Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jak co roku, podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA zorganizował debatę w ramach Salonu Kruszyw. Konferencja odbyła się 1 czerwca i dotyczyła kruszyw do rozjaśniania nawierzchni drogowych.

Rozjaśnienie powierzchni dróg jest jednym z tych działań, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w opracowanym w 2014 roku dokumencie zatytułowanym „Kierunki działania w dziedzinie Technologii” uznała za istotne.

Jasne nawierzchnie to nie tylko poprawa bezpieczeństwa na drogach, ale także możliwość znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji, wynikająca:
– z racjonalizacji oświetlenia poprzez zmniejszenie mocy źródeł światła i odległości pomiędzy nimi przy zachowaniu wymaganego poziomu oświetlenia,
– ze zwiększenie trwałości (długowieczności) nawierzchni poprzez obniżenie w okresie letnim temperatury nawierzchni o średnio 8-10°C w porównaniu z dotychczasowymi, co zmniejsza ryzyko powstawania kolein.

Debata miała za zadanie dostarczenie wiedzy w zakresie możliwości rozwoju tego kierunku w Polsce. Przedstawione przez poszczególnych prelegentów prezentacje wyjaśniły wiele wątpliwości, zwłaszcza dotyczących możliwości stosowania do tego celu krajowych zasobów surowcowych.

Wygłoszone przez pracowników IMBiGS referaty miały na celu przedstawienie danych dotyczących możliwości zastosowania różnego rodzaju kruszyw, a więc zarówno podaży naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych (mgr. Michał Filipczyk), jak i możliwości zastosowania kruszyw naturalnych i sztucznych w budowie nawierzchni rozjaśnianych (mgr inż. Jarosław Stankiewicz).

Analiza i interpretacja wyników pomiarów współczynnika luminancji nawierzchni mineralno- asfaltowych, przedstawiona w referacie mgr. inż. Piotra Miducha (CEBEL Sp. z o.o.), w bardzo szerokim zakresie wskazała na zależności pomiędzy wymaganiami dotyczącymi samych kruszyw, jak i rozjaśnianych nawierzchni.

Doświadczenia wynikające z realizacji konkretnych inwestycji wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra, przedstawione przez Erwina Filipczyka (Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.), łącznie z informacjami dotyczącymi wymagań dla kruszyw do warstwy ścieralnej (Dariusz Gałązka z GDDKiA) to przykłady praktycznych i konkretnych działań podmiotów gospodarczych, których doświadczenia, osiągnięte rezultaty i ewentualne trudności stanowią istotny wkład dla rozwoju tego rodzaju inwestycji w Polsce.

Oczekuje się, że efektem tegorocznego Salonu Kruszyw powinno być większe zrozumienie, zwłaszcza przez potencjalnych inwestorów i projektantów, że budowa dróg i koszty tej działalności powinny być rozpatrywane zawsze w połączeniu z kosztami eksploatacji, w tym przypadku kosztami tańszej eksploatacji rozjaśnianych nawierzchni drogowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij