Kruszywa wydanie nr 3/2015
Kruszywa wydanie nr 3/2015

W numerze: zalety i wady nowoczesnych konstrukcji przesiewaczy stosowanych do przesiewania kruszyw mineralnych, ocena pozyskiwania kruszyw łamanych, piaskowo-żwirowych i torfu z nielegalnej eksploatacji, wydobywanie kruszyw naturalnych a przepisy prawa ochrony środowiska. W wydaniu także o technice smarowania w maszynach roboczych ciężkich oraz o aparaturze do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowy właściciel Kopalni Bazaltu „Męcinka”, III Polski Kongres Górniczy, nowe złoże w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.

Z wizytą w ...

Nowa technologia pomp Weir Minerals Poland – zwiększenie wydajności i energooszczędności instalacji

Reportaż

Trzy razy większa wydajność „Rogoźnicy II”

Przez ostatnie lata celem kierownictwa Kopalni Granitu „Rogoźnica II” był radykalny wzrost wydajności i opłacalności produkcji. Szereg podjętych działań doprowadził do tego, że obecnie kopalnia ta jest jednym z największych zakładów górniczych w Polsce zajmujących się wydobyciem i przeróbką mechaniczną granitu. To jednak nie koniec – najnowszy etap rozbudowy zakładu ma podnieść wydajność linii grysowej aż trzykrotnie!

Technologie

Przeróbka surowców mineralnych – teoretyczne aspekty procesów rozdrabniania

Procesy rozdrabniania charakteryzują się sporymi kosztami związanymi ze zużyciem energii oraz elementów roboczych maszyn. Zwiększenie efektywności rozdrabniania związane jest z doskonaleniem budowy maszyn oraz analizą powiązań efektów rozdrabniania surowców z ich właściwościami fizykomechanicznymi.

Analizy

Górnictwo odkrywkowe w liczbach – cz. III. Złoża kopalin ilastych

Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. W poprzednich numerach „Kruszyw” dokonano charakterystyki złóż kopalin okruchowych i zwięzłych. Tematem niniejszego artykułu jest ostatnia grupa złóż zaliczanych do surowców skalnych – kopaliny ilaste. Do tej grupy zostały zaliczone złoża następujących kopalin eksploatowanych w Polsce: surowce ilaste ceramiki budowlanej, gliny ceramiczne, gliny ogniotrwałe, surowce kaolinowe, surowce ilaste do produkcji cementu oraz surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego.

Maszyny i urządzenia

Modelowanie taśmy długich przenośników taśmowych

W artykule przedstawiono matematyczny opis taśmy stosowany w modelach wykorzystywanych do badania dynamicznych stanów pracy przenośników taśmowych. Rozpatrywano przemieszczenia wzdłużne taśmy, dlatego ograniczono się do analizy modeli jednowymiarowych. Modele taśmy zaimplementowano w rozbudowanym modelu przenośnika i wykonano przykładowe obliczenia porównawcze. W praktycznych zastosowaniach wystarczy model o dwu elementach, uzupełniony uwzględnianiem zmian współczynnika tarcia. Taki model jest traktowany jako trójparametrowy. Badano również wpływ liczby odcinków, na które dzieli się w obliczeniach trasę taśmy, na wyniki obliczeń symulacyjnych.

Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny – cz. II

Artykuł opisuje aparaturę do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych w kontekście historycznym. Pierwsza część została poświęcona konstrukcjom mechanicznym oraz aparaturze oscylograficznej („Kruszywa” 2/2015, str. 78-81), druga część natomiast opisuje aparaturę z zapisem cyfrowym.

Zalety i wady nowoczesnych konstrukcji przesiewaczy stosowanych do przesiewania kruszyw mineralnych

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy nowych typów przesiewaczy pod kątem przydatności do przesiewania kruszyw mineralnych. Autorzy niniejszego opracowania postanowili opisać przesiewacze o sitach płaskich i bębnowych w świetle nowych wyników badań wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględniono także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie.

Technika smarowania w maszynach roboczych ciężkich

Podczas pracy maszyny elementy jej mechanizmów połączone są w pary kinematyczne. Miejsca połączeń, którymi są najczęściej przeguby lub ślizgi, są poddawane ogromnym obciążeniom. W celu poprawy ich współpracy stosuje się operację smarowania współpracujących powierzchni, które w trakcie pracy wzajemnie się obracają oraz przemieszczają.

Kruszywa naturalne

Ocena pozyskiwania kruszyw łamanych, piaskowo-żwirowych i torfu z nielegalnej eksploatacji – na wybranych przykładach

Przedmiotem opracowania jest nielegalna eksploatacja kopalin występujących powszechnie, w łatwych do eksploatacji warunkach i pozyskiwanych nielegalnie. Zaliczono do nich: kruszywa łamane, piaskowo-żwirowe i torf. Przedstawiono ich występowanie na obszarze kraju, warunki i sposób wydobycia, kierunki zastosowania, uwarunkowania prawne wydobycia i jego skutki dla środowiska.

Prawo i administracja

Wydobywanie kruszyw naturalnych a przepisy prawa ochrony środowiska w 2015 roku

Artykuł przedstawia wymagania stawiane przedsiębiorcom z branży kruszyw w 2015 roku przez przepisy z zakresu ochrony środowiska. Legalizacja wydobycia kruszyw wymaga bowiem uzyskania sporej liczby decyzji, bez których rozpoczęcie działalności może zostać zablokowane.

Z życia branży

O korzyściach z nawierzchni asfaltowych na XXXII Seminarium Technicznym PSWNA

XXXII Seminarium Techniczne PSWNA pod hasłem „Asphalt Advantages – korzyści nawierzchni asfaltowych” odbyło się 23-25 marca 2015 r. w hotelu BOSS w Warszawie.

Spotkanie Liderów 2015

26 marca 2015 roku w hotelu Westin w Warszawie odbyło się Spotkanie Liderów 2015, w ramach którego symultanicznie odbyły się VI edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych.

XV Konferencja KRUSZYWA MINERALNE „Surowce – rynek – technologie – jakość”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wraz z Wydziałem Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej to organizatorzy piętnastej edycji Konferencji KRUSZYWA MINERALNE „Surowce – rynek – technologie – jakość” wpisującej się w ramy III Polskiego Kongresu Górniczego, która miała miejsce 22-24 kwietnia br. w Kudowie-Zdroju.

INTERMASZ 2015 za nami

Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ odbyły się 6-9 maja w Poznaniu. Sześć tysięcy zwiedzających, którzy podczas czterech dni odwiedzili wystawę, miało okazję zapoznać się z ofertą 150 firm oraz reprezentowanych marek.

AUTOSTRADA-POLSKA ważnym punktem na mapie branży drogowo-mostowej

Pięć targowych wystaw dedykowanych branży budownictwa drogowego: AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO – TIL, ROTRA, EUROPARKING, odbyło się 13-15 maja w Targach Kielce.

Salon Kruszyw 2015

14 maja podczas kieleckich targów AUTOSTRADA-POLSKA w ramach Salonu Kruszyw po raz kolejny odbyła się debata pt. „Pełne wykorzystanie surowców” poświęcona racjonalnej gospodarce złożami kopalin oraz dbałości o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Organizatorzy debaty to: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Targi Kielce.

XVI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych i XX Konferencja „Utrzymanie dróg”

26-29 maja br. w Boszkowie odbyła się już XVI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych zorganizowana przez Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych oraz Forum Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Wielkopolskiego. Patronat Honorowy sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 1-3 czerwca br. w Kołobrzegu odbyła się jubileuszowa XX edycja Konferencji „Utrzymanie dróg” organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP Oddział w Warszawie oraz Kopalnię Soli „KŁODAWA” S.A.

IPOEX 2015. „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”

Od 1 do 3 czerwca 2015 r. w Ustroniu odbywała się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2015 pt. „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Rektora Wojskowej Akademii Technicznej i Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Inauguracja działalności nowego punktu Volvo w Będzieszynie

29 maja br. w Będzieszynie k. Pruszcza Gdańskiego odbyła się uroczysta inauguracja działalności punktu sprzedaży i serwisu Volvo Group Trucks & Bus Poland, oddziału Volvo Maszyny Budowlane Polska oraz oddziału VFS Usługi Finansowe Polska.

O kruszywach sztucznych na seminarium branżowym

Blisko 100 specjalistów – inżynierów budowlanych, przedstawicieli instytucji, firm i pracowni projektowych – wzięło udział w seminarium na temat teorii i praktyki w wykorzystaniu kruszyw sztucznych. Organizatorami spotkania były Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i KGHM Metraco.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij