Kruszywa wydanie nr 1/2019
Kruszywa wydanie nr 1/2019

W numerze: odpowiedź na pytanie czy czeka nas deficyt kruszyw, apel Uczestników Konferencji Naukowej „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”, prognozy zapotrzebowania na kruszywa w roku 2019. Przeczytaj także o efektywności przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym, dostosowaniu krzywej uziarnienia urobku w usypie jako elemencie redukującym koszty w procesach produkcji kruszyw oraz dynamice przesiewania.

Wywiad

Czy czeka nas deficyt kruszyw?

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na temat aktualnego stanu i perspektyw produkcji kruszyw w Polsce z uwzględnieniem zapotrzebowania dla drogownictwa.

Aktualności

Apel Uczestników Konferencji Naukowej „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”

„Szkoła Górnictwa Odkrywkowego” odbyła się 9-12 września 2018 roku w Kościelisku i dotyczyła konieczności podjęcia działań systemowych w celu poprawy sytuacji polskiego górnictwa odkrywkowego.

Polityka Surowcowa Państwa. Wnioski z konferencji

Opracowanie Polityki Surowcowej Państwa jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją dziś przed Ministrem Środowiska. Prace rozpoczęte w 2016 r. zmierzają już ku końcowi. Dokument, który będzie określać ramy działań podejmowanych przez Radę Ministrów oraz poszczególne resorty, poddany był m.in. opiniowaniu przez poszczególne ministerstwa, by został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Otwarcie kopalni w Szymiszowie

26.09.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu przeróbczego wapienia połączone z wielkim grillowaniem. Gospodarzem była firma Transkom.

Głosem branży

Prognozy zapotrzebowania na kruszywa w roku 2019

Zapotrzebowanie na kruszywa zależy od wielu czynników. Branża podlega silnym wahaniom. Zapytaliśmy specjalistów, którzy na co dzień w niej działają, o to, jak oceniają zapotrzebowanie na kruszywa w 2019 roku – czy czeka nas rok wzrostów, czy może trzeba przygotować się na stagnację i spadki?

Z wizytą w ...

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu. Historia, innowacje oraz plany

Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu zlokalizowane są przy trasie DK 1 pomiędzy Katowicami i Częstochową. Obecnie jest to lider wydobycia dolomitu w województwie śląskim, z którego oferty korzysta wiele firm, wykorzystując kruszywa do swoich inwestycji.

Technologie

Dostosowanie krzywej uziarnienia urobku w usypie jako element redukujący koszty w procesach produkcji kruszyw

Obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu można zaobserwować rozwój działań bazujących na szeroko rozumianej informatyce, które mają na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych pod kątem większej wydajności i podniesienia poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac. Stosowanie materiałów wybuchowych w celu uzyskania urobku z masywu skalnego przeznaczonego do dalszej przeróbki jest wciąż pierwszym podstawowym etapem produkcyjnym w warunkach odkrywkowych kopalń eksploatujących surowce skalne, dlatego także i w tym obszarze nastąpił rozwój narzędzi informatycznych, które pozwalają na wykonywanie prac na znacznie wyższym poziomie.

Maszyny i urządzenia

Efektywność przesiewania na rotacyjnym sicie stożkowym – cz. I

Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny – zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.

Dynamika przesiewania

Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, metalurgicznym, energetycznym itp.

Prawo i zarządzanie

Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

Artykuł przedstawia ogólną analizę obowiązków przedsiębiorcy oraz zakresu czynności kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego według wymagań przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W celu pełnej charakterystyki zakresów czynności osób funkcyjnych związanych z ruchem danego odkrywkowego zakładu górniczego należałoby przeprowadzić bardziej szczegółową analizę w oparciu o wspomniane przepisy w nawiązaniu do licznych dobrych i złych praktyk ich stosowania.

Z życia branży

„Podstawowe problemy transportu przenośnikowego” na jubileuszowej edycji Szkoły Naukowej im. prof. Tadeusza Żura

19-21 września w Kudowie-Zdroju odbyła się XXII edycja Szkoły Naukowej im. prof. Tadeusza Żura „Podstawowe problemy transportu przenośnikowego”.

64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy-Zdroju

16-20.09.2018 r. odbyła się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie miało miejsce w Krynicy-Zdroju. Organizatorem bieżącej edycji był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Konferencja ma na celu łączenie środowiska naukowego z przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej.

V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe

24-25 września 2018 r. w Rynie odbyła się piąta edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W tym roku w trakcie Forum poruszono temat „dróg przyszłości” – dyskutowano o przewidywanych kierunkach rozwoju transportu oraz innowacyjnych i przyszłościowych technologiach budowy dróg.

XXXIX Seminarium PSWNA

24-26 października w Warszawie odbyło się XXXIX Seminarium techniczne PSWNA zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Motywem przewodnim minionego spotkania było hasło „Wybudować, ale i utrzymać!”. Patronat honorowy nad seminarium objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego i Infrastruktury

26-28.09.2018 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego i Infrastruktury BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo.

Jubileuszowa X edycja Dni Betonu

8-10 października 2018 r. w Wiśle odbyły się jubileuszowe X Dni Betonu. Udział w konferencji wzięło 1060 osób. Dni Betonu to największe wydarzenie naukowo-techniczne w Polsce. Oprócz sesji tematycznych w programie znalazły się: sesja posterowa, pokazy technologiczne oraz panele dyskusyjne.

XXV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki

16-18 października w Krynicy odbyła się kolejna, jubileuszowa Konferencja Popioły z Energetyki. Konferencja ta kojarzy energetykę oraz naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych w obszarach przynależnych staje się i jest wykorzystywana dla rozwoju branży oraz mityzacji ryzyka w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania (UPS).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij