska, M. Wasil). Z uwagi na ograniczone miejsce nie sposób wymienić wszystkich referatów, więc zdecydowano się tylko na przytoczenie niektórych prezentacji.

Podczas konferencji tradycyjnie wręczono nagrody i medale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Odbyły się także wydarzenia towarzyszące, takie jak: zebranie Komitetu Nauki PZITB, zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN, zebranie Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98, zebranie Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN oraz zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Uczestnicy, poza częścią merytoryczną, chętnie uczestniczyli w wieczornych spotkaniach inżynierskich, podczas których mogli w mniej oficjalnych okolicznościach podyskutować na zaprezentowane podczas konferencji tematy.

Jak co roku, konferencja imponowała bogatym programem merytorycznym oraz doskonałą organizacją.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij