Kruszywa wydanie nr 1/2018
Kruszywa wydanie nr 1/2018

W numerze: omówienie nowych zasad gospodarki wodnościekowej, zastosowanie kruszyw piaskowych w Polsce, motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie odkrywkowym, wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach, zastosowanie OZE do wspomagania zasilania przenośników taśmowych oraz omówienie prawnych aspektów organizacji zarządzania ruchem odkrywkowego zakładu górniczego.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Kopalnia Celiny I chce zwiększyć wydobycie, Solidne Kruszywa - branżowy znak jakości, nielegalne wydobycie bursztynu, KOMEKO 2018, nawierzchnia z szarogłazu, KWB Adamów, deficyt piasku

Aktualności

Jak wzmocnić łańcuch dostaw na rynku kruszywowym?

Rewitalizacja sieci kolejowej na bardzo szeroką skalę oraz fizyczny brak niezbędnej liczby kierowców skutkują większymi utrudnieniami w ruchu pasażerskim i towarowym, w tym także w łańcuchu dostaw na rynku kruszyw. Zatem: czym i którędy przewozić potrzebne kruszywo?

Możliwości rozwoju branży surowców mineralnych w ramach konsorcjum EIT Raw Materials

Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, instytutów badawczych oraz uczelni wyższych z 22 krajów europejskich i wspiera działania badawcze, edukacyjne i biznesowe związane z branżą surowcową.

Nowe zasady gospodarki wodnościekowej a wytwarzanie kruszyw

Od 1 stycznia 2018 r. w zakresie gospodarki wodnościekowej obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustawa wprost modyfikuje system wymaganych do uzyskania zgód administracyjnych oraz wprowadza opłaty za tzw. usługi wodne. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu powyższych zmian ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów kluczowych dla wydobycia i produkcji kruszyw.

Z wizytą w ...

Kopalnia na poziomie. Kopalnia amfibolitu w Piławie Górnej

Kopalnia Piława Górna należy do Kompanii Górniczej, będącej jednym z największych polskich producentów kruszyw dla infrastruktury drogowej i kolejowej. Od połowy 2007 roku prowadzi wydobycie złoża amfibolitu. Nasza redakcja odwiedziła tereny zakładu górniczego oraz wyrobiska, by przekonać się o zmianach, które wpłynęły na aktualną kondycję kopalni.

Kruszywa naturalne

Piasek piaskowi nierówny

Piaski stanowią jeden z najpowszechniej występujących surowców mineralnych o różnorodnym zastosowaniu, a równocześnie są składnikiem gruntów. Pod względem petrograficznym jest to luźna skała osadowa złożona z ziaren mineralnych lub okruchów skał generalnie (zwyczajowo) mieszczących się w interwale o wymiarach od 0,01 do 2,0 mm [1], o frakcjach drobniejszych od żwirów, a „grubszych” od pyłów.

Maszyny i urządzenia

Zagadnienia automatyzacji pracy w pełni hydraulicznych maszyn wiertniczych przeznaczonych dla górnictwa odkrywkowego

W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie odkrywkowym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do ładowarek i wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią oraz do wiertnic pracujących w kopalniach odkrywkowych.

Przesiewacze swobodnie drgające do segregacji kruszyw i odpadów mineralnych

Praca prezentuje wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki kruszyw i odpadów mineralnych.

Zasilanie odnawialnymi źródłami energii powierzchniowych przenośników taśmowych stosowanych w transporcie kruszyw

Przenośniki taśmowe z napięciowymi przekształtnikami częstotliwości, instalowanymi w kontenerowych stacjach napędowych, są szczególnie predysponowane do zasilania zieloną energią (tzw. hybrydowe systemy zasilania). W artykule omówione zostaną główne korzyści eksploatacyjne przenośników o regulowanej prędkości taśmy i wskazane zostaną kierunki dalszego rozwoju stacji napędowych przenośników taśmowych, w szczególności w aspekcie zastosowania energii OZE do wspomagania zasilania przenośników.

Technologie

Informatyczne systemy do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star

W artykule przedstawiono procedurę komputerowej optymalizacji opóźnień milisekundowych, przy obecnie stosowanych nowoczesnych, elektronicznych systemach inicjowania w firmie Austin Powder, w oparciu o dane pozyskiwane z odpalania pojedynczych ładunków materiału wybuchowego.Taki tok postępowania daje możliwość weryfikacji, poprzez pomiary rzeczywiste, przyjętego przez projektanta modelu symulacji wieloszeregowych siatek strzałowych.

Prawo i zarządzanie

Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym – część II

Artykuł jest kontynuacją publikacji wydanej w poprzednim numerze czasopisma. W pierwszej części przedstawiono prawne aspekty organizacji zarządzania ruchem odkrywkowego zakładu górniczego, kategorie czynności kierownictwa i dozoru ruchu wraz z przygotowaniem zawodowym i kwalifikacjami. W artykule omówiono kwalifikacje zawodowe dla kolejnych trzech stanowisk w odkrywkowym zakładzie górniczym.

Z życia branży

Nowe inwestycje LiuGong w Polsce

Chińska korporacja LiuGong uruchomiła w Polsce nowe inwestycje. Końcem września 2017 roku w Warszawie oficjalnie otwarto europejską siedzibę firmy i równolegle w Stalowej Woli zainaugurowano działalność Regionalnego Centrum Dystrybucji Części Zamiennych i uruchomiono Nową Linię Produkcyjną.

II Interdyscyplinarne Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

W ostatnich dniach września 2017 r. w Sosnowcu odbyło się II Interdyscyplinarne Seminarium pod hasłem „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”, którego problematyka dotyczyła reakcji społeczno--środowiskowych powstałych w związku z realizacją inwestycji górniczych.

Targi SyMas/Maintenance Technologie jutra

Nowa strefa tematyczna „Przemysł 4.0”, rewolucyjne podejście do procesów przemysłowych, cyfryzacji oraz automatyzacji fabryki, nowoczesne technologie dla branży materiałów sypkich – to wszystko zaprezentowano 18-19 października 2017 r. w EXPO Kraków podczas 9. Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich – SyMas oraz 8. Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – Maintenance.

Konferencja ELGOR 2017. Dyskusje o przyszłości węgla brunatnego

18-20 października 2017 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się 12. edycja konferencji ELGOR, jedno z największych w Polsce wydarzeń gromadzących ekspertów z branży górnictwa odkrywkowego oraz branży cementowej, w której wzięło udział 120 przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Honorowego Patronatu konferencji udzieliły: Ministerstwo Energii, Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy.

XXIV Popioły z Energetyki

25-27 października 2017 r. w Sopocie po raz dwudziesty czwarty odbyła się doroczna konferencja Popioły z Energetyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiskai Inspekcja Ochrony Środowiska. Konferencja była współfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

XXXVII Seminarium Techniczne PSWNA

25-27 października 2017 r. w Jachrance odbyło się XXXVII Seminarium Techniczne PSWNA.Tematem przewodnim jesiennej edycji konferencji były asfalty wymiarowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Polski Kongres Górniczy 2017 Pozyskiwanie, wydobycie i oszczędzanie surowców mineralnych

20-22 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy zorganizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Fundację dla AGH oraz Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”

Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi

8-10 listopada 2017 r. w Rytrze Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zorganizował już XXVII konferencję z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Konferencja została objęta patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju. Patronat medialny nad konferencją pełniła również redakcja naszego czasopisma.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij