27 maja 2020 r. odbyła się VI edycja eminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” zorganizowana przez CBE Polska. Wydarzenie tym razem miało formę spotkania online.

Celem wydarzenia było przedstawienie możliwości wykorzystania popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych. Zagospodarowanie UPS-ów staje się dzięki nowoczesnym technologiom coraz bardziej efektywne i ekologiczne, co pokazali zaproszenie prelegenci.

Aspekt prawny

Podczas wydarzenia został również podjęty aspekt prawny. Dr Sergiusz Urban z Zespołu Ochrony środowiska i Zasobów Naturalnych kancelarii WKB przybliżył uczestnikom ten aspekt zagadnienia. Omówił, kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy z produktem ubocznym, jakie są obowiązki wytwórcy produktów ubocznych, jakie wymogi trzeba spełnić, aby wprowadzić UPS do obrotu w charakterze produktu, a także jakie zmiany czekają nas w przyszłości.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Następnie dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, omówił waloryzację ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Zaprezentował badania realizowane w projekcie pt. UPS-Plus. W swoim wystąpieniu skupił się na addytywach paliwowych jako metodzie funkcjonalizacji UPS-ów, a także na zagospodarowaniu UPS-ów w materiałach inżynierskich i budowlanych.

Produkcja kruszyw sztucznych

Po krótkiej przerwie Danuta Kukielska, kierownik Działu Górnictwa Skalnego z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zaprezentowała kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji kruszyw lekkich. Podczas referatu opisała alternatywną technologię zagospodarowania osadów ściekowych polegającą na wykorzystaniu ich do produkcji nowoczesnego wyrobu dla budownictwa – sztucznego kruszywa lekkiego.

Spalanie termiczne

Ostatnim prelegentem był Robert Leszczyński, kierownik operacyjny Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Poznań z firmy SUEZ Polska. Przedstawił on uboczne produkty spalania z termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz optymalizację procesów produkcyjnych dla żużli i popiołów. Pomimo ograniczeń, jakie obecna sytuacja nałożyła na organizatorów, udało się zrealizować wydarzenie, które zawierało pełen przekrój wiedzy dotyczącej UPS-ów. Dzięki temu uczestnicy, nawet nie mogąc się spotkać, wynieśli z wystąpień cenną wiedzę, która będzie przydatna w przyszłości.

Fot. iStock

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij