Kruszywa wydanie nr 4/2016
Kruszywa wydanie nr 4/2016

W numerze: eksploatacja koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, kruszywa z materiałów odpadowych w betonie oraz usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym. W wydaniu także o sezonowości w technologii produkcji, transporcie, składowaniu i sprzedaży kruszyw naturalnych oraz relacja z I Spotkania Branżowego zorganiozwanego przez magazyn KRUSZYWA!

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Drugie Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, 30 lat kopalni Glensanda, ofensywa inwestycyjna na drogach i kolei.

Z wizytą w ...

Rewolucja w Rogoźnicy

16 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego ciągu technologicznego kruszyw łamanych w Kopalni Granitu Rogoźnica II należącej do firmy Colas Kruszywa. Po dziesięciu miesiącach prace modernizacyjne dobiegły końca.

Kruszywa naturalne

Sezonowość w technologii produkcji, transporcie, składowaniu i sprzedaży kruszyw naturalnych

Kruszywa niewątpliwie stanowią materiał, który można określić mianem sezonowego. Dominujący czas pod względem produkcji, sprzedaży i stosowania to okres od początku kwietnia do końca września. Ma to oczywiście związek z sezonowością branży budowlanej, której kruszywa stanowią nieodłączny element.

Technologie

Określenie prawdopodobieństwa pracy układów technologicznych kruszyw zależnie od sposobu połączeń ich elementów

Artykuł jest propozycją metodyczną ilościowej oceny ciągów technologicznych kruszyw zależnie od sposobu połączeń jego elementów. Przedstawiono algorytm obliczeń prawdopodobieństwa pracy całego układu zależnie od sposobu połączeń w funkcji prawdopodobieństwa pracy każdego z elementów. Praca może mieć zastosowanie przy porównywaniu układów między sobą, a także przy ocenie pracy układów w kolejnych latach eksploatacji.

Kruszywa alternatywne

Wybrane kruszywa z materiałów odpadowych w betonie

W artykule przedstawiono charakterystykę i podstawowe efekty stosowania kruszyw z różnych materiałów odpadowych, mających potencjał zastosowania jako zamiennik części kruszywa naturalnego w betonie do zastosowań konstrukcyjnych.

Lekkie kruszywa CERTYD – unikatowym wyrobem budowlanym

Artykuł prezentuje właściwości i zastosowanie lekkich kruszyw CERTYD, które są kruszywem sztucznym, popiołoporytowym, produkowanym według nowej technologii, wyróżniającej się innowacyjnym procesem spiekania popiołów powstałych w procesie spalania węgla kamiennego.

Maszyny i urządzenia

Koncepcje utrzymania w ruchu maszyn górnictwa odkrywkowego

Pozyskiwanie kruszyw metodą odkrywkową wiąże się z koniecznością wydobycia i przemieszczenia często tysięcy ton nadkładu w skali roku. Całość tych prac wykonują maszyny. Jednak problem stanowi ich wiek, który jest dosyć zróżnicowany.

Usuwanie zwiercin w skalnym górnictwie odkrywkowym – cz. I. Ogólne zasady

W artykule przedstawiono reguły rządzące procesem przepływu powietrza podczas pracy wiertnicy drążącej otwory strzałowe w górnictwie skalnym. Szczególną uwagę zwrócono na wypływ zwiercin z dna otworu wiertniczego. Podano podstawowe równania i zależności opisujące ten proces. Rezultaty analizy zaprezentowano w postaci nomogramu. Umożliwia on wstępny dobór parametrów przepłuczki powietrznej tak, aby usuwanie z dna otworu i wynoszenie zwiercin na powierzchnię było możliwie najefektywniejsze.

Wybrane problemy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego – cz. I

Efektywne i bezpieczne wykorzystanie maszyn podstawowych ma kapitalne znaczenie dla efektywności megaprocesów wydobywania węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych. Ze względu na charakterystyczne cechy tych megaprocesów oraz wysokie nakłady i długie cykle inwestycyjne, decyzje o doborze maszyn do układu technologicznego muszą być zawsze dobrze przygotowane we wszystkich istotnych aspektach.

Rekultywacja

Las czy woda? Przypadek rekultywacji pewnego wyrobiska

W artykule podjęto temat wodnej rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku. Gotowy zbiornik niewypełniony wodą zarósł w wyniku sukcesji naturalnej. Obecny stan roślinności poddaje w wątpliwość zasadność realizacji przyjętego kierunku rekultywacji. Przedstawiono stan formalny i faktyczny obiektu, akcentując inwentaryzację przyrodniczą. Podkreślono wysokie walory krajobrazowe na tle otaczających terenów. Zaproponowano zmianę sposobu rekultywacji z wykorzystaniem istniejących wartości przyrodniczych.

Prawo i administracja

Kopalnie w zamkniętym kole

Artykuł omawia problem konfliktów społeczno-środowiskowych wokół górnictwa kruszyw w nawiązaniu do popularnej klasyfikacji konfl iktów Moore’a. Wskazano, że każdy indywidualny przypadek ma złożone przyczyny i strukturę, na którą składają się przede wszystkim: konflikt przeciwstawnych wartości i interesów, nierozwiązany konflikt danych przeistacza się łatwo w konflikt relacji, a na wszystko nakłada się konflikt strukturalny wynikający z obowiązującego prawa.

Z życia branży

Ekstremalna integracja branży kruszyw

8-9 września w Brennej przedstawiciele branży kruszyw – przedstawiciele kopalń kruszyw, producenci kruszyw alternatywnych, a także reprezentanci firm świadczących usługi okołogórnicze – wzięli udział w spotkaniu branżowym pt. „Aktualne problemy branży kruszyw – zagrożenia i oczekiwania”. Organizatorem spotkania był magazyn „Kruszywa”, a partnerami były firmy: Powers Maszyny (partner główny), Budkrusz, RDK Projekt, Magotteaux i Nord Napędy.

XVII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych

14-17 czerwca 2016 r. w Solinie odbył się XVII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zorganizowany przez Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podkarpackiego. W tegorocznej konferencji wzięło udział prawie 300 osób.

62. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB

11-16 września br. w Krynicy-Zdroju odbyła się już 62. edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Jak co roku, zgromadziła na południu Polski wielu specjalistów – w konferencji wzięło udział blisko 500 osób. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

XXI Szkoła Naukowa „Podstawowe problemy transportu przenośnikowego”

14-16 września br. w Kudowie-Zdroju odbyła się XXI Jesienna Szkoła Naukowa pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”. Organizatorem konferencji jest Zakład Systemów Maszynowych Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Górnicze Forum Ekonomiczne

15-16 września br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się pierwsze Górnicze Forum Ekonomiczne. Organizatorami konferencji były: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: minister energii Krzysztof Tchórzewski, rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN prof. Wacław Dziurzyński.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij