Kruszywa wydanie nr 4/2017
Kruszywa wydanie nr 4/2017

W numerze: sezonowość pracy w górnictwie skalnym, konstrukcja, budowa i zastosowanie młotów hydraulicznych w górnictwie, analiza procesu produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie rozdrabniania i przesiewania. W wydaniu także: kwalifikacja kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym oraz integracja brnaży na poziomie 308.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Solidne Kruszywa - dziewięciu nagrodzonych, Industry Stock - rynki eksportowe online otwarte dla polskich przedsiębiorstw, 5 mld złotych dofinansowania na 180 km nowych dróg.

Aktualności

Wspomnienie o profesorze Arturze Bębnie

3 lipca br. na cmentarzu Salwatorskim pod kopcem im. T. Kościuszki pożegnaliśmy wybitnego profesora Artura Bębna. Sylwetkę, duży dorobek i zasługi profesora dla AGH w pięknych słowach przedstawił rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

Partner Wydania

Partner wydania - Weir Minerals Poland

W artykule przeczytasz o pierwszej w Polsce kompletnej instalacji przeróbki kruszyw opartą na maszynach TRIO. Zachęcamy także do lektury wywiadu z Jarosławem Kukawskim, prezesem zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Aktualności

Konieczność podjęcia działań systemowych dla poprawy sytuacji polskiego górnictwa odkrywkowego

Publikujemy list – apel uczestników konferencji „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego” w sprawie konieczności podjęcia działań systemowych dla poprawy sytuacji polskiego górnictwa odkrywkowego – wysłany do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Apel zawiera wnioski wypracowane podczas konferencji, będące propozycjami dalszych działań na szczeblu państwowym w zakresie branży górnictwa odkrywkowego w Polsce.

Z wizytą w ...

Integracja branży na poziomie 308

7 września na terenie kopalni amfibolitu i migmatytu Piława Górna już po raz drugi odbyło się spotkanie przedstawicieli branży górniczej i budowlanej. Imprezę zorganizowały firmy: Volvo Maszyny Budowlane Polska, Powerstone (wyłączny przedstawiciel marki Terex Powerscreen w Polsce) i Polskie Górnictwo Skalne. Gospodarzem wydarzenia była firma Kompania Górnicza.

Kruszywa naturalne

Wpływ zmienności litologicznej bazaltów na jakość produkowanych z nich kruszyw

Kruszywa bazaltowe znane są powszechnie ze swojej wysokiej jakości i znajdują różnorodne zastosowanie przemysłowe, między innymi w produkcji: betonu i mieszanek bitumicznych stosowanych w powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w budownictwie.

Sezonowość pracy w górnictwie surowców skalnych jako źródło zakłóceń procesu produkcyjnego. Zapobieganie skutkom zakłóceń

Artykuł prezentuje wpływ sezonowości produkcji w górnictwie odkrywkowym na organizację pracy, a także przedstawia sposoby zmniejszenia sezonowości na proces produkcyjny w kopalniach odkrywkowych. Sezonowość oznacza różne natężenie jakiegoś zjawiska w czasie. Związana jest ze zjawiskami biologicznymi, jak i z koniunkturą na pewne wyroby.

Kruszywa alternatywne

Wykorzystanie recyklingowych kruszyw drobnoziarnistych w kompozytach cementowych

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drobnoziarnistych kruszyw recyklingowych, które z powodzeniem mogą być stosowane w technologii produkcji zapraw cementowych. Dotychczasowe badania w zakresie podstawowych cech technicznych kompozytów z wykorzystaniem drobnoziarnistych recyklatów betonowych, ceramicznych, żużla pozyskanego ze spalania komunalnych osadów ściekowych, a także z kolorowej stłuczki szklanej dają podstawę zainteresowania tematem producentów zapraw budowlanych, zwłaszcza że działanie to wpisuje się w oczekiwania sformułowane w zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące dziedziny budownictwa.

Technologie

Analiza procesu produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie rozdrabniania i przesiewania

Celem artykułu jest przedstawienie dotąd niestosowanej w przemyśle innowacyjnej metody produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W innowacyjnym układzie technologicznym można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%, nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.

Usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym – cz. III. Przepływ powietrza przez kanały narzędzia wiercącego

W artykule przeprowadzono analizę przepływu powietrza przez kanały narzędzi wiertniczych charakterystycznych dla stosowanych metod wiercenia w górnictwie odkrywkowym. Kanały przyrównano do dysz: Bandemanna oraz de Lavala. Jakkolwiek obie dysze charakteryzuje ten sam maksymalny wydatek powietrza, to, jak wykazano, w dyszy de Lavala powietrze może osiągać znacznie większe prędkości, których efektem jest znacznie skuteczniejsze oczyszczanie dna otworu ze zwiercin.

Maszyny i urządzenia

Przenośniki taśmowe – rozwiązanie bez wad?

Przenośniki taśmowe stanowią wydajny środek transportu – nie tylko w przypadku uzyskanej kopaliny, ale również w gałęziach przemysłu spożywczego czy też w gigantycznych punktach obsługi firm kurierskich. Zdawałoby się, że stanowią idealne połączenie między szybkością działania, niezawodnością oraz stosunkowo prostą budową. Czy to rozwiązanie nie ma wad?

Konstrukcja, budowa i zastosowanie młotów hydraulicznych w górnictwie

W artykule przedstawiono problematykę rozdrabniania brył skalnych. Krótko opisano fizykomechaniczne podstawy rozdrabniania brył mechanicznymi metodami udarowymi. Przeprowadzono analizę sposobów przekazywania energii uderzenia w młocie hydraulicznym. Zaprezentowano ogólne rozwiązania konstrukcyjne młotów hydraulicznych. Jako przykład opisano budowę wybranego młota hydraulicznego Rammer. Porównano parametry techniczne analizowanych młotów.

Rekultywacja

O rekultywacji, a raczej o braku rekultywacji niewielkich wyrobisk po eksploatacji złóż eksploatowanych na podstawie koncesji wydawanych przez starostów

Podejmując temat rekultywacji terenów pogórniczych, najczęściej mamy na myśli przykłady dużych wyrobisk i zwałowisk, np. takich, z jakimi mamy do czynienia w górnictwie węgla brunatnego. Jawią nam się przykłady wielkich zwałowisk kopalń Bełchatów, Turów czy Konin, które w przeciągu kilku dekad w wyniku systematycznej i planowej rekultywacji na tyle wkomponowały się w naturalne otoczenie, że dzisiaj niewiele osób wie, że są to obiekty pogórnicze.

Prawo i zarządzanie

Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowym zakładzie górniczym – część I

Obecnie instytucje państwowego nadzoru ruchu geologicznego i górniczego oraz wymagania i zasady zapewniania przez przedsiębiorców górniczych kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych określa Ustawa Prawo geologiczne i górnicze [1] (dalej PGG). Do podstawowych celów funkcjonowania nadzoru górniczego należy zapewnienie prowadzenia procesów eksploatacji złóż kopalin zgodnie z przepisami prawa oraz niezbędnymi zasadami techniki górniczej i bezpieczeństwa.

Z życia branży

Steinexpo 2017 – pełen sukces

Dziesiąta edycja targów Steinexpo odbyła się 30 sierpnia – 2 września w Hombergu w Niemczech i zakończyła pełnym sukcesem – targi odwiedziło ponad 53 890 osób! Redakcji magazynu „Kruszywa” wraz z najświeższym wydaniem czasopisma nie mogło na nich zabraknąć!

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, które odbyły się od 29 sierpnia do 1 września w Katowicach, odwiedziło ponad 20 000 zwiedzających. Blisko 400 wystawców z całego świata przez 4 dni prezentowało swoją ofertę na ponad 20 tys. m2 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i wokół hali katowickiego Spodka.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij