Kruszywa wydanie nr 4/2019
Kruszywa wydanie nr 4/2019

W numerze m.in.: sposoby optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym, wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce Północno-Zachodniej, praktyczne sposoby zmniejszania jednostkowego zużycia paliwa, usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym, zastosowanie układów centralnego smarowania w maszynach roboczych, przydatność kruszyw z recyklingu betonu o produkcji betonu konstrukcyjnego, proekologiczne ścieżki wykorzystania popiołów z sektora energetycznego – stan obecny i perspektywa przyszłościowa, czyhające niebezpieczeństwa – zagrożenia naturalne i techniczne w kopalniach odkrywkowych, Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, Targi Górnicze 2019.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Prace na Via Carpatia, VII edycja eROBOCZE SHOW, spotkanie „na poziomie 308”, leasing maszyn budowlanych w I połowie 2019 r., nowa katedra na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH, polskie drogi szybkiego ruchu w pierwszej piątce w Europie, przetarg na A2.

Głosem branży

Sposoby optymalizacji procesu produkcji w górnictwie odkrywkowym

Górnictwo odkrywkowe to dziś rynek bardzo konkurencyjny i niestabilny. Dlatego właściciele kopalń muszą zastanawiać się, gdzie należy zoptymalizować pracę swoich zakładów, aby zdobyć przewagę i móc realizować jak najwięcej zleceń. Na pytanie o to, jak optymalizować proces produkcji, odpowiedzieli przedstawiciele kopalń, które stosują coraz nowocześniejsze systemy wspomagające pracę przedsiębiorstw.

Kruszywa naturalne

Wydobycie kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce Północno-Zachodniej

Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych i dróg, a także w wielu innych gałęziach gospodarki. Złoża żwirów i piasków zalegają na stosunkowo niedużych głębokościach na terenie całego kraju i są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa udokumentowanych zasobów.

Technologie

Praktyczne sposoby zmniejszania jednostkowego zużycia paliwa

Jednym z najwyższych kosztów generowanych przy wydobyciu kopalin jest zużycie paliwa związane z załadunkiem i transportem urobku. Optymalizując ten koszt, należy obserwować jednostkowe zużycie paliwa, które można ograniczyć poprzez zwiększenie wydajności układu.

Usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym – cz. IV. Wypływ powietrza ze zwiercinami na powierzchnię

W artykule poddano analizie zjawiska towarzyszące przepływowi powietrza ze zwiercinami z miejsca ich powstania, czyli z dna otworu wiertniczego, aż do ich wylotu na powierzchnię. Podano podstawowe równania i zależności opisujące ten proces. Uwzględniono udział wody w wynoszonej przepłuczce powietrznej. Rezultaty analizy zaprezentowano w postaci wykresów. Umożliwiają one dobór parametrów przepłuczki powietrznej tak, aby wynoszenie zwiercin na powierzchnię było możliwie najefektywniejsze.

Zastosowanie układów centralnego smarowania w maszynach roboczych

Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie wyposażona jest większość obecnie produkowanych maszyn budowlanych oraz drogowych. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.

Przydatność kruszyw z recyklingu betonu o produkcji betonu konstrukcyjnego

W artykule przedstawiono problematykę pozyskiwania oraz stosowania kruszyw z recyklingu betonu jako zamiennika części kruszywa naturalnego w betonie do zastosowań konstrukcyjnych. Omówiono metody pozyskiwania kruszywa z recyklingu betonu, uwarunkowania formalne oraz wpływ kruszyw z recyklingu betonu na właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Kruszywa alternatywne

Proekologiczne ścieżki wykorzystania popiołów z sektora energetycznego – stan obecny i perspektywa przyszłościowa – cz. I

Artykuł ma charakter pracy przeglądowej. Skupiono w nim uwagę na warunkach generowania popiołów lotnych w toku przemysłowego spalania paliw stałych oraz na głównych czynnikach determinujących właściwości powstałych popiołów. W szczególności przedyskutowano kluczowe fakty dotyczące skali produkcji popiołów na przestrzeni minionych lat obecnego wieku w Polsce i na świecie. Przedstawiono także najczęściej dotychczas wykorzystywane ścieżki zagospodarowania popiołów lotnych, a ponadto przeanalizowano najbardziej obiecujące, przyszłościowe kierunki wykorzystania popiołów lotnych w obszarze zastosowań bardziej zaawansowanych.

Prawo i zarządzanie

Czyhające niebezpieczeństwa – zagrożenia naturalne i techniczne w kopalniach odkrywkowych

Niebezpieczeństwa czyhały na górników praktycznie od początku istnienia górnictwa. Paradoksalnie w miarę rozwoju branży zagrożeń dla zdrowia i życia wciąż przybywało. Na bezpieczeństwo pracy w kopalniach odkrywkowych miały i nadal mają wpływ zagrożenia naturalne i techniczne.

Wizyta studyjna

Pronar – nowoczesność, innowacje i rozwój

Ponad 30 lat doświadczenia, 7 zrobotyzowanych fabryk na terenie województwa podlaskiego i klienci na całym świecie. To w 100 proc. polska marka z niewielkiej miejscowości Narew w północno-wschodniej Polsce.

Z życia branży

XI Spotkanie Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla

13-14.06.2019 r. w Targanicach odbyła się jedenasta edycja Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla organizowanego przez firmy PROGRESS ECO oraz EMM Industry, podczas którego przedstawiane są rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w zrealizowanych inwestycjach.

XXIV edycja konferencji „Utrzymanie dróg”

12-14 czerwca 2019 r. w Łysomicach odbyła się XXIV edycja konferencji „Utrzymanie dróg” organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP oraz Kopalnię Soli „KŁODAWA” S.A. Patronat honorowy nad konferencją objęli Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad − Tomasz Żuchowski oraz prezydent Torunia − Michał Zaleski.

XVI Konferencja Naukowa IPOEX

17-19.06.2019 r. w Ustroniu odbyła się XVI Konferencja Naukowa IPOEX „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo" organizowana przez ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Organicznego.

Seminarium „Beton i kruszywa”

26.08.2019 r. w Gdyni odbyło się seminarium pt. „Beton i kruszywa” organizowane przez SGS Polska Sp. z o.o.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego

9-11.09.2019 r. w Kielcach odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego.

Targi Górnicze 2019

10-13.09 odbyła się 18. edycja Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij