Nowe logo Polskiego Związku Producentów Kruszyw, ulga na robotyzację od 2021 r., nowa koparka Doosan oferuje najlepszą wydajność w klasie maszyn 80-tonowych, GDDKiA podsumowuje inwestycje infrastrukturalne, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

NOWA KOPARKA DOOSAN OFERUJE NAJLEPSZĄ WYDAJNOŚĆ W KLASIE MASZYN 80-TONOWYCH

Firma Doosan zaprezentowała nową 80-tonową koparkę gąsienicową DX800LC-7 zgodną z normą Stage V. Jest to największy model koparki wyprodukowany dotychczas przez firmę. Koparka napędzana jest najpotężniejszym silnikiem w swojej klasie (6-cylindrowy Perkins 2506J o mocy 548 KM), co zapewnia najlepszą wydajność i produktywność, niższe zużycie paliwa i bardziej płynne sterowanie. Szczególną uwagę poświęcono maksymalnemu ograniczeniu hałasu, dodatkowo uszczelniając przedział silnika oraz wykorzystując materiały wytłumiające. Zastosowane oprogramowanie pozwala w pełni wykorzystać wszystkie zalety układu hydraulicznego z przepływem otwartym w pozycji neutralnej przy bardzo małych stratach mocy. Układ hydrauliczny i moc silnika są optymalnie dopasowane i zsynchronizowane, co pozwala w jeszcze większym stopniu ograniczyć straty w systemie. 2-cewkowy układ hydrauliczny siłownika łyżki również zwiększa przepływ hydrauliczny i prędkość pracy łyżki, ponownie zmniejszając zużycie paliwa. Nowa koparka jest fabrycznie wyposażona w najnowocześniejszy bezprzewodowy system zarządzania flotą DoosanCONNECT przez sieć, co jest niezwykle przydatne w przypadku sprawowania kontroli nad wydajnością i bezpieczeństwem pracy maszyn. Koparka jest wyposażona we front do pracy w trudnych warunkach, umożliwiający pięć różnych kombinacji opartych na wysięgnikach o długości 6,6 m i 7,7 m. Model DX800LC-7 jest przeznaczony głównie do zastosowań w górnictwie i kamieniołomach do kopania odkrywkowego i ładowania dużych ilości materiału na wozidła przegubowe lub ciężarówki ze sztywną ramą. Koparka może również być wykorzystywana podczas dużych projektów budowlanych i infrastrukturalnych, szczególnie tam, gdzie konieczne jest wykopywanie dużych ilości materiału i układanie go lub ładowanie na ciężarówki.

Koparka waży 79,5 tony, pojemność łyżki wynosi 4,6 m3, zasięg kopania to 12 672 mm, a wysokość kopania – 11 910 mm. Moc kopania na łyżce jest równa 37,6 tony, a na ramieniu –33,5 tony.

W związku z wprowadzeniem koparki na rynek firma Doosan ogłosiła sprzedaż pierwszego egzemplarza w Europie klientowi z Finlandii.

Źródło: mat. prasowe

NOWE LOGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KRUSZYW

Polski Związek Producentów Kruszyw zaprezentował nowe logo organizacji. Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw po uprzedniej ocenie modyfikacji jednego z opracowanych logotypów wybrano wariant stanowiący odświeżenie wersji graficznej funkcjonującego znaku PZPK. Znak ten stanowił podstawę do opracowania księgi identyfikacji wizualnej i zostanie zaprezentowany podczas Ogólnego Zgromadzenia. Nowe logo nawiązuje do poprzednio stosowanego, m.in. poprzez zarys granic RP i wpisaną w nie flagę oraz schematyczne przedstawienie ziarna kruszywa. Kolorystyka jest jednak bardziej minimalistyczna w porównaniu do starego znaku. W nowej wersji zastosowano jedynie kolory: biały, czarny, czerwony i szary, podczas gdy stara wersja zawierała: czerwony, żółty i zielony. Nowa koncepcja odwołuje się do tradycji Związku poprzez formę, ale nowoczesny styl i kolorystyka bardziej odpowiadają standardom XXI wieku.

Polski Związek Producentów Kruszyw jest jedną z największych i najstarszych organizacji przemysłu wydobywczego w Polsce. Powstał w 1993 roku. Zrzesza producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi dla przemysłu wydobywczego – producentów maszyn i urządzeń. Początek działalności przypada na okres przekształceń ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Pierwsza połowa lat 90. to prywatyzacja wielu sektorów gospodarki, także w przemyśle wydobywczym kruszyw. Wiele spó­łek zostało przejętych przez firmy z kapitałem zagranicznym. Potrzeba posiadania środowiskowego przedstawicielstwa w trudnej sytuacji na rynku kruszyw przyczyniła się do powstania organizacji, której celem będą działania na rzecz interesów branży wydobywczej.

Związek podejmuje działania związane z wykorzystaniem krajowej i lokalnej bazy surowcowej w budownictwie, w tym budowie dróg i autostrad, współpracując m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło i fot.: kruszpol.pl

ULGA NA ROBOTYZACJĘ OD 2021 ROKU

Jesienią do sejmu powinien trafić projekt umożliwiający zwiększenie poziomu robotyzacji w polskiej gospodarce. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. W katalogu takich kosztów znajdują się: zakup lub leasingowanie nowych robotów, zakup oprogramowania, zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych), zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także szkoleń dla pracowników obsługujących roboty. Ulga na robotyzację ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Obejmować ma wszystkich płatników PIT i CIT. Prace nad ustawą prowadzą wspólnie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Z szacunków wynika, że koszty ulgi mają wynieść ok. 1,1 mld zł w ciągu 5 lat, a w pierwszym roku jej obowiązywania – ok. 150 mln zł. Dzięki wprowadzeniu ulgi ustawodawcy zakładają dwuipółkrotny wzrost liczby robotów w Polsce, wzrost wydajności i obniżenie kosztów produkcji, a także poprawę elastyczności i konkurencyjności. Konstrukcja ulgi została opracowana na podstawie doświadczeń ulgi na badania i rozwój. W 2019 r. liczba podmiotów, które z niej skorzystały, wzrosła o 34% w porównaniu z 2018 rokiem. Podatnicy CIT odliczyli w zeszłym roku na podstawie ulgi B + R 2 162 mln zł, a podatnicy PIT – 275 mln zł.

– Chcemy zwiększenia poziomu robotyzacji polskiej gospodarki. Przyczyni się to do jej modernizacji i polepszenia jakości i elastyczności produkcji oraz komfortu pracy. Zwiększenie produkcji przemysłowej przy pomocy robotów podnosi wydajność i zyskowność, a tym samym konkurencyjność firm. W dłuższej perspektywie ułatwia ekspansję eksportową – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Źródło: gov.pl

GDDKIA PODSUMOWUJE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych podsumowała trwające programy budownictwa infrastrukturalnego. W obecnym roku uda się zamknąć przetargi na 575 km nowych dróg, co, jak podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych, stanowi duże wsparcie dla stabilności rynku budowlanego. Od początku roku ogłoszonych zostało 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Wśród nich znalazło się 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o długości 221,8 km i wartości 7,8 mld zł. Pozostałe 4 zadania dotyczą obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic – ich długość wynosi 27,2 km, a wartość – 975 mln zł. Do końca roku zaplanowane zostało jeszcze 26 postępowań na odcinki o łącznej długości 326,2 km – 16 zadań z PBDK (242,1 km) oraz 10 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic (84,1 km). Od początku roku udostępnionych zostało 62,9 km nowych dróg – m.in. dwa odcinki autostrady A2 od węzła Lubelska do węzła Halinów (5,6 km) oraz od węzła Halinów do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (9,2 km), odcinki dróg ekspresowych S3, dwa odcinki S17. Do końca roku GDDKiA planuje udostępnić 71,5 km nowych dróg – wśród nich mają się znaleźć m.in.: dwa odcinki S5, obwodnica Wałcza w ciągu S10, obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73.

Źródło: gddkia.gov.pl

BILANS ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN W POLSCE

Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego opublikowany został właśnie Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2019 r. Zawiera dane z 14 247 krajowych złóż kopalin. Informacje pogrupowane zostały pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny. Źródłem danych do sporządzenia publikacji są dokumentacje geologiczne złóż zatwierdzane, a następnie przesyłane przez organy administracji geologicznej – ministra środowiska, marszałków województw oraz starostów powiatowych – m.in. do Narodowego Archiwum Geologicznego. Informacje na temat ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia są przekazywane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 t.j.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. poz. 1568 z późn. zm.). Tegoroczna publikacja stanowi 67. edycję wydania i jest najbardziej aktualnym corocznie źródłem wiedzy o polskich udokumentowanych zasobach złóż. W tym roku został opracowany również Bilans perspektywiczny zasobów kopalin w Polsce, dzięki czemu obie publikacje są komplementarnym źródłem wiedzy o krajowej bazie kopalin.

Źródło i fot.: pgi.gov.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij