Kruszywa wydanie nr 3/2019
Kruszywa wydanie nr 3/2019

W numerze m.in.: 100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego, z wizytą w Przedsiębiorstwie Górniczo-Produkcyjnym „BAZALT” S.A., sterowanie strukturą drgań wzbudzanych w czasie robót z użyciem MW, przetwarzanie odpadów mineralnych w zestawach mobilnych, cyfrowe kruszywa, metody bierne i czynne w walce z hałasem w maszynach roboczych, odpadowe zmiany a produkcja kruszyw, Polityka Surowcowa Państwa – teoria i praktyka, Bauma 2019, jubileuszowa Autostrada-Polska

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowe dokumenty techniczne GDDKiA, stan dróg w Polsce – podsumowanie, Krzysztof Kieres przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu, dłuższy okres przejściowy dla branży budowlanej, najbliższe przetargi GDDKiA, nowy dyrektor w Lafarge

Aktualności

100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych. 7 maja 2019 r. w Muzeum Geologicznym PIG odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 100-lecia instytucji. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki i przemysłu, obecni i emerytowani pracownicy oraz dyrekcja PIG – PIB.

Z wizytą w ...

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A. W trosce o rozwój i innowacje

Kopalnia PGP „BAZALT” S.A. w Wilkowie zlokalizowana jest przy Parku Krajobrazowym Chełmy, pomiędzy Legnicą a Jelenią Górą. Główną działalnością zakładu jest produkcja kruszyw oraz prefabrykatów dla potrzeb budownictwa w Polsce. Powierzchnia przedsiębiorstwa wynosi 223 ha, zaś sama powierzchnia zwałowisk – 800 000 m2.

Technologie

Sterowanie strukturą drgań wzbudzanych w czasie robót z użyciem MW

W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem strukturą drgań wzbudzanych w czasie odpalania ładunków MW z zastosowaniem systemów nieelektrycznych i elektronicznych oraz nad wpływem struktury drgań na interakcję układu budynek – podłoże. Zastosowanie do projektowania robót strzałowych procedur związanych z doborem opóźnienia milisekundowego do odpalania ładunków MW pozwala na wzbudzanie drgań o korzystnej strukturze, dzięki czemu uzyskuje się silne tłumienie przy przejściu z podłoża do obiektów. Oznacza to, że optymalnie zaprojektowane roboty strzałowe nie muszą ograniczać masy ładunków MW w otworze ani ich liczby.

Przetwarzanie odpadów mineralnych w zestawach mobilnych

Artykuł omawia metody przetwarzania odpadowych materiałów mineralnych pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych, które są wykorzystywane do obróbki tych materiałów: rozdrabniania i przesiewania. Omawiane są przede wszystkim zestawy mobilne służące do tej formy recyklingu. Zaproponowano również sposoby na usprawnienie pracy takich zestawów przeróbczych.

Cyfrowe kruszywa

Branża wydobywcza, jedna z najstarszych gałęzi przemysłu ciężkiego, jest bardzo konserwatywna i odporna na zmiany. Właściwie wyłączając użycie komputerów osobistych do sporządzania dokumentów (głównie raportów lub takich, które są wymagane przez prawo, np. Plan Ruchu), niewiele się zmieniło w porównaniu np. z 1990 rokiem. Niektóre kopalnie mają nowsze maszyny, choć bez problemu można znaleźć i takie, gdzie flota pamięta upadek komunizmu, a nawet stan wojenny. Dla porównania w przemyśle produkującym te maszyny, w firmach takich jak Komatsu, CAT czy Volvo, w tym samym czasie zmieniło się wszystko!

Maszyny i urządzenia

Metody bierne i czynne w walce z hałasem w maszynach roboczych

W artykule opisano problem związany z hałasem na stanowiskach pracy, a także na obszarach zamieszkanych. Przedstawiono najważniejsze aspekty działań walki z hałasem maszyn roboczych i pojazdów komunikacji miejskiej oraz podano przykłady rozwiązań obniżających ich poziomy emisji dźwięku. Ukazane rozwiązania zostały podzielone na metody czynne oraz bierne. Ponadto artykuł podkreśla potrzebę rozszerzenia działań i prac w celu znalezienia nowoczesnych i skutecznych możliwości redukcji hałaśliwości maszyn roboczych i pojazdów komunikacji. Wybrane fragmenty artykułu zostały zaprezentowane i wygłoszone na konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, mającej miejsce w Polanicy-Zdroju w 2019 r.

Prawo i zarządzanie

Odpadowe zmiany a produkcja kruszyw

Produkcja kruszyw jest nierozerwalnie związana z wytwarzaniem odpadów i gospodarowaniem nimi. Odpady powstają jako efekt uboczny procesów produkcyjnych, takich jak wydobycie kopalin czy ich wzbogacanie i przerób, często są wykorzystywane jako surowiec do produkcji kruszyw. W niektórych przypadkach wytwarzane odpady są uznawane za produkt uboczny. Mając świadomość tych faktów, producenci kruszyw powinni zwrócić szczególną uwagę na najnowsze zmiany przepisów o odpadach.

Z życia branży

XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-14 marca 2019 r. w Karpaczu odbyła się Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Pierwsza Zimowa Szkoła odbyła się w 1974 r. w Karpaczu, a jej pomysłodawcą był prof. Zdzisław Gergowicz. W tym roku również zorganizowano spotkanie u stóp góry Śnieżki, aby kontynuować pierwotne cele Szkoły.

Jubileuszowa konferencja KOMEKO

25-27 marca 2019 r. w Szczyrku odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEKO. Tematem przewodnim były innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych, w tym ich bezpieczeństwo, jakość i efektywność.

Bauma 2019

614 tys. m2 powierzchni, 620 tys. gości z ponad 200 krajów, ponad 3700 wystawców z 63 krajów – tak w skrócie prezentowały się Targi Bauma 2019, które odbyły się 8-14 kwietnia w Monachium.

Otwarcie GEO-3EM

11.04.2019 r. nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie kompleksu GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej. Uczelnia wzbogaciła się o dwanaście laboratoriów pięciu wydziałów. W nowym budynku prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe dotyczące wielu strategicznych obszarów.

XIX edycja „Kruszyw Mineralnych”

24-26.04.2019 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się XIX edycja konferencji naukowo-technicznej „Kruszywa Mineralne”, podczas której poruszane są tematy związane z górnictwem surowców skalnych. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Jubileuszowa Autostrada-Polska

14-16 maja br. odbyło się jedno z największych w kraju wydarzeń branży drogowej – Targi Autostrada-Polska. W tym roku była to wyjątkowa, jubileuszowa, 25. edycja wydarzenia. Podczas Targów odbywały się również wystawy związane z infrastrukturą, transportem drogowym oraz technologiami parkingowymi.

Salon Kruszyw

15 maja br. podczas Targów Autostrada-Polska w ramach ósmej edycji Salonu Kruszyw odbyła się debata pt. „Zmienione wymagania dla kruszyw – nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”. Organizatorem spotkania była Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Beton w drogownictwie

Konferencja „Beton w drogownictwie” odbyła się 10-12 kwietnia 2019 r. w Suwałkach.

„Śląskie Forum Drogownictwa”

4-6.06.2019 r. w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” organizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Dzień otwarty w Pogorzelicach

25 maja br. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Górniczych Kruszyw Pogorzelice II k. Lęborka. Organizatorem wydarzenia była firma Roboty Ziemne i Usługi Budowlane Edward Skurewicz.

eROBOCZE SHOW 2019

8 czerwca w Sosnowcu odbyła się 6. już edycja jedynego w swoim rodzaju wydarzenia eROBOCZE SHOW, w którym udział wzięli użytkownicy maszyn roboczych, a także najwięksi dystrybutorzy sprzętu budowlanego i roboczego w Polsce. Organizatorem było wydawnictwo Lasmedia, a współorganizatorem – Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR”. Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

Górnicze Forum Ekonomiczne 2019

6-7 czerwca w murach krakowskiej AGH odbyła się IV edycja konferencji Górnicze Forum Ekonomiczne, której celem jest zaprezentowanie aktualnych problemów branży energetyczno-górniczej. Organizatorami wydarzenia był Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Felieton

Polityka Surowcowa Państwa – teoria i praktyka

Szukając tematu do felietonu, pomyślałem, że dobrze będzie podywagować na temat tego dokumentu, lub bardziej precyzyjnie, na temat zasad i działań służących zmniejszeniu ryzyk w podaży surowców mających na celu zabezpieczenie potrzeb gospodarczych kraju. Bowiem, po pierwsze, ten dokument jeszcze nie powstał, a, po drugie, rozważania i dyskusje prowadzone są na temat właśnie tego, co on powinien zawierać.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij