11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Pierwsza Zimowa Szkoła odbyła się w 1974 r. w Karpaczu, a jej pomysłodawcą był prof. Zdzisław Gergowicz. W tym roku również zorganizowano spotkanie u stóp góry Śnieżki, aby kontynuować pierwotne cele Szkoły.

Pierwsza Zimowa Szkoła odbyła się w 1974 r. w Karpaczu, a jej pomysłodawcą był prof. Zdzisław Gergowicz. W tym roku również zorganizowano spotkanie u stóp Śnieżki, aby kontynuować pierwotne cele Szkoły, czyli integrację ludzi nauki i przemysłu, wymianę ich doświadczeń oraz stworzenie możliwości wzajemnego pogłębiania wiedzy.

Tematyka tegorocznej Szkoły objęła zagadnienia dotyczące technologii hybrydowych w geoinżynierii, budownictwie podziemnym i tunelowym, a także prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice. Wykład inauguracyjny, przygotowany przez zespół badaczy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Marka Cały, dotyczył modelowania współpracy stopy lądownika z podłożem Fobosa, który jest jednym z dwóch księżyców Marsa.

Wykład prof. dr. hab. inż. Dariusza Łydżby omawiał problematykę wielkoobszarowych zagadnień geotechniki w ujęciu numerycznej rekonstrukcji geometrii, cech materiałowych, stanu naprężenia i odkształcenia w składowiskach materiału płonnego i odpadów z procesu wzbogacania rud, a także w górotworze, stanowiącym podłoże tego typu obiektów.

W Karpaczu poza wykładami w ramach sześciu sesji wygłoszono łącznie 40 referatów.


zdjęcie: Maciej Sobótka

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij