Kruszywa wydanie nr 1/2020
Kruszywa wydanie nr 1/2020

W numerze m.in.: wspomnienie o prezesie Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksandrze Kabzińskim, spotkanie Na poziomie 308 po raz trzeci, wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce Środkowo-Zachodniej, energochłonność przenośników taśmowych w aspekcie potrzeb zrównoważonego rozwoju, nowoczesne rozwiązanie napędu elektrycznego górniczego przenośnika taśmowego, ogólna koncepcja zagospodarowania obszaru pogórniczego Wapniarka i jego wpływ na rozwój turystyki, ryzyko fazy inwestycyjnej projektu górniczego a metoda DCF, hałas, drgania i pyły – wrogowie górnictwa odkrywkowego – cz. III

Aktualności

Kalendarium wydarzeń

Najważniejsze branżowe wydarzenia na I kwartał 2020 r.

Wspomnienie o prezesie Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksandrze Kabzińskim

W jesienny dzień 11 października 2019 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, a następnie na cmentarzu w Cedzynie pożegnaliśmy przyjaciela, kolegę, założyciela i długoletniego Prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw – Aleksandra Kabzińskiego. W pogrzebie oprócz rodziny i przyjaciół uczestniczyło duże grono współpracowników, górników i przedsiębiorców związanych z branżą kruszyw i górnictwem, pracowników jednostek, firm i stowarzyszeń współpracujących oraz mieszkańców Kielc i ziemi sandomierskiej.

Kruszywa naturalne

Wydobycie kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce Środkowo-Zachodniej

Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych, dróg i w wielu innych gałęziach gospodarki. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa nam udokumentowanych zasobów. Wzrost ten dotyczy jednak głównie zasobów złóż piaskowych. W artykule do strefy środkowo- -zachodniej wydobycia kruszyw żwirowo- piaskowych zaliczono województwa: lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Analizowana strefa jest zróżnicowana pod względem występowania i eksploatacji złóż piaskowo-żwirowych.

Maszyny i urządzenia

Energochłonność przenośników taśmowych w aspekcie potrzeb zrównoważonego rozwoju

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym zyskują coraz większą popularność. Podążanie za strategią wyznaczoną przez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [1] i realizowanie zdefiniowanych przez nią 17 celów stwarza nowe możliwości dla rozwoju innowacyjnego i odpowiedzialnego przemysłu górniczego.

Nowoczesne rozwiązanie napędu elektrycznego górniczego przenośnika taśmowego

W artykule przedstawiono i omówiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenośnika taśmowego bazującego na wolnoobrotowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, o regulowanej prędkości obrotowej. Silnik z wirnikiem zewnętrznym umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego, dzięki czemu z układu napędowego można wyeliminować przekładnię mechaniczną, która, po pierwsze, zmniejsza sprawność układu napędowego, a po drugie, ulega dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie napędu przenośnika taśmowego znacząco ogranicza potrzebną do jego zabudowy przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.

Koparki jednonaczyniowe Parametry techniczno-eksploatacyjne

Koparki jednonaczyniowe stanowią jeden z najważniejszych typoszeregów maszyn stosowanych w budownictwie, inżynierii środowiska oraz górnictwie. Stąd zróżnicowane kryteria ich klasyfikacji. O podziale decydują: przeznaczenie, cechy konstrukcyjne mające wpływ na rodzaj użytkowania, a także rodzaj osprzętu, masa eksploatacyjna czy technologia wykonywania procesów roboczych.

Rekultywacja

Ogólna koncepcja zagospodarowania obszaru pogórniczego Wapniarka i jego wpływ na rozwój turystyki

Eksploatacja surowców mineralnych prowadzi do przeobrażania środowiska naturalnego. Rekompensatami za szkody w środowisku przyrodniczym powstające w ramach wydobywania kopaliny są rekultywacja obszarów pogórniczych, a następnie ich zagospodarowanie.

Prawo i zarządzanie

Ryzyko fazy inwestycyjnej projektu górniczego a metoda DCF

Prezentowany artykuł zawiera analizę adekwatności standardowych metod oceny ryzyka projektów wypracowanych w nauce finansów do oceny ryzyka fazy inwestycyjnej projektu górniczego. Wskazuje, że w przypadku zagospodarowywania złoża faza inwestycyjna obejmuje często kilka lat i charakteryzuje się nie tylko innymi czynnikami ryzyka niż faza operacyjna, ale wręcz inną fundamentalną jego charakterystyką. W konsekwencji stosowana wprost metoda DCF może prowadzić do błędnych decyzji.

Hałas, drgania i pyły – wrogowie górnictwa odkrywkowego – cz. III

Niniejszy artykuł jest ostatnią częścią rozważań na temat czynników szkodliwych w środowisku pracy, a konkretnie w górnictwie odkrywkowym. Jak powszechnie wiadomo, ich występowanie jest nieuniknione, a sugerowane propozycje rozwiązań stanowią jedynie wstęp do głębszej analizy tematu i skutecznych działań w konkretnych warunkach. Po charakterystyce hałasu (,,Kruszywa" nr 3/18, s. 58-61) i pyłów (,,Kruszywa" nr 4/18, s. 82-85) nadszedł czas na drgania.

Felieton

Czas na zmiany…

Szukając tematu do kolejnego felietonu, pomyślałem, że dobrze będzie nawiązać do kiedyś już napisanego materiału o dobrej zmianie w branży producentów kruszyw. Tak się składa, że felieton ukaże się już na początku nowego roku, więc można zawrzeć w nim także podsumowanie minionego roku, ale i ostatnich lat.

Z życia branży

Krynica 2019

65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, w której funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, przeszła do historii.

VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

22-24 września br. w Mikołajkach odbyła się szósta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Siła spotkań na Targach SYMAS® i MAINTENANCE

Międzynarodowe Targi SYMAS® i MAINTENANCE, które odbyły się 2-3 października 2019 r. w EXPO Kraków, udowodniły, że jedna rozmowa lub jedno spotkanie warte są więcej niż wiele wysłanych e-maili. Świadczy o tym bardzo duże zainteresowanie imprezą, której siła wynika m.in. z połączenia dwóch rodzajów targów przemysłowych.

Sprawozdanie z XXVI Konferencji Popioły z Energetyki

Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki odbyła się 8-10 października w Sopocie. Wydarzenie łączy energetykę oraz naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych jest wykorzystywana do rozwoju branży oraz mitygacji ryzyk w wytwarzaniu i zagospodarowaniu UPS-ów.

Jubileuszowe PSWNA

10-11 października br. na terenie Pałacu i Folwarku Łochów odbyło się 40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA.

Wnioski z IV Forum PMR Budownictwo w Polsce 2020

10 października br. ponad 150 przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym wyraziło swoje opinie w temacie najpoważniejszych zagrożeń czyhających na branżę w najbliższych latach. IV Forum PMR Budownictwo w Polsce jest już za nami.

Konferencja ELGOR 2019 o przyszłości górnictwa odkrywkowego w Polsce

24-25 października 2019 r. w Sosnówce odbyła się 13. edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR stanowiącej jedno z wiodących wydarzeń z zakresu górnictwa odkrywkowego w Polsce. Eksperci z całego kraju podzielili się wiedzą i doświadczeniami na temat najnowszych technologii stosowanych w branży. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii.

eROBOCZE SHOW w Grodzisku Mazowieckim za nami

Siódma edycja wielkiej imprezy maszynowej przebiegła niemal idealnie. Przez cały dzień pod Warszawę przybyło mnóstwo przedsiębiorców, zwiedzających z rodzinami – i to nie tylko z Polski.

XXIX Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

6-8 listopada 2019 r. w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się XXIX Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” zorganizowana przez Pracownię Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju. Wydarzenie to zostało objęte patronatem medialnym magazynu „Kruszywa” oraz czasopisma „Surowce i Maszyny Budowlane”. Partnerem Konferencji była spółka JSW Innowacje S.A., a sponsorem – firma Polska Grupa Górnicza S.A.

XXXIII konferencja z cyklu „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

W XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbyła się 12-16 stycznia 2020 r. w Szklarskiej Porębie, wzięło udział prawie 100 uczestników, niemalże tyle samo co w ubiegłorocznej edycji.

Premiera nowej ładowarki Komatsu WA475-10

6-7 listopada 2019 r. we Francji w Le Mans odbyła się premiera najnowszego modelu ładowarki kołowej Komatsu WA475-10.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij