Kruszywa wydanie nr 3/2016
Kruszywa wydanie nr 3/2016

W numerze: transport przenośnikowy, przesiewacze stożkowe, kruszarki w przemyśle kruszyw. W wydaniu także o zmianach procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć związanych z wydobyciem kruszyw oraz analiza pracy układów technologicznych kruszyw urabianie – transport – przeróbka.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

XXI Jesienna Szkoła Naukowa pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej.

Partner Wydania

Reaktywność alkaliczna kruszyw

Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego następuje obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.

Prawo i administracja

Zmiany procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć związanych z wydobyciem kruszyw

Wszyscy przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia związane z wydobyciem kruszyw (lub surowców do ich produkcji) czy też wytwarzający kruszywa z surowców odpadowych zobowiązani są do spełniania licznych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska. Spełnienia tych obowiązków nie ułatwiają permanentne zmiany regulacji prawnych.

Kruszywa naturalne

Problem reaktywności alkalicznej kruszyw do nawierzchni betonowych

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniem w Polsce reaktywności alkalicznej kruszyw. W związku z planowanymi budowami nawierzchni betonowych cementowych zagadnienie to staje się bardzo ważne. W projekcie realizowanym w ICiMB w Krakowie, razem z IPPT PAN w Warszawie, podjęto na zlecenie NCBiR oraz GDDKiA projekt dotyczący badania reakcji typu alkalia – kruszywo i zapobiegania im, uwzględniając szczególnie kruszywa pochodzenia polodowcowego.

Wpływ reaktywności alkalicznej kruszyw na trwałość betonu

Doświadczenia z budowy, eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych wykonanych z betonu, a w ostatnim czasie szczególnie monitoring sieci autostrad w Niemczech pokazują, że po latach użytkowania nawierzchni betonowych pojawia się problem związany z reaktywnością alkaliczną kruszyw, które są integralnym składnikiem mieszanki betonowej. Proces ten, często długotrwały, prowadzi do powstawania ubocznych produktów reakcji, a w konsekwencji nieprzewidzianych stanów naprężeń, spękań i ostatecznej dezintegracji struktury betonu.

Technologie

Analiza pracy układów technologicznych kruszyw urabianie – transport – przeróbka

Układ technologiczny urabianie – transport – przeróbka występuje w każdej kopalni kruszyw. Jego rodzaj i wydajność wyznaczone są przez: popyt odbiorców na ilość kruszyw, rodzaje asortymentów i frakcji, a także budowę złoża, która wymaga eksploatacji selektywnej ze względu na obecność przeławiceń skałą płonną i zmienność własności kopaliny. Układy mogą być stacjonarne lub przejezdne. Choć obydwa spełniają ten sam cel, to jednak różnią się wieloma cechami, głównie wydajnością, stopniem wykorzystania złoża i organizacją pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych układów stacjonarnych i przejezdnych, a kryterium oceny były wskaźniki wydajności efektywnej, niezawodności pracy i wykorzystania czasu pracy.

Maszyny i urządzenia

Podstawowe problemy i możliwości transportu przenośnikowego

Przenośniki taśmowe stanowią nieodłączny element każdego zakładu górniczego. Dzięki swojej konstrukcji znajdują zastosowanie w górnictwie odkrywkowym, jak i podziemnym. Jednak, jak każdy system transportowy, również i transport przenośnikowy napotyka wiele problemów.

Przekładnie planetarne w zastosowaniach przemysłowych

Artykuł prezentuje przekładnie planetarne – alternatywę dla klasycznych przekładni walcowych i stożkowo-walcowych. Przedstawia ich cechy konstrukcyjne, opisuje ofertę rynkową oraz obszary zastosowań.

Przesiewacz stożkowy – badania procesu przesiewania na obrotowym sicie

Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza stożkowego o obrotowym sicie. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Konstrukcja badanego przesiewacza została opracowana przez autorów niniejszego artykułu, a następnie zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w postaci dwóch patentów.

Mikroskop polaryzacyjny w badaniach petrograficznych

Jednym z podstawowych narzędzi współczesnej geologii, bez którego nie funkcjonowałaby żadna nowoczesna pracownia petrograficzna, jest mikroskop polaryzacyjny. Wszechstronność tego urządzenia polega na możliwości wykorzystania go zarówno do szybkiej identyfikacji skały na podstawie jej składu mineralnego, wstępnej kwalifikacji próbek do dalszych badań, jak i do bardziej wnikliwych analiz mineralogicznych, petrograficznych, petrogenetycznych, tektonicznych czy technologicznych (rys. 1).

Kruszarki w przemyśle kruszyw – podział i zastosowanie

W artykule scharakteryzowano kruszarki stosowane w przemyśle kruszyw mineralnych. Przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz podano przykłady ich zastosowania.

Rekultywacja

Przykłady pozytywnych rekultywacji i adaptacji terenów pogórniczych

Nasilająca się antropopresja na środowisko powoduje zmniejszanie jego zasobów i obniżanie walorów życia mieszkańców. W niektórych regionach Polski sprawcą jest odkrywkowa, wielowiekowa działalność przemysłu wydobywczego kopalin skalnych. Pozostawia ona ślady w krajobrazie w postaci wyrobisk, czasowo pozbawionych funkcji użytkowej. Tymczasem są to obszary o znacznym potencjale walorów biotycznych i antropogenicznych. Należy je tylko umiejętnie wykorzystać w procesach rekultywacji i adaptacji. Zabiegi te powinny być zgodne z potrzebami społecznymi, realne ekonomicznie i harmonijnie wpisane w krajobraz. W artykule zaprezentowano przykłady pozytywnie przeprowadzonej rekultywacji i adaptacji terenów po eksploatacji kopalin skalnych.

Recenzja

Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy

Monografia pt. Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, mgr. inż. Michała Patyka i dr. inż. Przemysława Bodzionego z Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków.

Z życia branży

Przeróbka surowców mineralnych na KOMEKO 2016

16-18 marca br. w hotelu „Klimczok ” w Szczyrku Instytut Techniki Górniczej KOMAG zorganizował 17. Konferencję Naukowo-Techniczną KOMEKO pod hasłem „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo – jakość – efektywność”.

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, XXXIV Seminarium Techniczne PSWNA

14-18 marca w hotelu „Stok” w Wiśle-Jaworniku odbyła się już XXXIX edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. 27-29 kwietnia 2016 r. w gdyńskim hotelu Courtyard odbyło się Seminarium Techniczne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było zagadnienie „Jak zagwarantować jakość dróg?”. Patronat honorowy nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

„Kruszywa” na Baumie

11-17 kwietnia w Monachium po raz 31. miały miejsce wyczekiwane (bo odbywające się raz na trzy lata) największe w Europie i jedne z największych na świecie Międzynarodowe Targi Specjalistyczne Maszyn Budowlanych, Sprzętu i Urządzeń Stosowanych w Budownictwie oraz Maszyn Górniczych. Redakcji magazynu „Kruszywa”, wraz z najświeższym wydaniem czasopisma, nie mogło na nich zabraknąć.

Kruszywa Mineralne 2016

20-22 kwietnia w Kudowie-Zdroju branża kruszyw już po raz szesnasty spotkała się na corocznej konferencji „Kruszywa Mineralne. Surowce – Rynek – Technologie – Jakość” zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu oraz Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

„Chemia i fizyka w służbie transportu przenośnikowego”

2-3 czerwca w Wiśle odbyło się XXIV Międzynarodowe Sympozjum Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Chemia i fizyka w służbie transportu przenośnikowego”.

IPOEX 2016 „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”

6-8 czerwca 2016 r. w Ustroniu odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”.

Kieleckie święto drogownictwa

XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, nazywane przez specjalistów „kieleckim świętem drogownictwa”, odbyły się od 31 maja do 2 czerwca w Targach Kielce.

O kruszywach do rozjaśniania nawierzchni drogowych podczas Salonu Kruszyw

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jak co roku, podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA zorganizował debatę w ramach Salonu Kruszyw. Konferencja odbyła się 1 czerwca i dotyczyła kruszyw do rozjaśniania nawierzchni drogowych. Moderatorem debaty była mgr Elżbieta Uzunow z IMBiGS.

Dynamicznie w żwirowni

21 maja w Pogorzelicach k. Lęborka odbył się dzień otwarty tamtejszej żwirowni. Organizatorem spotkania była firma Roboty Ziemne i Usługi Budowlane Edward Skurewicz. Impreza była okazją do podtrzymania kontaktów z klientami, nawiązania nowych znajomości oraz integracji branży kruszywowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij