Kruszywa wydanie nr 2/2018
Kruszywa wydanie nr 2/2018

omówienie zagadnień dotyczących bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń, produkcja i zastosowanie lekkich kruszyw odpadowych, relacja z wizyty w kopalni dolomitu w Libiążu oraz Kopalni Surowców Skalnych Wisła, wywiad z przedstawicielami branży materiałów wybuchowych oraz leasingu maszyn, innowacyjne rozwiązania eksploatacji kopalin skalnych i omówienie nowego systemu zezwoleń administracyjnych wynikających z nowego Prawa Wodnego.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Polski Produkt Przyszłości- lekkie kruszywo dla budownictwa; nowa publikacja "Współczesne maszyny do rozdrabniania - kruszarki i młyny; IV edycja pokazów sprzętu i maszyn roboczych eRobocze Show; Jubileuszowa konferencja Dni Betonu 2018.

Partner Wydania

Paryski debiut wielkiego kalibru

Jednym z największych wydarzeń branży maszyn budowlanych podczas paryskich targów INTERMAT będzie debiut rodziny wozideł sztywnoramowych Volvo. Oferta na początku będzie obejmować cztery maszyny – otwiera ją 45-tonowe R45D, a zamyka flagowe 100-tonowe R100E. Wszystkie bazują na wiedzy fachowców z ośrodka położonego w Motherwell w Szkocji.

Wywiad

Dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania branży materiałów wybuchowych

W rozmowie z dr. inż. Zenonem Wilkiem, mgr inż. Karoliną Nikolczuk oraz mgr. inż. Piotrem Jóźwikiem z Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie pytamy o stan badań nad nowoczesnymi materiałami wybuchowymi, wpływ robót strzałowych na środowisko oraz kryteria doboru odpowiednich materiałów do prowadzonych prac.

Z wizytą w ...

Dolomit z Libiąża

Libiąż – przemysłowe miasto w województwie małopolskim, leżące w sąsiedztwie Chrzanowa. To tu znajduje się kopalnia dolomitu diploporowego i kruszconośnego, tak chętnie wykorzystywanego w przemyśle i budownictwie ze względu na swoje parametry fizykochemiczne. Jak wyglądają wydobycie i przeróbka tego surowca?

Prawie sto lat historii. Kopalnia Surowców Skalnych Wisła

Piaskowiec godulski to cenny kamień dekoracyjny i budowlany, występujący m.in. na Śląsku Cieszyńskim w obrębie płaszczowiny godulskiej. Z tego surowca w Kopalni Surowców Skalnych Wisła S.A. produkowane jest kruszywo łamane dla drogownictwa i budownictwa.

Kruszywa naturalne

Statystyka nie jest trudna. Co to jest prawdopodobieństwo?

Na pierwszy rzut oka przeróbka surowców, której głównym celem jest wykorzystanie surowców mineralnych poprzez ich właściwe przygotowanie w odpowiednio dobranym układzie technologicznym, nie ma zbyt wiele wspólnego ze statystyką. Jeśli jednak podejść do zagadnienia ogólnie, przedmiotem zainteresowania przeróbki jest po prostu zbiór ziaren ewentualnie jednostka objętości materiału stałego lub cieczy), który w wyniku przeprowadzenia odpowiednich operacji technologicznych podlega podziałowi na podzbiór nazywany produktem (lub produktami) oraz odpad.

Kruszywa alternatywne

Lekkie kruszywa odpadowe – produkcja i zastosowanie

Kruszywo, jako sypki materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego, stanowi jeden z podstawowych surowców stosowanych w budownictwie. Gospodarka korzysta raczej z kruszyw naturalnych, chociaż branże budowlana i drogowa coraz chętniej sięgają po kruszywa sztuczne, a wśród nich – po kruszywa lekkie.

Technologie

Innowacyjne rozwiązania eksploatacji kopalin skalnych

W artykule przedstawiono ważniejsze dane dotyczące innowacyjnych metod eksploatacji krajowych kopalin skalnych. Podano struktury zasobów i wielkości ich wydobycia w latach 2002-2016. Opisano nowoczesne techniki wydobywania i przeróbki o podstawowym znaczeniu dla budownictwa i drogownictwa. Skoncentrowano się na dwóch grupach surowcowych: kopalinach okruchowych oraz kamieniach łamanych i blocznych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji kruszyw łamanych oraz granitowych elementów blocznych.

Płukanie kruszyw w Imielinie

W artykule porównano wyniki płukania kruszyw dolomitowych w Kopalni Imielin Spółka z o.o. w zależności od różnych udziałów zawartości zanieczyszczeń ilastych wynoszących od 20 do 40%. Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces płukania na przesiewaczu wibracyjnym może być wystarczający dla kruszyw o małym stopniu zanieczyszczeń (do 20%), w zależności od właściwości nadawy i rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku kruszyw zanieczyszczonych od 40% konieczne jest stosowanie płuczek w układzie dwustadialnym.

Płukanie kruszyw

Kruszywa naturalne żwirowe oraz kruszywa łamane uzyskiwane ze skał zwięzłych bardzo często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa, a ponadto utrudniają procesy kruszenia i przesiewania. Także w kruszywach z recyklingu mogą występować różne zanieczyszczenia, wymagające usunięcia na drodze płukania lub innych metod przeróbki.

Maszyny i urządzenia

Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych

W artykule zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualną statystykę zaistniałych wypadków i zdarzeń. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy stanu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Leasing maszyn korzystnym wyborem dla przedsiębiorcy górniczego?

W rozmowie z Andrzejem Sugajskim, Dyrektorem Generalnym Związku Polskiego Leasingu, oraz Adamem Linkiewiczem, menadżerem ds. rozwoju rynków w Europejskim Funduszu Leasingowym, pytamy o sytuację na polskim rynku usług leasingowych oraz o rozwiązania najkorzystniejsze dla kopalń odkrywkowych.

Analiza granulometryczna – normy, zastosowanie, możliwości

Najczęściej wykonywanym badaniem w celu ustalenia własności kruszyw jest analiza sitowa. Badanie wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 933-1. Prawidłowo wykonane badanie pozwala określić inne parametry na podstawie wyniku analizy sitowej. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz nakłady finansowe na wykonywanie kolejnych badań.

Prawo i zarządzanie

Legalizacja gospodarki wodno-ściekowej w produkcji kruszyw – nowe wyzwania i problemy

W artykule autor podejmuje próbę uszczegółowionego spojrzenia na funkcjonowanie nowego systemu zezwoleń administracyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową, niezbędnego dla zgodnego z przepisami prowadzenia wydobycia i produkcji kruszyw. Ponadto przeprowadza analizę mającą na celu wskazanie, jakie pozwolenia wodnoprawne będą najczęściej wymagane, jak powinna wyglądać kolejność uzyskiwania poszczególnych zgód administracyjnych i na jakich zasadach korzystać ze starych pozwoleń wodnoprawnych. Autor opisuje także wyzwania dla przedsiębiorców, jakie zaczęły się pojawiać wraz z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów.

Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym – cz. III

Artykuł jest kontynuacją publikacji wydanej w poprzednim numerze czasopisma. We wcześniejszej części omówiono kwalifikacje zawodowe dla kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i mierniczego, geologa górniczego oraz kierownika działu ruchu. Ta część artykułu poświęcona jest kwalifikacjom osoby wyższego dozoru ruchu.

Z życia branży

Destrukt brzmi... destrukcyjnie

Destrukt asfaltowy może być szerzej wykorzystywany w budownictwie drogowym niż do tej pory. Jednym ze środków do tego celu ma być postulowana zmiana nazwy. „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym” to temat kolokwium zorganizowanego 15 lutego w Łodzi przez Komitet Techniczny Nawierzchni Asfaltowych Polskiego Kongresu Drogowego, we współpracy z GDDKiA.

XXXI Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

22-24 stycznia 2018 r. w Zakopanem odbyła się XXXI Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”. Organizatorem Konferencji od 2016 r. jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W tym roku wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Efektem współpracy był wybór tematu przewodniego tej edycji: „Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa”.

Intermasz 2018

20 stycznia – 2 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów budowlanych Budma odbyły się ponownie targi Intermasz, prezentujące najnowsze propozycje z zakresu maszyn i sprzętu budowlanego, a także technologii dla budownictwa infrastrukturalnego.

Górnik na nartach. III Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

3 marca 2018 r. na stoku Słotwiny Arena w Krynicy--Zdroju już po raz trzeci odbyły się zawody narciarskie braci górniczej – coroczna zimowa rywalizacja ciesząca się coraz większym zainteresowaniem branży.

II Wschodnie Forum Drogowe

Forum obradowało 15-16 marca na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Polska-Wschód” w Suwałkach. Konferencja nosiła tytuł „Kruszywo– Cement – Beton”, który jednocześnie komunikował jej tematy przewodnie.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa rozdane po raz czwarty!

Cztery panele dyskusyjne, dwudziestu ośmiu prelegentów, prawie siedem godzin dyskusji oraz jedenastu nagrodzonych laureatów prestiżowych statuetek – to w skrócie opisuje, co działo się podczas IX edycji konferencji Infrastruktura Polska & Budownictwo oraz uroczystej gali rozdania Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, która odbyła się 8 lutego w warszawskim hotelu The Westin.

XLI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

Od 12 do 15 marca br. w Zakopanem odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej zagadnieniom mechaniki górotworu i geoinżynierii. W tym roku do obrad włączono specjalną sesję poświęconą budownictwu tunelowemu.

Podsumowanie KOMEKO 2018

Tegoroczna edycja Konferencji Naukowo-Technicznej KOMEKO odbyła się 19-21 marca w Szczyrku. Kolejny raz Instytut Techniki Górniczej KOMAG zaprosił do dyskusji na temat bezpieczeństwa, jakości i efektywności przeróbki surowców mineralnych.

XXXVIII Seminarium PSWNA

21-23.03.2018 r. w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbyło się XXXVIII Seminarium pt. „Asfalty w budownictwie drogowym – ekonomia, ekologia, innowacje” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister infrastruktury oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

III Forum Geologii i Górnictwa Nowa formuła, nowa nazwa i szersze zagadnienia

22-23 marca w Warszawie odbyła się III edycja konferencji „Prawo geologiczne i górnicze” – od tego roku pod nową nazwą: „Forum Geologii i Górnictwa”. Nową nazwę wydarzenie zawdzięcza rozszerzeniu zagadnień konferencji o tematy biznesowe i studia przypadków.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij