Kruszywa wydanie nr 1/2017
Kruszywa wydanie nr 1/2017

W numerze: rekultywacja terenów po eksploatacji kruszyw a ochrona środowiska, jak oznaczać twardość kruszyw, eksploatacja selektywna kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych w dostosowaniu do zmiennego górotworu, eksploatacja wodna kruszyw żwirowo-piaskowych, ogumienie kół pojazdów roboczych – budowa i zastosowania, Wybrane problemy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Krótsze szkolenia dla operatorów maszyn, Przygotowania do SGO 2017, Sposób na wykorzystanie odpadów powydobywczych wg IMBiGS, NFOŚiGW przeciwdziała negatywnym oddziaływaniom kopalń na środowisko, KOMEKO 2017 już w marcu.

Aktualności

W kruszywach rok 2016 gorszy od oczekiwań

Przedstawiono aktualny stan wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych i zachodzące w ostatnich latach zmiany regionalne. Niestety ubiegły rok nie był pomyślny dla budownictwa i producentów kruszyw. Rok 2017 nie zapowiada się dużo lepiej, szczególnie dotyczy to pierwszego półrocza, drugie półrocze powinno być korzystniejsze dzięki oczekiwanemu rozpoczęciu na większą skalę budowy nowych dróg krajowych i samorządowych współfinansowanych ze środków unijnych z transzy 2014-2020.

Rekultywacja terenów po eksploatacji kruszyw a ochrona środowiska

Przedsiębiorcy prowadzący wydobycie kruszyw i surowców do ich produkcji prędzej czy później muszą się zmierzyć z zagadnieniem odpowiedniego zagospodarowania terenu po tej działalności, potocznie nazywanym rekultywacją.

Z wizytą w ...

Rozwój po kaszubsku

Producent kruszyw mineralnych (m.in. żwirów płukanych i mieszanek piaskowo-żwirowych) oraz bazaltowych, wytwórca oraz sprzedawca piasków suszonych, a także suchych zapraw budowlanych – tym razem redakcja „Kruszyw” odwiedziła firmę Kruszywa Polskie S.A.

Najmniejszy kontynent, największe górnictwo – AGH w Australii

W artykule przedstawiono pozycję Australii na światowym rynku górniczym oraz przykłady, wyniki produkcyjne i stosowane technologie w wybranych kopalniach odkrywkowych wizytowanych podczas wyjazdu technologicznego pracowników Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kruszywa naturalne

Jak oznaczać twardość kruszyw?

W artykule omówiono różne metody badań właściwości fizykomechanicznych skał i kruszyw mineralnych. Podano przykładowe wyniki badań skał i kruszyw prowadzonych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Porównano wyniki poszczególnych badań i wskazano na zależności występujące pomiędzy nimi. Wskazano na przydatność wyników badań w ocenie właściwości produktów, jak i przy doborze urządzeń przeróbczych.

Technologie

Eksploatacja selektywna kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych w dostosowaniu do zmiennego górotworu

Eksploatacja selektywna złóż jest skutkiem zmiennego górotworu, wymagań odbiorców, jak i sezonowości pracy powodowanej warunkami klimatycznymi. Stosowanie eksploatacji selektywnej prowadzi do zmiany organizacji pracy w kopalni i zmniejsza ogólną wydajność.

Maszyny i urządzenia

Eksploatacja wodna kruszyw żwirowo-piaskowych

Wydobywanie kruszyw spod lustra wody w Polsce kształtuje się dziś na poziomie 75%. Niejednolite warunki geologiczno- -górnicze podczas eksploatacji wymuszają stosowanie różnych technik i technologii wydobycia. Jednak postęp cywilizacyjny sprawia, że maszyny i urządzenia ulegały i wciąż ulegają ciągłym udoskonaleniom, mającym wpływ na poprawę technicznych możliwości. Ich różnorodność, a także wady i zalety sprawiają, że warto przyjrzeć się im bliżej.

Przesiewacz bębnowo-stożkowy i bębnowo-kaskadowy

Artykuł przedstawia wyniki badań procesowych przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.

Ogumienie kół pojazdów roboczych – budowa i zastosowania

W artykule przedstawiono zasady konstrukcji i budowy podwozi kołowych ogumionych stosowanych w maszynach roboczych pracujących w kopalniach. Opisano szczegółowo budowę opon i ich bieżników oraz warunków, w jakich mogą pracować. Opisano także budowę i konstrukcje łańcuchów ochronnych, w które może być wyposażane podwozie maszyny samojezdnej pracującej w kopalni.

Wybrane problemy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego – cz. II

Efektywne i bezpieczne wykorzystanie maszyn podstawowych ma kapitalne znaczenie dla efektywności megaprocesów wydobywania węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych. Ze względu na charakterystyczne cechy tych megaprocesów oraz wysokie nakłady i długie cykle inwestycyjne decyzje o doborze maszyn do układu technologicznego muszą być zawsze dobrze przygotowane we wszystkich istotnych aspektach.

Zarządzanie

Konflikt wokół kopalni Wyjść z zamkniętego koła – cz. I

Tekst stanowi kontynuację rozważań zapoczątkowanych artykułem Kopalnie w zamkniętym kole („Kruszywa”, 4/2016, s. 75-77). Przedstawiono w nim aktualnie obowiązujące procedury w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowej kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej, która w obecnej postaci przyczynia się do powstania tzw. konfliktu danych. W tym kontekście zaproponowano i przedyskutowano rozwiązania mogące łagodzić ten podtyp konfliktu, minimalizując możliwość jego przeistoczenia się w inne rodzaje, w szczególności konflikt relacji. Inne sposoby zostaną opisane w kolejnym numerze czasopisma.

Z życia branży

RUBBLE MASTER Xperience Days 2016. Klienci i dealerzy świętują 25 lat z Rubble Master

Od 29 września do 1 października 2016 r. ponad 400 zagranicznych dealerów i klientów zjechało do siedziby RM w Linzu, aby zapoznać się z nowościami RM oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem.

ELGOR 2016 i Targi SyMas 2016

Od 28 do 30 września 2016 r. w Szczyrku odbyła się jedenasta edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR, zorganizowana przez Poltegor Instytut oraz firmę Siemens pod auspicjami Ministerstwa Energii, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Za nami niezwykle udana 8. edycja Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych oraz 7. edycja Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance (5-6 października 2016 r.). Po raz kolejny pobito rekord frekwencji, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających.

XXXV Seminarium Techniczne PSWNA i Popioły z energetyki

19-21 października 2016 r. w Luboniu k. Poznania odbyło się XXXV Seminarium Techniczne PSWNA. Spotkanie branżowe zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i objęte honorowym patronatem ministra infrastruktury i budownictwa. 19-21 października 2016 r. w Zakopanem odbyła się XXIII Konferencja „Popioły z energetyki”, organizowana każdego roku przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Konferencja ta jest najważniejszym wydarzeniem branży w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) oraz sektora energetyki.

Dni Betonu

10-12 października 2016 r. odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu Konferencja Dni Betonu. Patronat nad konferencją objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi

16-18 listopada 2016 r. w Zakopanem Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zorganizował już XXVI konferencję z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Konferencja została objęta patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju. Patronat medialny nad konferencją pełniło pismo „Kruszywa”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij