Kruszywa wydanie nr 2/2016
Kruszywa wydanie nr 2/2016

W numerze: maszyny załadowcze w górnictwie odkrywkowym, zapotrzebowanie na kruszywa drogowe w perspektywie 2014-2020, bezpieczeństwo robót strzałowych w zakładach górniczych. W wydaniu także o innowacjach w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów oraz dodatek specjalny w języku angielskim.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Dni Betonu 2016, kruszywa CERTYD, beton szansą dla polskich dróg.

Partner Wydania

Partner Wydania - Volvo Maszyny Budowlane Polska

W artykule przeczytasz o: wozidłach przegubowych Volvo oraz zdalnie sterowanej koparce gąsienicowej Volvo EC300E.

Wywiad

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Główna zasada firmy LafargeHolcim to przede wszystkim przestrzeganie procedur. Przed każdymi robotami strzałowymi w kopalni teren do wiercenia jest przygotowywany oraz kontrolowany, aby nie stwarzać zagrożenia dla pracowników. O tym oraz innych aspektach pracy technika strzałowego w rozmowie z Marleną Machurą opowiada Marian Zetler – nadsztygar ds. górniczych oraz technik strzałowy w Zakładzie Górniczym Kujawy.

Wiedza o napędach może być dziecinnie prosta

Na temat nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w napędach przeznaczonych dla branży kruszyw, działalności firmy NORD oraz prognoz dla polskiego rynku kruszyw w rozmowie z Marleną Machurą mówi Marcin Nawalany – kierownik działu sprzedaży firmy NORD Napędy sp. z o.o.

Kruszywa naturalne

Zapotrzebowanie na kruszywa drogowe w perspektywie 2014-2022

Nowy Program Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2022 uwzględnia drogi niezbędne dla spójnej sieci dróg ekspresowych i autostrad. Znając średnie ilości kruszyw niezbędne do realizacji każdego z rodzajów budowlanych dróg, jesteśmy w stanie przygotować prognozę ich zapotrzebowania.

Kruszywa alternatywne

Gospodarka surowcami – kruszywa z odpadów

W artykule przedstawiono analizę zagadnień dotyczących celowości i możliwości wytwarzania kruszyw z odpadów w powiązaniu z obowiązującymi w budownictwie wymaganiami. Omówiono zarówno dotychczasowe błędy w realizacji zasady racjonalnego gospodarowania zasobami mineralnymi, jak i możliwości wzbogacenia oferty dla budownictwa wynikające z nowych technologii wytwarzania kruszyw z odpadów.

Technologie

Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych

Wykonywanie robót strzałowych jest podstawową metodą urabiania złoża surowców skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa w zakresie wykonywania robót strzałowych w latach 1990-2015. Podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Poddano analizie wpływ różnych czynników związanych z wykonywaniem robót strzałowych na stan bezpieczeństwa. Przedstawiono wnioski wynikające z dokonanej analizy.

Usuwanie zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych

W artykule opisano urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Podano także przykłady wielkości zanieczyszczeń występujących w eksploatowanych aktualnie złożach tych kruszyw oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych zanieczyszczeń jako pełnowartościowego surowca.

Większa wydajność serwisu mobilnego. Mobilna aplikacja i nowe technologie IT

Sprawny i szybki proces planowania, podejmowania decyzji oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymagają systemu, który zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących informacji, a następnie raportów i np. KPI. Nowe technologie IT mają odpowiedź dla MŚP.

Ocena lokalizacji produkcji kruszyw w relacji kopalnie – odbiorcy

Artykuł prezentuje wyniki wieloletnich prac nad problemem dostosowania lokalizacji produkcji kruszyw naturalnych do lokalizacji odbiorców. Istnieje naturalna tendencja dostosowywania produkcji kruszyw do lokalizacji odbiorców polegająca na pozyskiwaniu ich możliwie blisko odbiorców. Proces ten podlega jednak zakłóceniom, gdyż miejsca występowania kruszyw są często wykorzystywane do innych celów, np. wypoczynkowych, a udokumentowane zasoby są z reguły tracone do wykorzystania w gospodarce. Istnieje wówczas konieczność korzystania z innych, zwykle bardziej odległych, miejsc występowania kruszywa, co zwiększa koszty transportu.

Uwarunkowania stosowania instalacji mobilnych i stacjonarnych do produkcji kruszyw

Celem artykułu jest omówienie korzyści wynikających z zastosowania mobilnych i stacjonarnych instalacji do produkcji kruszyw. Zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania decydujące o wyborze instalacji, do których zalicza się uwarunkowania geologiczne złóż, eksploatacyjne i produkcyjne. Na podstawie przeglądu branży europejskich producentów maszyn przeróbczych w Marktfocus Brecher omówiono kruszarki stosowane najczęściej w zestawach mobilnych i stacjonarnych.

Maszyny i urządzenia

Dziś i jutro ładowarek odkrywkowych

W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Jak dotąd, w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do ładowarek i wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią oraz do wiertnic pracujących w kopalniach odkrywkowych.

Maszyny załadowcze w odkrywkowym górnictwie skalnym

Postęp technologiczny w odkrywkowym górnictwie skalnym jest doskonale widoczny na przykładzie podstawowych, stosowanych w nim maszyn załadowczych. Mechanizmy linowe zastąpiła już hydraulika. Na szczęście, pomimo przymiarek do budowy bezzałogowych kopalń przyszłości, człowiek wydaje się, póki co, niezastąpiony.

Maszyny na podwoziu gąsienicowym stosowane w górnictwie odkrywkowym, budownictwie i inżynierii środowiska

Jedną z najczęściej wykorzystywanych grup maszyn w budownictwie i inżynierii środowiska są spycharki. Spycharka to maszyna robocza składająca się z ciągnika (najczęściej gąsienicowego) z osprzętem, zaliczana do grupy maszyn do robót ziemnych. W artykule omówiono przykłady stosowania ciągników gąsienicowych jako spycharek gąsienicowych z osprzętem standardowym i specjalnym.

Rekultywacja

Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów – Pojezierze Tarnowskie

W artykule scharakteryzowano innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie pn. POJEZIERZE TARNOWSKIE, polegające na spójnej rewitalizacji kopalń piasku i żwiru (a także innych zbiorników) w subregionie tarnowskim. Przedstawiono ideę, cel oraz zasady realizacji tego przedsięwzięcia. Wskazano beneficjentów i źródła finansowania.

Z życia branży

„Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

18-20 listopada 2015 r. w Rytrze k. Nowego Sącza odbyła się jubileuszowa XXV edycja Konferencji z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownię Polityki Surowcowej i Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016

4-5 lutego br. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się IV edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, której głównym organizatorem jest Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tegoroczna SGO gościła aż 230 osób.

200 lat górnictwa państwowego w Polsce

17-19 lutego br. w Kielcach odbyła się Konferencja „200 lat górnictwa państwowego w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, zorganizowana przez Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Rozwój rynku kruszyw i przemysłu maszyn kruszących w Polsce

9-10 marca br. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa „Rozwój rynku kruszyw i przemysłu maszyn kruszących w Polsce” zorganizowana przez firmę MAKRUM Project Management.

I Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

11-12 marca br. na terenie Centrum Narciarskiego MASTER-SKI w Tyliczu odbyły się I Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

BAUMA 2016

Wheel loaders today and tomorrow

The motives of the application of remote control in heavy-duty machine operation in mining have been defined. The systems of control and monitoring of these machines have been described. Up till now the satisfactory results in the implementation of automation in mining have been achieved due to its introduction into loaders and haulage cars in underground mines and also into drilling rigs operating in opencast mines.

Loading machines in open-pit rock mining

Technological progress in open-pit rock mining is perfectly visible by taking the examples of basic loading machines used in this sector. Cable mechanisms have been replaced by a hydraulic system. Fortunately, despite the attempts to build crewless future mines, for the time being the man seems to be irreplaceable.

Dozers, belt conveyor shifters and pipe layers in open cast coal mining

One of the most common groups of machines used in construction and environmental engineering are dozers. These machines are designed primarily for earthworks, and are equipped with blades and rippers fixed to a crawler tractor. Open cast mining and construction engineering require the regular laying of pipe systems and conveyor belts. In open cast coal mining, construction and environmental engineering, dozers and crawler tractors with special equipment are used to loosen and displace excavated material in order to prepare terrain for large excavators and to form and clean roadways. The paper presents a review of primary and specially equipped crawler tractors.

Demand for road construction aggregates in 2014–2022

The new Road and Motorway Construction Programme (Polish: Program Budowy Dróg i Autostrad) for 2014–2022 includes the roads necessary to provide a consistent network of dual carriageways and motorways. Knowing the average amounts of aggregates necessary to carry out specifi c type of road construction allows us to forecast the demand for them.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij