Przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia związane z wydobyciem kruszyw (lub surowców do ich produkcji) czy też wytwarzający kruszywa z surowców odpadowych zobowiązani są do spełniania licznych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Spośród koniecznych do przyswojenia nowości w zakresie zmian regulacji prawnych należy wymienić nieco przemilczane przez media zmiany w procedurze prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. Wspomniana procedura i decyzja mają kluczowe znaczenie dla możliwości podjęcia eksploatacji kruszyw (surowców do ich produkcji) czy też legalizacji nowych instalacji służących wytwarzaniu kruszyw z odpadów. Omówieniu powyższych zagadnień poświęcony jest niniejszy artykuł.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3/2016, str. 16-21


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij