Kruszywa wydanie nr 1/2015
Kruszywa wydanie nr 1/2015

W numerze: ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji; kolej na kruszywa – kruszywa dla kolei, czyli o wykorzystywaniu skał zwięzłych z polskich złóż na potrzeby kolejnictwa; górnictwo odkrywkowe w liczbach – złoża kopalin okruchowych. Szczególnie polecamy Państwa uwadze wywiad z Aleksandrem Kabzińskim, prezesem PZPK, w numerze również zestawienie sit i przesiewaczy.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowy pas startowy w Pyrzowicach, zmiany w zarządzie Lafarge, konkurs "Ekolaur PIE"

Wywiad

Koniec i początek

Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw Aleksander Kabziński w rozmowie z Izabelą Rutkowską-Czaplą opowiedział o swoich doświadczeniach i przemyśleniach związanych z mijającym rokiem 2014, o nadziejach i zagrożeniach nowego roku, a także o specyfice i wyjątkowości branży producentów kruszyw.

Technologie

Efektywne przesiewanie – cz. II Badanie skuteczności wydzielania drobnej klasy ziarnowej w warunkach laboratoryjnych

W numerze 4/2014 „Kruszyw” przedstawiona została pierwsza część artykułu, w której omówiono wybrane czynniki wpływające na skuteczność procesu przesiewania. Prezentowana w tym numerze część druga porusza praktyczne aspekty związane z laboratoryjnym procesem przesiewania oraz prezentuje efekty uzyskane przy zmiennych wartościach wybranych parametrów przebiegu procesu.

Analizy

Zagęszczenie i nośność gruntów, kruszyw i mieszanek niezwiązanych wg dokumentów technicznych

Badania laboratoryjne wykonywane na gruntach oraz kruszywach i mieszankach opierają się na dokumentach technicznych, w których określono i opisano zespół działalności do wykonania określonego badania. W niniejszym artykule przedstawiono próbę zebrania i podsumowania sposobu wykonywania badań Proctora i określania nośności [CBR].

Górnictwo odkrywkowe w liczbach – cz. I. Złoża kopalin okruchowych

Artykuł stanowi początek cyklu publikacji charakteryzujących górnictwo odkrywkowe surowców skalnych. Przedstawiona charakterystyka odbiega od dotychczas prezentowanych danych, które dotyczą na ogół zestawień wielkości zasobów bilansowych, przemysłowych, wielkości wydobycia oraz liczby złóż.

Zestawienie

Ziarnko do ziarnka, czyli problematyka przesiewania. Charakterystyka, klasyfi kacja i katalog sit oraz przesiewaczy

Od momentu wydobycia kruszywa aż do odpowiedniego jego wykorzystania zachodzi szereg procesów technologicznych. Dziś skupimy się na jednym z ważniejszych etapów obróbki nadawy – przesiewaniu. Aby zwiększyć efektywność i ekonomiczność przesiewu, dąży się do odpowiedniego dopasowania rodzaju sit i typu przesiewaczy do danego rodzaju kruszywa.

Maszyny i urządzenia

Ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji

Poniższy artykuł przedstawia problematykę związaną z automatyzacją procesów urabiania i załadunku jednonaczyniowymi koparkami oraz ładowarkami łyżkowymi w cyklicznych technologiach wydobywczych. W skrócie przedstawiono prace badawcze i doświadczenia prowadzone w tym kierunku, a także wymagania stawiane systemom do zautomatyzowanej ich pracy.

Przeróbka mechaniczna kruszyw w zestawach mobilnych

Niniejsza praca traktuje o przerobie użytecznych ciał kopalnych w zestawach mobilnych. Można wyodrębnić dwie główne konstrukcje zestawów mobilnych: z napędem autonomicznym (spalinowym) oraz z zasilaniem przewodowym. W zestawach takich mamy do czynienia z realizacją dwóch podstawowych operacji technologicznych: rozdrabniania i przesiewania materiałów ziarnistych. Oznacza to, iż w skład takich zestawów wchodzić będą przesiewacze i kruszarki.

Kruszywa naturalne

Kolej na kruszywa – kruszywa dla kolei, czyli o wykorzystaniu skał zwięzłych z polskich złóż na potrzeby kolejnictwa

Kruszywa łamane dla kolejnictwa stanowią specyficzny asortyment ze względu na stawiane im bardzo wysokie wymagania jakościowe. Ze względu na duże i wieloletnie obciążenia oraz długi czas ekspozycji na zmienne warunki atmosferyczne kruszywa takie muszą odznaczać się generalnie wysoką wytrzymałością na rozdrabnianie i ścieranie, zwięzłością, niską porowatością, mrozoodpornością i odpornością na wietrzenie, a także odpowiednią granulacją.

Reportaż

W drodze do kopalni

Szanowni Czytelnicy, zapraszamy do lektury nowego działu, w którym chcemy Państwu przybliżyć ciekawostki, nowe rozwiązania i technologie z branży kruszyw. Śledząc najważniejsze wydarzenia, ruszamy w drogę i w obiektywie aparatu dokumentujemy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie. Mamy nadzieję, że nowa formuła przypadnie Państwu do gustu. W pierwszej kolejności uwieczniliśmy transport i pracę największego przesiewacza w Polsce.

Prawo i administracja

Wydobycie kopalin a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Podjęcie działalności związanej z eksploatacją kopalin zawsze wymaga uwzględnienia nakazów, ograniczeń i innych ustaleń wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którymi są powiązane regulacje dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych. Często okazuje się, że ustalenia te w istotny sposób ograniczają możliwość podjęcia działalności górniczej lub odsuwają ją w czasie do momentu przeprowadzenia stosownych procedur planistycznych. Jak przewidzieć takie sytuacje? Na co zwracać uwagę w odniesieniu do projektowanej działalności wydobywczej? Odpowiedziom na te pytania poświęcony jest niniejszy artykuł.

Leasing jako sposób na fi nansowanie maszyn

Leasing to charakterystyczna umowa, która polega na czasowym przekazaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje leasingu.

Z życia branży

„Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych” – relacja z III Polsko-Niemieckiego Forum

Specyfika działalności wydobywczej wynikająca z wyczerpywalności naturalnych złóż kopalin wywołuje pytania związane z dalszymi losami nie tylko terenów pogórniczych, ale i gmin w kontekście ich rozwoju. O bezpiecznym i atrakcyjnym zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych dyskutowali przedstawiciele świata nauki, przemysłu oraz samorządów terytorialnych podczas trzeciej edycji Polsko-Niemieckiego Forum pn. "Rekultywacja i Rewitalizacja Obszarów Pogórniczych”.

Odpady wydobywcze. Klasyfikacja, składowanie, monitorowanie, produkty uboczne

W dniach 9-10 września 2014 r. w warszawskim hotelu Bristol odbyły się warsztaty dotyczące szeroko pojętej tematyki odpadów wydobywczych. Uczestnicy tego spotkania uzyskali praktyczną wiedzę na temat klasyfikacji, składowania oraz sprzedaży odpadów wydobywczych.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego

Od 18 do 19 września 2014 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego, która świętowała jubileusz 50-lecia swojego istnienia, jak również jubileusz 70-lecia dwóch zasłużonych profesorów Katedry: prof. Wiesława Kozioła oraz prof. Marka Stryszewskiego.

ELGOR 2014: Od koncepcji do wdrożenia

Konferencja ELGOR 2014 odbyła się 1-3 października 2014 r. w Toruniu. Partnerem honorowym konferencji były Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy, natomiast partnerem merytorycznym – Poltegor Instytut, patronami branżowymi PGE GiEK oraz SITG Oddział Bełchatów, sponsorem strategicznym – Siemens, partnerami głównymi – Lapp Kabel, oraz fi rmy Elektromontaż Lublin i Revico.

Dni Betonu

VIII K o n f e r e n c j a organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu odbyła się tradycyjne w Wiśle 13-15 października 2014 r. To ważne wydarzenie branżowe skupiło specjalistów związanych z technologią betonu.

„Popioły z energetyki”. XXI Międzynarodowa Konferencja

Od 22 do 24 października 2014 r. w Zakopanem odbyła się kolejna edycja ważnej branżowej konferencji poświęconej tematyce produktów ubocznego spalania. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Andrzej Jagusiewicz.

VI Targi Obróbki, Magazynowania, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz V Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

29 i 30 października 2014 r. specjaliści z branży materiałów sypkich i masowych oraz eksperci utrzymania ruchu spotkali się w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków – miejscu sprzyjającym robieniu dobrych interesów. Udział w imprezie był okazją do poznania najnowszych technologii, wymiany informacji oraz nawiązania i podtrzymania kontaktów biznesowych.

Sweedish Steel Prize dla wywrotki Biełaz. Najważniejszy konkurs branży stalowej rozstrzygnięty

Międzynarodowa nagroda Sweedish Steel Prize, przyznawana przez SSAB, powędrowała w tym roku na Białoruś, do firmy Biełaz, za wyprodukowanie największej ciężarówki na świecie – Biełaza 75710, o ładowności 450 ton. Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzcę 16. edycji konkursu, odbyła się 20 listopada 2014 r. w Sztokholmie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij