Kruszywa wydanie nr 3/2021
Kruszywa wydanie nr 3/2021

W najnowszym numerze m.in. z wizytą w kopalni kamienia wapiennego w Sławnie oraz wywiad z Pawłem Podsiadło Dyrektorem ds. Produkcji i Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. W numerze również sita przesiewaczy mechanicznych oraz uwarunkowania przyrodnicze rekultywacji.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Raport DSDIK z wynikami badań kruszyw, Granitowa obwodnica, Dni Betonu 2021, Współpraca AMAGO z SBM Processing GMBH, Nowa koparka DOOSAN DX350OLC-7 w Czeskim kamieniołomie, Umowa na remont drogi Dragacz-Michale podpisana, Muzeum z kruszywa, Wspomnienie o prof. Jerzym Bednarczyku

Artykuł sponsorowany

„Zielone” kruszywo z recyklingu szansą dla zrównoważonego budownictwa

Lafarge w Polsce swoją strategię zrównoważonego rozwoju opiera m.in. na zmniejszeniu emisji CO2 oraz bezpiecznym przetwarzaniu odpadów. W ramach poszerzenia firmowego portfolio o „zielone” rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa powstała nowa marka kruszyw z recyklingu – Aggneo. Firma do 2030 r. chce osiągnąć produkcję na poziomie 1 mln ton rocznie, co wpłynie na oszczędność zasobów naturalnych i redukcję emisji CO2. Na pytania dot. nowego produktu odpowiada Hubert Krysiak, Sales Development Manager w LafargeHolcim.

Partner Wydania

Nasze produkty wydłużają żywotność newralgicznych stref pieca cementowego

Proces produkcji klinkieru stwarza doskonałe warunki dla bezpiecznej termicznej utylizacji różnego rodzaju materiałów, bez generowania dodatkowych odpadów. Przystosowanie cementowni do spalania paliw alternatywnych nie wymaga tak dużych nakładów, jak wybudowanie nowoczesnej spalarni, która i tak będzie produkować odpad w postaci popiołu. W Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. opracowano nowoczesne materiały ogniotrwałe, które pozwoliły wydłużyć żywotność newralgicznych stref pieca cementowego, zapewniając jego ciągłą pracę pomiędzy remontami.

Park maszyn, urządzeń i produktów

Park maszyn, urządzeń i produktów

Renoclean air hold-down - środek zapobiegający powstaniu pyłu, Mobilny przesiewacz dwu-lub trzypokładowy mccloskey S190, Kruszarka szczękowa MC EV02, Zwałowarka ZW1200, Separatory magnetyczne do przenośników taśmowych, Wykrywacze metali do instalacji na przenośnikach taśmowych, łyżka koparkowa, łyżka ładowarkowa

Z wizytą w ...

Kopalnia kamienia wapiennego w Sławnie

Kopalnia kamienia wapiennego mieszcząca się w Sławnie, niedaleko Opoczna w województwie łódzkim, jest jednym z czterech zakładów firmy Nordkalk. Wydobywany z niej wapień charakteryzuje się wysoką reaktywnością i niską zawartością ołowiu oraz kadmu. Dzięki zastosowaniu w zakładzie nowatorskich rozwiązań technologicznych stał się jednym z najnowocześniejszych producentów granulatu na skalę europejską.

Wywiad

W ŚKSM ciągle poszerzamy ofertę naszych produktów

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych kontynuują wieloletnie tradycje przemysłu górniczego rozwijającego się w oparciu o właściwości regionu Gór Świętokrzyskich. Spółka jest zaliczana do jednych z najważniejszych firm tego regionu. Jej główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: Kopalnia Jaźwica (Chęciny koło Kielc), Kopalnia Laskowa (Miedziana Góra) oraz Kopalnia Winna (gmina Łagów). Paweł Podsiadło – Dyrektor ds. Produkcji i Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych – w rozmowie z redakcją czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące wydobycia surowców, ich właściwości oraz o intensywnej modernizacji ŚKSM.

Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia

Od odpowiedniego wyselekcjonowania kruszywa zależą jego późniejsza wartość oraz cena. Jednym z ważniejszych etapów obróbki nadawy jest jego przesiewanie. Aby zwiększyć efektywność i ekonomiczność przesiewu, dąży się do odpowiedniego dopasowania rodzaju sit i typu przesiewaczy do danego rodzaju kruszywa.

Sita przesiewaczy mechanicznych – problematyka ruchu ziarna po sicie, mocowanie sit

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki poruszonej w numerze 2/21 czasopisma „Kruszywa”, dotyczącej zagadnień związanych z maszynami przeróbczymi i technologiami przeróbki kopalin stałych. Aby uzupełnić informacje dotyczące budowy oraz zasady działania przesiewaczy mechanicznych, warto wspomnieć o ważnym aspekcie, jakim są ruchy ziaren przesiewanej kopaliny po sitach przesiewacza.

Artykuł sponsorowany

Alternatywa dla sit i przesiewaczy

Przesiewanie mechaniczne spełnia dwa istotne cele. Pierwszym z nich jest oczyszczenie i posortowanie mieszanki na wcześniej zdefiniowane frakcje, których przeznaczenie jest ściśle związane z wielkością ziarna. Drugi cel przesiewania to ocena jakości danego produktu, np. kruszywa czy piasku. Właśnie w tej dziedzinie istnieje możliwość zastąpienia żmudnej i pracochłonnej analizy sitowej za pomocą metody, która dostarcza identyczne wyniki, a przy tym eliminuje ograniczenia i błędy pojawiające się podczas przesiewania.

Maszyny i urządzenia

Cyfrowa rewolucja w transporcie przenośnikowym – taśma przenośnikowa 4.0 Cz. III

W okresie rewolucji cyfrowej określanej mianem Przemysłu/Górnictwa 4.0 zwiększa się znaczenie informacji o pracy i stanie obiektów w systemach transportowych. Taśma przenośnikowa generuje do 60% kosztów transportu. Jej awaria pociąga za sobą nie tylko wysokie koszty naprawy, lecz również może spowodować wysokie straty produkcyjne związane z długotrwałymi postojami awaryjnymi. Zastosowanie różnych sensorów monitorujących stan taśmy i połączeń umożliwia wskazanie optymalnych momentów wymian redukujących koszty użytkowania taśm, np. poprzez jej opłacalną regenerację.

Artykuł sponsorowany

Ładowarki kołowe Evolution serii G – europejska premiera

15 kwietnia br. firma CASE Construction Equipment ogłosiła wprowadzenie na rynek europejski nowej serii ładowarek kołowych Evolution serii G.

Technologie

Porównanie metod pomiaru i modelowania ścian dla prowadzenia robót strzałowych

Prowadzenie robót strzałowych zmieniło się zasadniczo w przeciągu ostatnich 20 lat. Zmiana ta miała charakter raczej ewolucyjny niż rewolucyjny, i dlatego też przeszła częściowo niezauważona. Niemniej jednak zapalniki elektryczne, wciąż popularne jeszcze w latach 90. XX wieku, są już praktycznie niestosowane. Workowany saletrol zastąpił systemy załadunku mechanicznego, a samo prowadzenie robót strzałowych jest w dużej mierze prowadzone przez specjalistyczne firmy na zasadzie podzlecenia.

Wpływ budowy geologicznej skał na projekt robót strzałowych – cz. II

W artykule przedstawiono główne problemy związane z identyfikacją właściwości skał przeznaczonych do urabiania za pomocą materiałów wybuchowych. Wskazano metody badań właściwości skał oraz ich zastosowanie w projektowaniu robót strzałowych, a także możliwe skutki wynikające z ich nieprawidłowej oceny. Opisano także sposoby weryfikacji wstępnych parametrów budowy na podstawie robót wiertniczych i możliwości wykorzystania dostępnych informacji do poprawy uzyskiwanych efektów strzelania.

Artykuł sponsorowany

Sprostać rosnącym wymaganiom – cz. I

John Rhodes i Karen Clever z firmy Timken w Stanach Zjednoczonych przybliżają rozwój konstrukcji łożysk baryłkowych, które mają sprostać wymaganiom wynikającym z pracy w coraz trudniejszych warunkach oraz wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu przemysłu ciężkiego. W niniejszym artykule zaprezentowano obecne wymagania dla kluczowych zastosowań, szczególnie w zakresie przemysłu cementowego, ulepszeń w technologii i konstrukcji łożysk baryłkowych nowej generacji firmy Timken.

Technologie

Nowa technologia w drążeniu głębokich studni odwadniających oraz otworów geotermalnych – cz. I

W artykule przedstawiono nowy sposób wykonywania otworów wielkośrednicowych w zawodnionym górotworze. Dotyczy on wykonywania studni odwadniających oraz drążenia otworów geotermalnych. Tym nowym sposobem jest użycie do drążenia wgłębnych mechanizmów udarowych znanych w górnictwie skalnym odkrywkowym pod nazwą młotków DTH (Down The Hole). Podano zalety i wady stosowania tej metody.

Rekultywacja

Uwarunkowania przyrodnicze rekultywacji – geometria obiektów

Polskie górnictwo surowców skalnych obejmuje zróżnicowaną grupę skał, począwszy od kopalin bardzo zwięzłych i zwięzłych, po surowce ilaste i okruchowe. Eksploatacją surowców skalnych w Polsce zajmują się odkrywkowe zakłady górnicze o zróżnicowanej wielkości, o wydobyciu od kilku milionów ton rocznie, po niewielkie zakłady z wydobyciem rzędu kilku tysięcy ton na rok. Rozmaitość surowców skalnych i ich właściwości, różnorodność technologii wydobycia, wreszcie zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, w jakich funkcjonują zakłady górnicze, powodują, że istnieje wiele metod i kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Artykuł powstał na podstawie pracy pt. Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. W niniejszym opracowaniu wykorzystano jej fragmenty dotyczące uwarunkowań przyrodniczych rekultywacji – geometrii obiektów.

Prawo i zarządzanie

Twórz dobre treści. Ile tylko internet pomieści

W jaki sposób zbudować zaangażowaną społeczność wokół przedsiębiorstwa? Czy posiadanie firmowego bloga pomaga w prowadzeniu działalności związanej z kruszywami? W jaki sposób przyciągać osoby, które są zainteresowane naszymi kruszywami? Czy wystarczy posiadanie strony WWW?

Z życia branży

Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych

1 czerwca 2021 r. w formule online odbyło się Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopism „Mosty” oraz „Drogi Publiczne”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczących najnowszych technologii oraz materiałów stosowanych przy budowie i utrzymaniu dróg publicznych, a także poświęconych nowelizacjom prawa oraz zagadnieniom wspomagającym procesy zarządzania drogami.

Druga rocznica powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz

Z okazji drugiej rocznicy funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz 17 maja br. odbyła się wideokonferencja mająca na celu podsumowanie dotychczasowych osiągnięć.

Firma Pronar otwiera Centrum Wystawowe w Siemiatyczach

14 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wystawowego w Siemiatyczach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicepremier Jarosław Gowin, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski oraz gospodarz uroczystości – prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk.

Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura

18-19 maja br. odbyła się międzynarodowa konferencja online „Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania”. Organizatorami wydarzenia byli Polski Kongres Drogowy wraz z organizacją PIARC i GDDKiA.

„Reaktywność Alkaliczna Kruszyw”

1 czerwca br. odbyło się kolokwium online „Reaktywność Alkaliczna Kruszyw”, zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy. Wydarzenie rozpoczęło cykl kolokwiów online „Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania”. Na cykl kolokwiów zdefiniowano trzy główne tematy dotyczące nawierzchni betonowych wymagające szczegółowego omówienia i dyskusji. Pierwszym tematem była alkaliczna reaktywność kruszyw do betonu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij