Kruszywa wydanie nr 4/2015
Kruszywa wydanie nr 4/2015

W numerze: kruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie, techniki urabiania skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych, modelowanie napędów przenośników taśmowych. W wydaniu także o nowoczesnych wozidłach stosowanych w kopalniach surowców skalnych.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Najlepsi operatorzy Volvo wybrani, rozbudowa węzła Mysłowice na A4 Katowice – Kraków, konferencja ELGOR.

Reportaż

AGH śladami górnictwa miedzi w Chile

W kwietniu 2015 roku grupa pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z Katedry Górnictwa Odkrywkowego odwiedziła jeden z najaktywniejszych górniczo regionów świata. Artykuł przedstawia kopalnie będące jedynie przykładami wysoko rozwiniętego przemysłu miedziowego w Chile.

Kruszywa alternatywne

Kruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie

W artykule przedstawiono aktualny stan produkcji i zastosowania kruszyw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i zastosowania kruszyw sztucznych, odpadowych (wtórnych) i z recyklingu, zaliczonych do wspólnej grupy kruszyw alternatywnych w porównaniu do naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych.

Kruszywa naturalne i sztuczne i ich zastosowanie w drogownictwie – cz. I

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz doświadczenia zagraniczne.

Wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej

Artykuł przedstawia wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej. Podane w publikacji wyniki badań wyraźnie wskazują na bezpośredni wpływ rodzaju i ilości kruszywa lekkiego w składzie zaprawy na jej właściwości techniczne. Producenci mają szerokie możliwości wytwarzania zapraw spełniających oczekiwania rynku budowlanego, na co znaczący wpływ ma rodzaj zastosowanego kruszywa.

Popiół lotny wapienny jako dodatek do betonu samozagęszczalnego

W artykule przedstawiono badania mające na celu doświadczalne zweryfikowanie możliwości uzyskania betonów samozagęszczalnych w przypadku stosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku do betonu. Ponadto przedstawiono jakościowy i ilościowy wpływ popiołu PLW nieuzdatnionego i uzdatnionego przez przemiał na właściwości mieszanki i stwardniałego betonu samozagęszczalnego.

Technologie

Zastosowanie metod geofizyki inżynierskiej do rozpoznania złóż surowców skalnych

Grupa metod geofizycznych zyskała w ostatnich latach coraz większą popularność w rozwiązywaniu zagadnień związanych z rozpoznaniem płytkiej budowy przypowierzchniowej. Ma to bezpośredni związek z ogromnym postępem technologicznym, jaki zaznaczył się w ostatnich latach w dziedzinie aparatur geofizycznych. Dynamiczny rozwój urządzeń pomiarowych oraz większa moc obliczeniowa komputerów uczyniły z urządzeń geofizycznych niezwykle precyzyjne, efektywne i stosunkowo tanie narzędzie możliwe do wykorzystania w szerokim spektrum gospodarczym. Coraz częściej metody te stosowane są w problematyce inżynierskiej, zagadnieniach kształtowania i ochrony środowiska, hydrogeologii, archeologii, a także w zagadnieniach związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż kopalin.

Techniki urabiania skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych – zastosowania i ograniczenia – cz. I

Artykuł prezentuje zastosowania – oraz ograniczenia w zastosowaniu – technik urabiania skał blocznych przy pomocy materiałów wybuchowych, m.in. metodę fińską oraz metodę klasyczną.

Analizy

Górnictwo odkrywkowe kopalin skalnych – cz. IV. Synteza

Artykuł stanowi między innymi syntezę danych przedstawionych w poprzednich numerach „Kruszyw”, w których to dokonano charakterystyki górnictwa kopalin: okruchowych (nr 1/2015, str. 28-34), zwięzłych (nr 2/2015, str. 44-50) oraz ilastych (nr 3/2015, str. 22-27), a także jest artykułem zamykającym cykl publikacji dotyczących charakterystyki górnictwa odkrywkowego kopalin skalnych.

Maszyny i urządzenia

Czysta taśma przenośnika – korzyści i sposoby

Dobry gospodarz wie, że należy dbać nie tylko o sprawność urządzeń, ale także o ich czystość, od której również ta sprawność zależy. Instalacje przemysłowe służące do transportu materiałów sypkich nie są odstępstwem od tej reguły. Tym bardziej, że – z jednej strony – często pracują w trybie ciągłym, gdzie awaria jest bardzo niepożądanym zjawiskiem, z drugiej natomiast – ich warunki pracy są dalekie od sterylności – wszechobecne zapylenie penetruje wszystkie elementy instalacji. Dlatego tak ważne jest, aby je ograniczać.

Modelowanie napędu przenośników taśmowych – cz. I

W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.

Wozidła XXI wieku – cz. I

W artykule opisano znaczenie transportu oponowego w górnictwie skalnym oraz pracach inżynieryjnych i drogowych. Przedstawiono wybrane grupy wozideł przegubowych oraz sztywnoramowych. Podano ich cechy i dane charakterystyczne. Pierwsza część artykułu skupia się głównie na przedstawieniu wozideł przegubowych, wozidła sztywnoramowe zostaną opisane w drugiej części artykułu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij