Kruszywa wydanie nr 2/2017
Kruszywa wydanie nr 2/2017

W numerze: maszyny pomocnicze na podwoziu gąsienicowym dla kopalń węgla brunatnego, samojezdne maszyny robocze stosowane w górnictwie skalnym oraz nowe technologie wysokociśnieniowego rozdrabniania surowców mineralnych. W wydaniu także o niekoncesjonowanej eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych na Pomorzu oraz założeniach systemu transportowego w odniesieniu do transportu zewnętrznego kruszyw. Zachęcamy także do lektury rozmów z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem oraz Aleksandrem Kabzińskim.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowy prezes Wyższego Urzędu Górniczego, nie dla nielegalnej eksploatacji kopalin, maszyny i sprzęt budowlany znów w Poznaniu.

Partner Wydania

Partner wydania - Volvo Maszyny Budowlane Polska

W artykule przeczytasz o innowacyjnych zmianach w koparkach Volvo serii E oraz szkoleniu EcoOperator.

Wywiad

Nie ustalajmy cen kruszyw poniżej kosztów produkcji

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł w rozmowie z Marleną Machurą podsumowuje ubiegły rok w kontekście wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych, mówi o przyczynach i skutkach wielkości zapotrzebowania na kruszywa oraz ocenia bieżącą sytuację branży.

Zacznijmy rozliczać się z realizacji konkretnych planów

Nowy rok zawsze daje nadzieje i szanse na podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania problemów trapiących branżę kruszyw. Z Aleksandrem Kabzińskim, prezesem Polskiego Związku Producentów Kruszyw, rozmawiamy zatem o kilku z nich i sposobach na ich rozwiązanie.

Aktualności

Dołącz do solidnych producentów i dostawców kruszyw!

Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) przystąpił do realizacji projektu „Solidne Kruszywa”, roboczo nazwanego Branżowym Znakiem Jakości.

Usuwanie drzew lub krzewów w związku z eksploatacją kruszyw

W ostatnim okresie jesteśmy świadkami protestów związanych ze zbyt intensywnym, zdaniem wielu osób, wycinaniem drzew i krzewów. Dzieje się tak nie tylko w związku z porą roku (późna zima i przedwiośnie to czas okresowych „wycinek”), ale także na skutek istotnej zmiany treści Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku.

Maszyny i urządzenia

Maszyny pomocnicze na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

Maszyny pomocnicze na podwoziu gąsienicowym, takie jak układarki rur oraz przesuwarki przenośników taśmowych, umożliwiają realizację głównych i pomocniczych procesów technologicznych w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, a także szeroko pojętym budownictwie i inżynierii środowiska, gdzie są niezbędne podczas budowyrurociągów i gazociągów oraz w innych pracach instalacyjnych.

Krótko o samojezdnych maszynach roboczych stosowanych w górnictwie skalnym

W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.

Układy napędowe w zastosowaniach przenośnikowych

Sercem każdego systemu transportowego jest jego układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania danego przenośnika czy też maszyny. W szczególnych przypadkach awaria jednego napędu w głównym ciągu transportowym może spowodować przestój całego zakładu oraz wielotysięczne straty dla firmy. Stąd też należy zwracać dużą uwagę zarówno na właściwy dobór, jak i serwis przekładni podczas ich użytkowania.

Usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym – cz. II. Dopływ powietrza do narzędzia wiercącego

W artykule opisano problematykę generowania i doprowadzenia sprężonego powietrza przewodem wiertniczym do narzędzia wiercącego. Ponadto wyjaśniono i opisano istotę funkcjonowania sprężarek śrubowych. Na przykładzie wiertnicy ROC F6 przedstawiono techniczne rozwiązanie układu wyposażonego w sprężarkę śrubową. Podano także procedurę doboru wydajności sprężarki w zależności od parametrów wierconego otworu.

Technologie

Wyznaczanie wskaźników technologiczno-eksploatacyjnych oceny procesu przesiewania

W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Zdefiniowano wskaźniki oceny procesu przesiewania, takie jak: skuteczność ilościowa, jakościowa i technologiczna, wydajność i obciążenie przesiewacza, ziarno podziałowe oraz dokładność rozdziału. Omówiono zakresy czynności do wyznaczenia takich wskaźników.

Nowe technologie wysokociśnieniowego rozdrabniania surowców mineralnych

Jedną z efektywniejszych technologii stosowanych w procesie przeróbki surowców mineralnych jest technologia wysokociśnieniowego rozdrabniania. W artykule zaprezentowano program badań obejmujący testy rozdrabniania rudy miedzi w półtechnicznej prasie walcowej HRC.

Zastosowanie metody elektrooporowej do rozpoznania złóż surowców skalnych

Metody geofizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tomografii elektrooporowej, w ostatnich latach zyskują coraz większe znaczenie. Jest to efektem ciągłego postępu technologicznego, jaki dokonuje się w dziedzinie aparatur pomiarowych. Artykuł został poświęcony wykorzystaniu metody elektrooporowej w badaniu złóż – zarówno w fazie ich eksploatacji, jak i poszukiwań.

Kruszywa naturalne

Niekoncesjonowana eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych na Pomorzu

Wraz ze wzrostem gospodarczym zapoczątkowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces rozwoju infrastruktury, który generuje wzrost zapotrzebowania na kruszywa naturalne piaskowo-żwirowe. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na nie Państwowa Służba Geologiczna obserwuje tendencję wzrostową w zjawisku eksploatacji kopalin bez wymaganej koncesji. Prowadzona w PIG-PIB baza danych o niekoncesjonowanej eksploatacji obrazuje skalę tego zjawiska.

Z czego składa się kruszywo? Opis petrograficzny w genealogii kruszywa

Na użyteczność kruszyw wpływa wiele czynników wynikających bezpośrednio z ich składu i pochodzenia. Aby odpowiednio rozpoznać te cechy, należy wykonać dokładny i szczegółowy opis bazujący na metodach i klasyfikacjach przyjętych w petrografii zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

Założenia systemu transportowego w odniesieniu do transportu zewnętrznego kruszyw

Zróżnicowane potrzeby transportowe są pochodną różnorodnych procesów produkcyjnych i związanego z nimi przemieszczania ładunków. Rozwój poszczególnych gałęzi transportu można także oceniać na podstawie udziału w nich wyspecjalizowanych technologii przewozowych. Transport, który odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju, daje możliwości dużego udziału w przewozach tych gałęzi transportu, które w stopniu najmniejszym oddziałują na środowisko. Dotyczy to również przewozu kruszyw.

Rekultywacja

Określenie kosztów rekultywacji technicznej – cz. I

Eksploatacja odkrywkowa złóż nieodłącznie związana jest z rekultywacją terenów po wybranych zasobach, a także obiektów związanych z procesem wydobycia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób i ocenę ilościową kosztów rekultywacji powierzchni po eksploatacji złoża piasków. Ocena taka ma cel poznawczy, a także może stanowić podstawę decyzji o prowadzeniu rekultywacji środkami własnymi kopalni bądź zlecenia jej na zewnątrz. W części drugiej artykułu zostanie przedstawiona ocena ilościowa kosztów rekultywacji w odniesieniu do innych form i sposobów rekultywacji.

Zarządzanie

Konflikt wokół kopalni. Wyjść z zamkniętego koła – cz. II

Kontynuując rozważania z poprzednich numerów magazynu „Kruszywa” (4/2016, 1/2017), należy podkreślić, że obok rzetelnej i wielokanałowej polityki informacyjnej na temat projektowanego wydobycia oraz rozszerzenia zakresu oceny oddziaływania kopalni na środowisko o analizę jej wpływu na elementy życia społecznego ważne miejsce w profilaktyce i rozwiązywaniu konfliktów wokół inwestycji górniczych (zwłaszcza lokalnych) zajmują odpowiednio prowadzone negocjacje z interesariuszami, najlepiej w formie mediacji prowadzonej przez osobę obdarzoną zaufaniem stron.

Z życia branży

„Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

Prawie 70 uczestników, 47 referatów – tak można podsumować Konferencję „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która 24-27 stycznia odbyła się tradycyjnie w Hotelu Hyrny w Zakopanem. Ale nie ta statystyka jest najważniejsza. Konferencja była 30. z kolei, co dobitnie świadczy o jej randze i znaczeniu nie tylko dla środowiska tej branży, ale dla całej polskiej gospodarki.

Górnik na nartach, czyli II Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Organizatorzy ubiegłorocznej edycji zawodów narciarskich braci górniczej nie poprzestali na jednorazowym wydarzeniu i zachęceni pozytywnymi opiniami branży przygotowali drugą odsłonę eventu. W imprezie wzięło udział blisko 100 osób.

Nowoczesne, energooszczędne układy napędowe w przemyśle

15-16 lutego w Nowej Soli odbyła się już 56. edycja konferencji technicznej poświęcona tematyce „Nowoczesne, energooszczędne układy napędowe w przemyśle”, organizowanej przez firmę NORD Napędy. Profesjonalne szkolenia NORD organizowane są od 2009 r. Do tej pory skorzystało z nich już ponad 700 osób.

Konferencja „Prawo geologiczne i górnicze” i XL Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

16-17 marca w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji „Prawo geologiczne i górnicze” zorganizowanej przez Trio Conferences we współpracy z kancelarią SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Konferencję poświęcono analizie i dyskusji na temat obecnego i przyszłego otoczenia prawnego branży geologicznej i górniczej. 20-23 marca w Karpaczu odbyła się już XL edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Rozwój systemów przeróbczych surowców mineralnych na KOMEKO 2017

22-24 marca w hotelu „Klimczok” w Szczyrku odbyła się 18. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej KOMEKO pt. „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – jakość – efektywność” zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij