Kruszywa wydanie nr 4/2018
Kruszywa wydanie nr 4/2018

W numerze: utrzymanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń, przenośniki taśmowe –bezpieczeństwo eksploatacji, techniki smarownicze w maszynach roboczych ciężkich oraz kruszarki udarowe z cięgnowymi elementami roboczymi. Przeczytaj także o zarządzaniu ryzykiem zagrożeń krytycznych i katastrof w górnictwie odkrywkowym oraz rozmowę z Witoldem Baworem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo S.A.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, kontrakt na kolejny odcinek autostrady A1 oraz najkorzystniejsza oferta na obwodnicy Chełma w ciągu S12.

Wywiad

Koniunktura na kruszywa utrzyma się jeszcze przez co najmniej pięć lat

Z Witoldem Baworem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo S.A. rozmawia Janusz Mincewicz.

Technologie

Monitoring oddziaływań od robót strzałowych oraz projektowanie parametrów tych prac zapewniające bezpieczeństwo

Odkrywkowa eksploatacja surowców skalnych jako główny sposób urabiania złoża wykorzystuje technikę strzałową. Najczęściej eksploatacja prowadzona jest w kierunku pozyskania kruszywa lub bloków skalnych. W dokumentach określających zasady prowadzenia eksploatacji złoża w części mapowej oznacza się zasięgi oddziaływań w stosunku do granicy prowadzenia robót strzałowych, która zawiera się w obszarze górniczym.

Kruszywa topione magnezjowe wytwarzane w Zakładach Magnezytowych ,,Ropczyce” S.A. do produkcji materiałów ogniotrwałych dla wyłożeń podstawowych urządzeń przemysłu stalowego

Kruszywa topione magnezjowe odgrywają bardzo ważną rolę jako jedne z podstawowych surowców stosowanych w technologii produkcji materiałów ogniotrwałych dla przemysłu stalowego. Ich skład chemiczny i właściwości mają decydujący wpływ na kształtowanie trwałości eksploatacyjnej wyłożeń ogniotrwałych podstawowych urządzeń przemysłu stalowego. Zakłady Magnezytowe ,,Ropczyce” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, opracowały technologię i uruchomiły linię technologiczną dla procesu topienia. Dzięki tej inwestycji uzyskano pełną kontrolę nad właściwościami produkowanych kruszyw topionych. W referacie przedstawiono także uzyskane efekty w zakresie eksploatacji wyrobów z zastosowaniem wyprodukowanych kruszyw topionych magnezjowych.

Wpływ udziału ziaren drobnych w nadawie na proces przesiewania

W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziarn drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.

Maszyny i urządzenia

Przenośniki taśmowe – bezpieczeństwo eksploatacji

Przemysł wydobywczy nieustannie podlega naciskom inwestorów. Dzieje się tak wraz z postępem technologicznym i konstrukcyjnym. Podstawową kwestią jest wydajność, energooszczędność i niezawodność, czyli praca bez awarii. W ostatnim czasie jednak coraz więcej robi się również w aspekcie bezpieczeństwa.

Techniki smarownicze w maszynach roboczych ciężkich

Problem zapewnienia prawidłowego smarowania węzłów tarcia w dobie powszechnego stosowania maszyn i urządzeń w obszarach robót inżynieryjnych, a przede wszystkim robót górniczych, jest niezwykle ważny. Jak pokazują statystyki, ponad połowa awarii węzłów tarcia spowodowana jest właśnie nieodpowiednim smarowaniem. Wpływa to na wydajność tych maszyn i urządzeń, a tym samym na koszty ich eksploatacji.

Kruszarki udarowe z cięgnowymi elementami roboczymi

Nowe generacje kruszarek udarowych posiadają cięgnowe elementy robocze. Tymi elementami są handlowe łańcuchy ogniwowe oraz młotki zawieszone na łańcuchach. Kruszarki te znalazły zastosowanie w rozdrabnianiu wilgotnych, podatnych na lepienie surowców mineralnych, materiałów syntetycznych, odpadów przemysłowych, wielomateriałowych odpadów dla potrzeb recyklingu, a także materiałów kruchych.

Kruszywa alternatywne

Zrównoważone kruszywa drobnoziarniste do zapraw i betonów

W artykule przedstawiono przykłady kruszyw drobnoziarnistych pozyskanych na drodze recyklingu surowców odpadowych, które mogą stanowić alternatywę w odniesieniu do kruszyw tradycyjnych. Przeprowadzone badania i analizy w ośrodkach badawczych wskazują na ich przydatność w technologii wytwarzania zapraw budowlanych i betonów cementowych, mimo że nie zawsze ich parametry techniczne są porównywalne z właściwościami kompozytów wykonanych na bazie surowców pierwotnych. Jednak przy bardzo dużej różnorodności zastosowania zapraw i betów oznaczone parametry mogą być wystarczające w określonych warunkach otoczenia.

Prawo i zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń krytycznych i katastrof w górnictwie odkrywkowym – zasady

W górnictwie odkrywkowym bardzo istotne jest skuteczne zapobieganie zagrożeniom katastrofalnym związanym z ruchem zakładu górniczego. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania takim zagrożeniom jest właściwe rozpoznawanie ich potencjalnych i ujawnionych przyczyn oraz efektywne zarządzanie ryzykiem ich materializacji. W artykule przedstawiono najważniejsze zasady takiego przeciwdziałania uwzględniające m.in. wieloletnie doświadczenia zawodowe autora.

Hałas, drgania, pyły – wrogowie górnictwa odkrywkowego - cz. II. Mikroskopijny zabójca – pył

Poprzedni artykuł z serii o czynnikach szkodliwych w górnictwie dotyczył najbardziej szkodliwego w środowisku pracy – hałasu. Niniejszy porusza problem szeroko rozumianego negatywnego wpływu pyłu na człowieka. Problem tym większy, że niemożliwy do wyeliminowania.

Z życia branży

Konferencja IPOEX 2018

11-13 czerwca 2018 r. w Ustroniu odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2018 pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

EXPO Lesní lom 2018

19 czerwca w Brnie, po dwuletniej przerwie, odbyła się XII edycja Międzynarodowych Targów Pokazowych Maszyn i Urządzeń dla Górnictwa, Przeróbki i Budownictwa EXPO Lesní lom 2018. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czeski Związek Górniczy (Těžební Unie). Członkami Związku są firmy zajmujące się wydobyciem surowców, importerzy, producenci i sprzedawcy maszyn dla górnictwa, spółki geologiczne, firmy projektowe, instytucje naukowe, a nawet muzea.

Progress w górnictwie

Relacja z 10. Świętokrzyskiego Spotkania Szefów Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego

9-12 września br. w Kościelisku k. Zakopanego odbyła się kolejna VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Organizatorami Konferencji są: Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, Sekcja Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Główna Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął m.in. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij