Ponad 50 lat historii, uczestnictwo w wielu istotnych projektach, a także ciągły rozwój i inwestycje nie tylko w ulepszanie produkcji, ale również w działania proekologiczne – tak po krótce można opisać historię Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. znajdują się w Niemodlinie w województwie opolskim. W skład przedsiębiorstwa wchodzą cztery kopalnie, które oferują szeroką gamę kruszyw, m.in.: grys, tłuczeń, kamień łamany, żwir, piasek.

Historia

Za początek działalności firmy przyjmuje się datę 1 stycznia 1964 r., kiedy utworzono Rejon Eksploatacji Kamienia (REK) z siedzibą w Opolu, w skład którego wchodziły: kamieniołomy bazaltu w Nowej Cerekwi k. Kietrza, Rutki i Ligota Tułowicka k. Niemodlina, kamieniołom piaskowca Braciszów k. Głubczyc, żwirownia Dębowa k. Koźla. Na przejętych przez REK złożach już w okresie powojennym prowadzona była eksploatacja, a początek wydobywania bazaltu ze złóż Rutki i piaskowca z Braciszowa to koniec XIX wieku. W 1968 r. siedziba dyrekcji została przeniesiona do Ligoty Tułowickiej. W 1975 r. REK został jednostką organizacyjną Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Opolu. W 1976 r. przejęty został kamieniołom szarogłazu Dębowiec k. Prudnika. W 1980 r. siedziba została ponownie przeniesiona – tym razem do Niemodlina, gdzie znajduje się do dziś. Od 1981 r. przedsiębiorstwo funkcjonuje pod obecną nazwą Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie. W 1982 r. na udostępnionym nowym złożu kruszywa naturalnego rozpoczęła pracę żwirownia Brzeziny k. Grodkowa. W 1991 r. nastąpiło przekształcenie w Przedsiębiorstwo Państwowe KOSD z siedzibą w Niemodlinie. W 1998 r. pracownicy firmy założyli spółkę akcyjną, która przejęła przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania na podstawie zarządzenia wojewody opolskiego w sprawie prywatyzacji bezpośredniej.

Struktura przedsiębiorstwa

Aktualnie w skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 • kopalnia bazaltu Rutki-Ligota eksploatująca złoża Rutki i Ligota Tułowicka,
 • kopalnia piaskowca Braciszów,
 • kopalnia szarogłazu Dębowiec,
 • kopalnia kruszywa naturalnego Drogoszów.

Wszystkie kopalnie produkują kruszywa głównie do budowy dróg. Oprócz tego wytwarzane są: grysy, mieszanki, tłucznie, piasek łamany i kruszywo drobne granulowane, kamień łamany hydrotechniczny, żwiry, piasek, pospółka. Kopalnia Rutki-Ligota posiada także instalację płukania grysów bazaltowych.

Najnowsze inwestycje

W ostatnich latach firma poszerzyła swoje zaplecze produkcyjne i modernizowała zakłady przeróbcze w celu dostosowania asortymentu produkowanych materiałów kamiennych do wymagań rynku budowlanego, a także potrzeb socjalno-administracyjnych. W 2019 r. zbudowano zakład przeróbczy w Kopalni Kruszywa Naturalnego Drogoszów. W ramach dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa zbudowano przy niej elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Kopalnia Dębowiec wzbogaciła się o nowy budynek warsztatowy i administracyjno-socjalny, a kopalnia Rutki-Ligota – o budynek warsztatowy.

Charakter pracy kopalń

Wydobycie kruszyw odbywa się w systemie dwuzmianowym, sposobem odkrywkowym z użyciem materiałów wybuchowych. W żwirowni Drogoszów używana jest koparka ssąca (refuler). Sprzęt, którym prowadzone są prace, to np.: koparki BOLA, CAT, Hitachi, ładowarki CAT, Hyundai, samochody technologiczne sztywno-ramowe BIEŁAZ, przegubowe Bell, wiertnice Atlas Copco. Sprzęt używany do przeróbki materiałów to m.in.: kruszarki szczękowe Nordberg, STE, August Muller, kruszarki stożkowe Nordberg, SVEDALA, kruszarki odśrodkowe, kruszarki udarowe SBM, mobilne RCI, HCI, przesiewacz mobilny McCloskey. Rozbijanie brył nadwymiarowych realizowane jest za pomocą młota hydraulicznego i kuli. Pod koniec lat 90. przedsiębiorstwo, jako jedne z pierwszych w Polsce, przeszło na system inicjacji nieelektrycznej ładunków MW. Roboty strzałowe realizowane są przez wyspecjalizowane podmioty (SEE, MAXAM, Austin Powder).

Realizacje

Materiały produkowane przez KOSD Niemodlin były wykorzystywane przy wielu realizacjach drogowych. Wśród nich można wymienić:

 • podbudowę autostrady A4 w okolicy Gliwic,
 • drogi dojazdowe do A1 w rejonie Jastrzębia-Zdroju i Rybnika,
 • budowę obwodnic: Dobrodzienia, Dobrzenia Wielkiego, Lubrzy, Głubczyc, Białej,
 • budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny,
 • regulację Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim,
 • budowle hydrotechniczne w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla,
 • budowę obwodnicy Krnowa w Czechach,
 • remonty dróg krajowych i wojewódzkich w województwach śląskim i opolskim.

Działania proekologiczne

,,Ptasia wyspa” po rekultywacji kopalni żwiru Brzeziny

W 2016 r. w ramach rekultywacji terenu kopalni żwiru Brzeziny utworzono wyspę, która miała być siedliskiem lęgowym dla mew i rybitw, czyli gatunków, których populacja jest zagrożona. Monitoring ornitologiczny wykonany w latach 2018-2020 pokazał sukces przedsięwzięcia – stwierdzono gniazdowanie trzech szczególnie istotnych faustycznie, chronionych gatunków. W okresie jesienno-zimowym prowadzone jest corocznie usuwanie wegetacji roślinnej w celu zachowania dogodnych warunków do gniazdowania.

Kolonia brzegówek w Drogoszowie

Brzegówka jest jednym z trzech gatunków jaskółek gniazdujących w Polsce. Z powodu braku miejsc lęgowych można je spotkać na przekształconych antropogenicznie terenach piaskowni i kopalni żwiru. Kolonia brzegówek zlokalizowana na terenie Kopalni Kruszywa Naturalnego Drogoszów jest jedną z większych na terenie województwa śląskiego. Ptaki tolerują prace wydobywcze w pobliżu kopalni.

Farma fotowoltaiczna w Bielicach

Farmy fotowoltaiczne to obecnie jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii. W czasie ich pracy nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane, nie wpływają one również negatywnie na estetykę krajobrazu. KOSD Niemodlin rozpoczęły inwestowanie w OZE, uznając je za szczególnie istotne dla ochrony środowiska i zredukowania emisji CO2. W kwietniu 2019 r. rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Jej uruchomienie nastąpiło 18.06.2019 r. Farma zajmuje powierzchnię ok. 1,7 ha, a w jej skład wchodzi 3500 paneli, po 285 W każdy. W rok udało się wyprodukować 1160 MW energii, dzięki czemu zredukowano emisję CO2 o 940 000 kg. W maju 2020 r. rozpoczęła się budowa bliźniaczej farmy, która będzie zabezpieczała w energię zakład przeróbczy przy kopalni Drogoszów.

Plany na przyszłość

Firma w dalszym ciągu planuje kolejne inwestycje, aby dostosować się do ciągle zmieniających się realiów rynkowych. Wśród przyszłych inwestycji można wymienić m.in.: modernizację ciągów technologicznych kruszywa, budowę elektrowni fotowoltaicznej w Drogoszowie i Brzezinach, a także mniejsze unowocześnienia, jak np. termomodernizację budynku warsztatowego w Braciszowie.


zdjęcia: M. Baranowski, KOSD Niemodlin

Fot. 1. Kopalnia bazaltu Rutki-Ligota, złoże Ligota Tułowicka

Fot. 2. Rozbijanie brył w KO Rutki-Ligota

Fot. 3. Kopalnia Piaskowca Braciszów

Fot. 4. Kopalnia Kruszywa Naturalnego Drogoszów

Fot. 5. Wiercenie w KO Rutki-Ligota

Fot. 6. Kopalnia Piaskowca Braciszów

Fot. 7. Refuler w KKN Drogoszów
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij