Kruszywa wydanie nr 2/2015
Kruszywa wydanie nr 2/2015

W numerze: systemy maszynowe stosowane w górnictwie surowców skalnych, klasyfikatory i odwadniacze do drobnych frakcji kruszyw, napędy przenośników taśmowych stosowanych w zakładach surowców skalnych. W wydaniu także o sposobie produkcji kruszyw o ziarnach foremnych i nieforemnych oraz o rekultywacji gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Polityka surowcowa Polski, konferencja UTRZYMANIE DRÓG 2015, strategia surowcowa Unii Europejskiej.

Z wizytą w ...

50 lat doświadczeń Volvo Maszyny Budowlane Polska

Technologie

Sposób na produkcję kruszyw o ziarnach foremnych i nieforemnych

Artykuł prezentuje układy do produkcji kruszyw łamanych o ziarnach foremnych i nieforemnych, które mogą mieć duże znaczenie zarówno w przypadku minimalizacji liczby stadiów rozdrabniania w dużych zakładach stacjonarnych produkujących grysy, jakimi w małych zakładach z instalacjami mobilnymi.

Problemy doboru i utrzymania opon maszyn roboczych ciężkich

Artykuł przedstawia sposoby właściwego doboru opon do maszyn przemysłowych, a także przekonuje, jak ważna jest dbałość o utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach podczas ich eksploatacji.

Identyfikacja reakcji kruszywo – alkalia

Reaktywność alkaliczna kruszyw definiowana jest jako skłonność niektórych składników kruszyw do reagowania z alkaliami pochodzącymi z cementu. W wyniku tych reakcji może wystąpić w betonie szkodliwa ekspansja prowadząca do jego destrukcji. Reakcja alkalia – kruszywo wg dokumentów AAR jest to chemiczno-fizyczna ekspansywna reakcja w zaprawie lub betonie zachodząca pomiędzy reaktywną fazą mineralną kruszyw i alkaliami znajdującymi się w roztworze porowym, pochodzącymi z zaczynu cementowego lub innych zewnętrznych źródeł.

Drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy. Transport kruszyw – który się opłaca?

Gdy mamy do wyboru kilka różnych gałęzi transportu, zarówno wśród podmiotów sprzedających kruszywa, jak i ich nabywców, zwykle decyduje cena. Koszty i potrzeby każdej metody transportu są zróżnicowane. Warto przyjrzeć się krótkiej charakterystyce w poszukiwaniu odpowiedzi, która z metod jest najbardziej opłacalna.

Analizy

Górnictwo odkrywkowe w liczbach – cz. II. Złoża kopalin zwięzłych

Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. W poprzednim numerze „Kruszyw” dokonano charakterystyki złóż kopalin okruchowych. Tematem niniejszego artykułu są, zgodnie z tytułem, złoża kopalin zwięzłych. Do tej grupy zostały zaliczone złoża następujących kopalin eksploatowanych w Polsce: dolomitów, gipsów, kamieni łamanych i blocznych, kredy, kwarcu żyłowego, łupków, magnezytów, surowców skaleniowych, wapieni i margli dla przemysłu cementowego i wapienniczego.

Zestawienie

Ładowarki jednonaczyniowe stosowane w kopalniach odkrywkowych

Maszyny robocze stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, obecne są zatem również w branży kruszywowej – w kopalniach kruszyw i surowców mineralnych. Jednymi z najczęściej stosowanych maszyn są z pewnością ładowarki łyżkowe. Niniejsze zestawienie poświęciliśmy zatem tym maszynom, przedstawiając ogólną charakterystykę, zastosowanie oraz wskazując na ich wady i zalety. Zestawienie dopełnia katalog maszyn dostępnych na rynku.

Maszyny i urządzenia

Napędy przenośników taśmowych stosowanych w zakładach surowców skalnych

W artykule przedstawiono typy przenośników taśmowych stosowanych zarówno w obrębie zakładów przeróbki, jak i w systemach transportu do odbiorcy, skupiając się na analizie zainstalowanych w nich napędów.

Klasyfikatory i odwadniacze do drobnych frakcji kruszyw

Artykuł prezentuje rodzaje urządzeń klasyfikujących i odwadniających wykorzystywanych w procesach eksploatacji kruszyw naturalnych spod wody i przeróbki kruszyw naturalnych łamanych z użyciem wody. Dobór konkretnego urządzenia klasyfikującego i odwadniającego uzależniony jest od charakterystyki mieszaniny ciała stałego i wody, stanowiącej nadawę do procesu, jak i od wymagań stawianych samym produktom uzyskiwanym w procesie odwadniania. Wpływ na dobór urządzenia ma także opłacalność danego rozwiązania.

Systemy maszynowe stosowane w górnictwie surowców skalnych

W artykule omówiono wybrane systemy oraz podsystemy maszynowe stosowane do urabiania z wykorzystaniem MW oraz dedykowane do mechanicznego urabiania, wraz z ich elementami składowymi, które można wykorzystywać w polskich kopalniach surowców skalnych.

Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny – cz. I

Przedsiębiorca prowadzący roboty strzałowe w kopalniach odkrywkowych jest zobligowany do minimalizacji skutków prac prowadzonych z użyciem MW, a w szczególności ograniczania intensywności drgań parasejsmicznych, wzbudzanych detonacją MW. Jest to możliwe dzięki specjalistycznej aparaturze pomiarowej. W artykule przedstawiono rys historyczny aparatury pomiarowej, wyraźnie pokazujący zalety, ale i mankamenty kolejno wprowadzanych do użytku mierników drgań, dając pogląd na możliwości pracy, jakie użytkownik miał kiedyś i obecnie

Współczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w górnictwie skalnym

W artykule przeprowadzono wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.

Reportaż

Koparka PC800 niezawodna w każdych warunkach

Redakcja magazynu „Kruszywa. Produkcja – Transport – Zastosowanie” w ramach poszukiwania ciekawych rozwiązań technologicznych branży kruszywowej tym razem odwiedziła Zakład Miedzianka należący do firmy Nordkalk Sp. z o.o. Tradycja związana z eksploatacją złóż zalegających w sąsiedztwie Góry Miedzianka sięga XIV wieku. Bazę surowcową Zakładu Miedzianka stanowi złoże wapieni dewońskich „Ostrówka”, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi (wysoka zawartość CaCO3), jak i fizycznymi (wysoka wytrzymałość). Kamień z Zakładu w Miedziance znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. w przemyśle hutniczym, cukrownictwie, budownictwie, drogownictwie oraz po przetworzeniu na mączkę – w przemyśle szklarskim.

Rekultywacja

Rekultywacja gleby ze szczególnym uwzględnieniem terenów pokopalnianych

Korzystanie ze środowiska często niesie za sobą wiele negatywnych oddziaływań. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w znacznym stopniu ucierpiało wiele komponentów środowiska, w tym również gleba. Taki stan rzeczy spowodowany jest w dużym stopniu przeznaczaniem terenów na cele nierolnicze i nieleśne. Osoby, które mogą się przyczynić lub już się przyczyniły do degradacji gleby, powinny zdać sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa gleba, w jaki sposób może zostać zniszczona oraz jakie obecnie stosuje się metody rekultywacji.

Prawo i administracja

Rekultywacja terenów po działalności górniczej w zgodzie z przepisami

Artykuł przedstawia uwarunkowania prawne związane z legalizacją prac rekultywacyjnych przeprowadzanych w celu przywrócenia wartości przyrodniczych i użytkowych obszarów objętych negatywnymi wpływami działalności związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż. Autor omawia najważniejsze definicje, przepisy, decyzje i koncesje, do których – w przypadku prowadzenia rekultywacji – należy się zastosować.

Z życia branży

Przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w Polsce widziana oczami ekspertów oraz Konferencja „Prawo górnicze i geologiczne”

Artykuły relacjonują styczniową konferencję „Prawo górnicze i geologiczne” (13-14 stycznia, Warszawa) oraz szóstą edycję Konferencji „Infrastruktura Polska” (19 lutego, Warszawa).

XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

9-13 marca w Karpaczu odbyła się już XXXVIII edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, w tym roku organizowana przez Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij