Kruszywa wydanie nr 3/2018
Kruszywa wydanie nr 3/2018

W numerze m.in.: omówienie zagadnień dotyczących produkcji i zastosowania kruszyw alternatywnych – kruszyw z recyklingu betonu i osadów ściekowych, artykuły z zakresu urządzeń do klasyfikacji i sortowania kruszyw oraz innych materiałów mineralnych, relacja z wizyty w Kopalni Dolomitu Radkowice, wyjaśnienie prawnych zasad postępowania w celu sprawdzenia kwalifikacji kandydatów do kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

PZPK świętował 25-lecie istnienia; XXII Szkoła Naukowa "Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego"; Inwestycje na katowickim lotnisku; Przewozy towarowe okiem PKP Cargo; Układ technologiczny do uszlachetniania kruszyw mineralnych; Nowy rozdział w projektowaniu i budowie dróg o nawierzchni betonowej; Czatkowice wyróżnione certyfikatem "Solidne Kruszywa" 2018; Wniosek o koncesję dla Złoczewa; Łódzki wynalazek pomoże usuwać zanieczyszczenia fosforanowe z wody.

Z wizytą w ...

Kopalnia Dolomitu Radkowice. Technologia z taśmociągami

To jeden z dziesięciu zakładów produkcji kruszywa ze skały litej, w którego posiadaniu jest światowy lider w produkcji materiałów budowlanych. Jednocześnie jest to jedna z nielicznych kopalni surowców skalnych w Polsce, w której transport urobku z wyrobiska aż do zakładu przeróbczego odbywa się przy użyciu przenośników taśmowych.

Kruszywa alternatywne

Kruszywa z recyklingu betonu kluczem do zrównoważonego budownictwa

Jedną z wielu konsekwencji popularności betonu jako materiału budowlanego są deficyty kruszyw naturalnych, z którymi przychodzi zmierzyć się w wielu rejonach świata. Zastosowanie kruszyw recyklingowych jako zamiennika kruszyw naturalnych w nowo wznoszonych konstrukcjach jest najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem. Włączenie uzyskanych w wyniku recyklingu gruzu betonowego kruszyw wtórnych do ponownego obiegu w procesie produkcji budowlanej jest w pełni zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Wykorzystanie kruszyw odpadowych i z recyklingo w kompozytach cementowych

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania kruszyw pozyskanych z osadów ściekowych w technologii produkcji kompozytów cementowych. Dotychczasowe badania w zakresie cech technicznych produktów cementowych, w których składzie uwzględniono kruszywa odpadowe i z recyklingu, wskazują na ich przydatność. Stanowią one alternatywę w odniesieniu do kruszyw naturalnych, a przede wszystkim pozwalają na znaczące ograniczenie ich wydobycia, co w konsekwencji pozwala wypełnić, sformułowane po raz pierwszy w 1987 r. przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” zasady zrównoważonego rozwoju.

Maszyny i urządzenia

Układy prostowodowe w maszynach roboczych pracujących w górnictwie skalnym

W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.

Materiały

Przegląd metod sortowania i klasyfikacji kruszyw skalnych oraz odpadów mineralnych

Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.

Prawo i zarządzanie

Hałas, drgania i pyły - wrogowie górnictwa odkrywkowego - cz. I

Codziennie miliony pracowników są narażone na czynniki szkodliwe w miejscu pracy oraz wszelkie ryzyko z nimi związane. Tytułowe trzy czynniki są niewątpliwie utrapieniem dla branży górniczej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagrożeń spowodowanych hałasem. Kolejne dwa obejmą pozostałe czynniki. Skala zjawiska jest ogromna. Warto przyjrzeć się każdemu z osobna, próbując odpowiedzieć na pytanie: czy można temu zaradzić.

Sprawdzanie kwalifikacji kandydatów do kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych

Osoby, którym powierza się czynności kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane Prawem geologicznym i górniczym. Jest to obowiązek formalny i ma także istotne znaczenie dla przedsiębiorców górniczych oraz pracodawców. W zależności od relacji formalnych pomiędzy kandydatami na osoby kierownictwa i dozoru ruchu a pracodawcami i przedsiębiorcami górniczymi potrzebne są różne warianty postępowania dla sprawdzenia kwalifikacji. W opracowaniu przedstawiono propozycję takich procedur.

Z życia branży

eROBOCZE SHOW za nami!

Uczestnicy eROBOCZE SHOW w Sosnowcu mieli unikalną możliwość zobaczenia w jednym miejscu wielu pracujących maszyn, ich porównania, wejścia do kabiny, rozmów z dilerami, a ich dzieci mogły spędzić czas w specjalnej strefie pod opieką animatorów.

Spotkanie w Żwirowni Pogorzelice II

26 maja miał miejsce dzień otwarty w Zakładzie Górniczym Kruszyw Pogorzelice II k. Lęborka. Organizatorem spotkania była firma Roboty Ziemne i Usługi Budowlane Edward Skurewicz.

III Lubelskie Forum Drogowe, VI Śląskie Forum Drogownictwa, III Pomorskie Forum Drogowe

Relacje z konferencji z cyklu spotkań dot. infrastruktury drogowej w poszczególnych regionach Polski. Lubelskie Forum Drogowe obradowało 5-6 kwietnia w Puławach, Śląskie - w Katowicach w dniach 24-16 kwietnia, a z kolei Pomorskie Forum zebrało się w Sopocie, 4-6 czerwca.

Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych

8-9 maja podczas XXIV edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska odbyła się konferencja naukowa "Nowoczesna diagnostyka i naprawa nawierzchni drogowych" organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

XVIII Konferencja Kruszywa Mineralne

18-20 kwietnia w Kudowie-Zdroju odbyła się osiemnasta konferencja Kruszywa Mineralne, od lat organizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wraz z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Autostrada-Polska: XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego

Od 8 do 10 maja w Targach Kielce odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska wraz z towarzyszącymi Międzynarodowymi Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz Międzynarodowymi Targami Transportu Drogowego - Pojazdy użytkowe ROTRA.

Salon Kruszyw 2018

Podczas tegorocznych kieleckich targów Autostrada-Polska odbył się 3-dniowy Salon Kruszyw, czyli spotkania specjalistów zarówno z branży kruszywowej, jak i gospodarki odpadami i recyklingu. W ramach tego wydarzenia 9 maja debatowano nt. zagospodarowania trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij