Nowe dokumenty techniczne GDDKiA, stan dróg w Polsce – podsumowanie, Krzysztof Kieres przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu, dłuższy okres przejściowy dla branży budowlanej, najbliższe przetargi GDDKiA, nowy dyrektor w Lafarge

Nowe Dokumenty Techniczne GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała na swojej stronie Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zalecenia dotyczą m.in.: warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej, betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich, a także robót ziemnych: wymagań ogólnych, wykonania nasypów i wykopów, wzmacniania podłoża gruntowego (m.in. wymianą gruntów, materacami geosyntetycznymi czy kolumnami żwirowymi). Jest to cenne źródło informacji dla producentów kruszyw, którzy znajdą w tych dokumentach niezbędne informacje związane z materiałami, ze sprzętem, z transportem i wykonaniem robót. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakładce „dokumenty techniczne”.

Źródło: GDDKiA

Krzysztof Kieres przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu

31 maja podczas Walnego Zgromadzenia Członków SPC wybrano nowego przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu. Został nim Krzysztof Kieres – dyrektor generalny Dyckerhoff Polska. Krzysztof Kieres jest od 20 lat w spółce Dyckerhoff Polska, będącej członkiem grupy Dyckerhoff/Buzzi Unicem. Najpierw pełnił funkcję dyrektora finansowego, a ostatnio – dyrektora generalnego. Wcześniej pracował w licznych przedsiębiorstwach budowlanych, m.in. w niemieckim koncernie budowlanym Bilfinger und Berger w Mannheim. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Na stanowisku przewodniczącego SPC Krzysztof Kieres zastąpi Ernesta Jelitę, prezesa Zarządu Górażdże Cement S.A. Podczas zgromadzenia został wybrany również wiceprzewodniczący – Dariusz Gawlak, prezes Zarządu Cementowni Warta S.A., a także wybrano członków zarządu – Włodzimierza Chołuja z CEMEX Polska, Xaviera Guesnua z Lafarge Cement, Janusza Miłucha z Grupy Ożarów i Andrzeja Reclika z Górażdże Cement. Andrzej Ptak został z kolei przyjęty w poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia Producentów Cementu. Kadencja prezesa Stowarzyszenia będzie trwać 4 lata.

fot. Stowarzyszenie Producentów Cementu


Źródło: polskicement.pl

Stan dróg w Polsce – podsumowanie

Prawie 60% dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na koniec 2018 roku było w stanie dobrym – wynika z raportu opublikowanego przez GDDKiA. Raport przedstawia wyniki badań stanu technicznego nawierzchni dróg, w tym dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, z wyłączeniem tych przebiegających przez miasta na prawach powiatu oraz płatnych odcinków autostrad koncesyjnych. Podczas badań brano pod uwagę parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni takie jak: równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań, współczynnik tarcia, wskaźnik ugięć nawierzchni. Sieć dróg została podzielona na odcinki diagnostyczne, zazwyczaj 50-metrowe. Do badań wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, m.in.: profilografy laserowe RSP, zestawy SRT-3, zestawy FWD oraz wykorzystywane do automatycznej oceny nawierzchni pod względem stanu spękań.

GDDKiA zarządza 21 599 km dróg w Polsce. 59,3% z nich jest w stanie dobrym, 23,4% – ostrzegawczym, a 14,8% – krytycznym. Przez ostatnie lata stan dróg uległ znacznej poprawie. Pomimo zwiększonej eksploatacji i coraz większego natężenia ruchu zanotowano wzrost długości dróg w dobrym stanie technicznym o ok. 500 km.

fotGDDKiA


Źródło: GDDKiA

Dłuższy okres przejściowy dla branży budowlanej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydłużyło do 31 grudnia 2020 r. okres na dostosowanie się do obowiązujących wymogów znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Powodem były napływające do Ministerstwa sygnały o niedostatecznym przygotowaniu branży producentów do obowiązującego od 1 lipca 2019 r. nakazu znakowania produktów wprowadzanych do obrotu na rynku krajowym. Ministerstwo wydłużyło okres przejściowy, aby umożliwić dokończenie procesu uzyskiwania krajowych ocen technicznych, które są niezbędne do sporządzenia krajowych deklaracji właściwości użytkowych. Pozwoli to na uchronienie branży budowlanej przed sytuacją, w której nowe produkty mogłyby nie zostać wprowadzone do obrotu.

fot.Istock
Źródło: www.gov.pl

Najbliższe przetargi GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała listę najbliższych przetargów. 2 lipca otwarte zostaną oferty na dokończenie prac na funkcjonującej S8 Marki – Kobyłka. W późniejszym czasie ogłoszone zostaną również przetargi na prace na drodze S7 pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola (6,6 km) oraz S61 Podborze – Śniadowo (19,5 km).
Przełom lipca i sierpnia przyniesie ogłoszenie przetargów na dokończenie trzech odcinków S5: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km), Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) oraz Białe Błota – Szubin (9,7 km). Pozostałe przetargi, które zostaną w najbliższym czasie ogłoszone, to budowa:
−    obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 (2,7 km),
−    obwodnicy Poręby i Zawiercia na DK78 na odcinku I:
Siewierz – Poręba – Zawiercie Kromołów (16,7 km),
−    odcinka S16 Borki – Mrągowo (13,1 km).
W ramach przetargów na nowe odcinki z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ogłoszone zostaną przetargi na odcinki:
−    S7 Płońsk – Czosnów (34,6 km),
−    S7 Moczydło – Miechów (18,7 km),
−    S5 Ornowo – Wirwajdy (5 km),
−    S19 Rzeszów Południe – Babica (10,2 km).

fot. Istock
Źródło: GDDKiA

Nowy dyrektor w Lafarge

Maciej Sypek został nowym Dyrektorem Generalnym Sprzedaży Cementu i B2B/B2C Lafarge w Polsce. Od 12 lat związany jest z firmą, przede wszystkim w obszarach: wsparcia technicznego, badań i rozwoju, sprzedaży oraz marketingu. Obecnie będzie rozwijać nową strategię sprzedaży opartej na innowacjach oraz zaawansowanym doradztwie technicznym.
Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Generalnego Sprzedaży Cementu i B2B/B2C Maciej Sypek pełnił funkcje m.in. kierownika ds. kluczowych klientów oraz kierownika Segmentu B2B/B2C. Stworzył w Lafarge krajowy dział wsparcia technicznego oraz Centrum Obsługi Reklamacji. W latach 2017-2019 jako dyrektor Marketingu Technicznego kierował pracą zespołów odpowiedzialnych za działalność badawczo-rozwojową, wsparcie techniczne oraz obsługę reklamacji.
– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w Lafarge dobrze rozumiem branżę, specyfikę prowadzenia naszego biznesu oraz potrzeby naszych klientów. Jestem przekonany, że przyczyni się to do skutecznego wdrażania innowacji w branży materiałów budowlanych. Stworzymy w ten sposób wartość dodaną dla naszych klientów, których zaufanie jest dla Lafarge niezmiennym priorytetem. Pierwsze tygodnie pracy na nowym stanowisku wypełnią mi liczne spotkania z kluczowymi klientami oraz członkami zespołu sprzedaży. Podstawą działania w biznesie są dla mnie transparentność i uczciwość, co jest wyrazem szacunku zarówno dla klientów, jak i współpracowników – dodaje Maciej Sypek.Źródło i fot.: materiały prasowe
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij