Kruszywa wydanie nr 4/2014
Kruszywa wydanie nr 4/2014

Zastosowanie kruszyw alternatywnych - temat przewodni wydania. W numerze: baza zasobowa i kierunki wykorzystania kruszyw alternatywnych w budownictwie, surowce odpadowe jako alternatywa wobec kruszyw naturalnych, gospodarka odpadami wydobywczymi. Polecamy przegląd pogłębiarek służących do wydobycia kruszyw spod wody. W wydaniu oceniamy jakość pyłów w kruszywie do podbudów niezwiązanych z wykorzystaniem różnych metod badawczych.

Kalejdoskop wydarzeń

Wydarzenia

Oszczędności w KGHM, Konkurs operatorów maszyn VOLVO,

Z wizytą w ...

KOMATSU - zawsze blisko klienta

Gdy zapytamy o najbardziej znanych producentów maszyn budowlanych, Komatsu będzie jedną z najczęściej wymienianych marek na każdym kontynencie. Dlaczego tak jest? Komatsu to koncern globalny, dostarczający kompleksowe rozwiązania dla budownictwa i przemysłu wydobywczego – z historią liczącą ponad 90 lat!

Zestawienie

Park maszyn i urządzeń

Najnowsze rozwiązania techniczne związane z pracą z kruszywami.

Wywiad

Potencjał UPS

Wywiad z Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania Andrzejem Kornackim. W rozmowie z Izabelą Rutkowską- Czaplą opowiedział o stowarzyszeniu producentów ubocznych produktów spalania, o zastosowaniu i wykorzystaniu UPS oraz o przeciwnościach branżowych, z jakimi się zmaga.

Krótko i na temat

Krótko i na temat

W wydaniu poświęconym kruszywom alternatywnym postanowiliśmy zapytać ekspertów oraz ludzi zajmujących się na co dzień obróbką i sprzedażą surowców wtórnych o przyszłość tego typu kruszywa. Jakie są rynki zbytu i sposoby wykorzystania kruszyw alternatywnych, w jakich dziedzinach one dominują, a gdzie wciąż walczą o rynek. Jaka jest przyszłość wykorzystania i zastosowania kruszyw alternatywnych w Polsce? Zapraszamy do zapoznania się z głosem specjalistów.

Kruszywa alternatywne

Kruszywa alternatywne - baza zasobowa i kierunki rozwoju

Kruszywa alternatywne (sztuczne, z recyklingu) stanowią uzupełnienie rynku kruszyw naturalnych. W Polsce szacuje się, że łączna produkcja tych kruszyw w 2012 roku wyniosła około 13 mln Mg. W niektórych krajach Unii Europejskiej produkcja kruszyw alternatywnych plasuje się na poziomie 15-25% łącznej produkcji kruszyw (Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Niemcy).

Surowce odpadowe jako alternatywa wobec kruszyw naturalnych

Coraz szersze stosowanie surowców odpadowych i wtórnych, wytwarzanych w wielu gałęziach przemysłu jako zamienniki dotychczas używanych nieodnawialnych surowców naturalnych, może powodować skutki pozytywne, jak i negatywne. Warunki, które są niezbędne do prawidłowego wykorzystania takich alternatywnych surowców w budownictwie, są określone zarówno w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, jak i obowiązujących w budownictwie normach PN-EN.

Gospodarka odpadami wydobywczymi

Odpady wydobywcze są odpadami powstałymi podczas poszukiwania, wydobywania bądź też fizycznej i chemicznej przeróbki rud oraz innych kopalin. Stanowią ponad połowę wszystkich wytwarzanych odpadów w kraju. Gospodarka nimi stanowi skomplikowane zagadnienie, głównie przez ich właściwości i masowość występowania. Natomiast postępując niewłaściwie, można poważnie zagrozić środowisku. Wówczas należy liczyć się z długofalowymi i niełatwymi do przejścia konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

Zestawienie

Technologia wydobycia kruszyw spod wody

W materiale omówiono urządzenia wykorzystywane do wydobycia surowców naturalnych ze sztucznych akwenów, jezior, rzek oraz mórz i oceanów. W skład technologii tego typu wydobycia wchodzą pogłębiarki jednonaczyniowe (chwytakowe, łyżkowe, zgarniakowe), wielonaczyniowe, ssące oraz hydropneumatyczne, które zostały w skrótowy sposób opisane.

Technologie

Problematyka efektywności procesu załadunku koparkamijednonaczyniowymi

Do załadunku surowców mineralnych pochodzących z urabiania skały litej lub luźnej w odkrywkowych zakładach górniczych wykorzystywane są najczęściej różnorodne koparki jednonaczyniowe łyżkowe. Kopalnia Piasku „Szczakowa” w Jaworznie, wchodząca w skład grupy kapitałowej DB Schenker Rail Polska SA z siedzibą w Zabrzu, jest jedną z większych w kraju pod względem powierzchni zajmowanej pod aktualnie prowadzoną eksploatację. Wydobywa się w niej czwartorzędowy piasek podsadzkowy, budowlany oraz kwarcowy formierski pochodzenia fluwioglacjalnego.

Maszyny i urządzenia

Ocena wydajności podsiębiernej w kopalni dolomitu

Celem artykułu jest próba oceny stopnia wykorzystania hydraulicznej koparki podsiębiernej CAT 330D pracującej w kopalni dolomitu Dubie w różnych systemach eksploatacji. Podano krótką charakterystykę złoża i sposób jego eksploatacji. Sprecyzowano operacje cząstkowe wykonywane przez maszynę podczas jej pracy w przodku. Wykonano chronometraże pracy koparki. W oparciu o rezultaty pomiarów określono efektywną wydajność koparki uzyskiwaną podczas załadunku mobilnego zakładu przeróbczego TEREX PEGSON 1412 oraz podczas załadunku wozidła technologicznego Biełaz 7450.

Analizy

Ocena jakości pyłów (SB vs. MB)

Kruszywa używane do podbudów niezwiązanych powinny spełniać szereg postawionych im wymagań, m.in. charakteryzować się odpowiednią zawartością pyłów, spełniających określone wymagania jakościowe. Wg wymagań określonych w PN-S-06102:1997 oceny jakości pyłów dokonuje się na podstawie badania wskaźnika piaskowego wg normy BN- 64/8931-01. Norma branżowa została wycofana, jednak nadal jest przywoływana w wielu specyfikacjach technicznych.

Efektywne przesiewanie - cz. I - metody ocenu skuteczności

Przesiewanie to jedna z podstawowych operacji przeróbczych, zarazem nieskomplikowana pod względem samego przebiegu. Oczywistym celem procesu jest rozdział materiału uziarnionego według jego zróżnicowania w wielkości pojedynczych ziaren, a w efekcie otrzymujemy dwie lub więcej klas ziarnowych produktu o różnym uziarnieniu, w zależności od rozmiaru zastosowanego oczka sita w przesiewaczu. Ocena skuteczności przebiegu przesiewania nie jest skomplikowana, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii w tym zakresie.

Rekultywacja

Jezioro Tarnobrzeskie

Finał największej inwestycji ekologiczno-rekreacyjnej w Polsce, unikatowej w skali świata. Ze wsi, przez kopalnię, do jeziora – w ciągu 40 lat została stworzona nowa kraina przyrodnicza – Pojezierze Tarnobrzeskie.

Prawo i administracja

Nowela węglowodorowa a odkrywki

Długo zapowiadane regulacje dla przemysłu węglowodorowego zostały ostatecznie przyjęte przez Sejm 11 lipca br. i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Wbrew swej obiegowej nazwie nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego nie dotyczy jedynie producentów ropy i gazu, lecz wprowadza także co najmniej kilka ważnych zmian dla pozostałych rodzajów górnictwa, w tym dla górnictwa odkrywkowego.

Z życia branży

IPOEX 2014

Po raz 11. uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPOEX 2014 spotkali się w malowniczym Ustroniu. Organizatorzy wydarzenia to Instytut Przemysłu Organicznego oraz firma JAKUSZ Sp. z o.o.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij