Kruszywa wydanie nr 1/2016
Kruszywa wydanie nr 1/2016

W numerze: branża kruszyw a Europejska Polityka Surowcowa, wozidła sztywnoramowe, rekultywacja terenów pokopalnianych. W wydaniu także o właściwościach i zastosowaniu CERTYDU - lekkiego kruszywa sztucznego oraz wywiad z prezesem PZPK, Aleksandrem Kabzińskim.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Konferencja 200 lat górnictwa państwowego w Polsce, rozmowy na poziomie 308 w Piławie Górnej oraz Biała księga ochrony złóż kopalin.

Wywiad

Idzie stabilizacja

O bieżącej działalności i trwających inicjatywach PZPK, obecnej sytuacji w branży kruszyw oraz prognozach na kolejne lata w kontekście zarówno zapotrzebowania na kruszywa, jak i cen kruszyw w rozmowie z Marleną Machurą mówi prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński.

Geologia

Zielone światło dla ochrony zasobów złóż kopalin?

Problemy ochrony zasobów kopalin w celu zapewnienia możliwości ich gospodarczego wykorzystania obecnie i w przyszłości są znane i dyskutowane od wielu lat. W dyskusjach tych podkreślana jest potrzeba ich ochrony jako nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego o limitowanej ilości i położeniu w przestrzeni.

Plany w gospodarce wodnej a wydobywanie kruszyw naturalnych

Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu dokumentów planistycznych oraz omówieniu wpływu wynikających z nich ustaleń na treść zgód administracyjnych wymaganych do eksploatacji kopalin.

Technologie

Techniki urabiania skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych – zastosowania i ograniczenia – cz. II

Artykuł prezentuje zastosowania oraz ograniczenia w zastosowaniu technik urabiania skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych, m.in. metodę fińską oraz metodę klasyczną.

Reportaż

Wozidło sztywnoramowe HD405-7 marki KOMATSU już w kopalni Lhoist Bukowa

10 listopada 2015 roku nastąpiło przekazanie kopalni wapienia Lhoist Bukowa kolejnej maszyny – tym razem do rodziny maszyn dołączyło wozidło sztywnoramowe HD405-7.

Maszyny Terex Finlay w kolejnych kopalniach

Firma Asbud już po raz kolejny dostarczyła nowe maszyny do kopalni żwiru. Tym razem redakcja magazynu „Kruszywa” odwiedziła firmę Markopolo Marek Wojtera, która działa w branży już od kilku lat.

Maszyny i urządzenia

Wozidła XXI wieku – cz. II

W artykule przedstawiono wybrane grupy wozideł sztywnoramowych. Główny nacisk położono na największe wozidła. Opisano krótko historię ich powstania i rozwoju. Podano ich cechy charakterystyczne i podstawowe dane techniczne.

Modelowanie napędu przenośników taśmowych – cz. II

W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.

Kruszywa alternatywne

Branża kruszyw w świetle uwarunkowań Europejskiej Polityki Surowcowej

Artykuł prezentuje założenia europejskiej strategii zrównoważonego gospodarowania zasobami, która kładzie spory nacisk na pełne wykorzystanie surowców wtórnych, a także omawia obecny stan zasobów surowców, a także nowe źródła surowców do produkcji kruszyw w Polsce.

Właściwości i zastosowanie CERTYDU – lekkiego kruszywa sztucznego

Artykuł przedstawia właściwości (geometryczne, fizyczne i chemiczne) oraz możliwości zastosowania lekkiego kruszywa sztucznego – CERTYDU. Kruszywa te mają wiele zalet pozwalających na użycie ich w szerokim spektrum zastosowań. Przede wszystkim są bezpiecznym wyrobem budowlanym dla ludzi i środowiska. Ponadto dzięki swoim właściwościom CERTYD może całkowicie zastąpić kruszywo naturalne w wielu zastosowaniach, m.in.: betonach konstrukcyjnych, prefabrykacji, drogownictwie.

Kruszywa naturalne i sztuczne i ich zastosowanie w drogownictwie – cz. II

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz doświadczenia zagraniczne.

Rekultywacja

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po kopalni łupków ilastych w Jaśle

Artykuł opisuje udaną rewitalizację terenów pozostałych po kopalni łupków ilastych w Jaśle. Przedstawiono charakterystykę oraz stan obecny zrekultywowanego terenu, na którym powstały obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rekreacyjno-gospodarcze.

Z życia branży

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2015”

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2015” odbyły się 8-11 września.

III Polski Kongres Górniczy

14-16 września 2015 r. we Wrocławiu odbył się III Polski Kongres Górniczy zorganizowany przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Patronat honorowy nad Kongresem objęli wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

61. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB

20-25 września 2015 roku w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Popioły z energetyki

21-23 października w Krynicy-Zdroju odbyła się XXII Konferencja „Popioły z energetyki”. Organizowane każdego roku przez Polską Unię UPS wydarzenie jest najważniejszym forum wymiany myśli, idei oraz doświadczeń dla firm prowadzących działalność w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz sektora energetyki.

Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie

7-9 października 2015 r. w Ustroniu odbyła się II edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie”, która została zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie

7-9 października 2015 r. w Ustroniu odbyła się II edycja konferencji naukowo-technicznej pt. „Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie”, która została zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

ELGOR 2015: eksperci o bezpieczeństwie energetycznym

10 lat wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i prognoz – 7-9 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna ELGOR.

Przemysłowo, merytorycznie i z wybuchem – za nami Targi SyMas i Maintenance

6-7 października 2015 roku w EXPO Kraków odbyły się 7. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas. Imprezie tradycyjnie już towarzyszyły Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance.

Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych

W Hotelu BOSS w Warszawie- Miedzeszynie 27-28 października 2015 r. odbyło się XXXIII Seminarium Techniczne PSWNA pt. „Zrównoważony rozwój a dobór innowacyjnych technologii drogowych”. Organizatorem Seminarium jest Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Patronat honorowy nad konferencją objęły Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij