Kruszywa wydanie nr 3/2014
Kruszywa wydanie nr 3/2014

Technologie w górnictwie- temat wydania. W numerze: technologie wydobycia i obróbki materiału w odkrywkowych kopalniach kruszyw, problemy doboru ogumienia maszyn budowalnych i transportowych, ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce oraz ocena efektów uzyskanych w procesie rozdrabniania surowców mineralnych w wysokociśnieniowej prasie walcowej. Polecamy zestawienie kruszarek – klasyfikację, zastosowanie, budowę oraz katalog produktów.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Plany inwestycyjne, złoża mineralne, rozwiązania prawne

Krótko i na temat

Krótko i na temat

Polska plasuje się na 6. miejscu wśród największych producentów kruszyw mineralnych w Europie. Wyprzedzają nas takie kraje jak: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy czy Wielka Brytania. Dlatego też postanowiliśmy zastanowić się nad technologiami wykorzystywanymi w górnictwie odkrywkowym oraz głębinowym. Być może usprawniony system i unowocześniony park maszyn przyczyniłyby się do jeszcze sprawniejszego wydobycia kruszyw w naszym kraju.

Technologie

Technologie wydobycia i obróbki materiału w odkrywkowych kopalniach kruszyw

Technologia wydobycia i obróbki kruszyw to pojęcie niezwykle szerokie. Cały proces zależny jest przede wszystkim od warunków geologiczno-górniczych. Inaczej wygląda to przy wydobyciu spod wody, a inaczej w przypadku skały litej. Najważniejsze jednak, że ów proces wciąż jest poszerzany i udoskonalany i chociażby z tego względu warto przyjrzeć mu się bliżej.

Zestawienie

Kruszarki – klasyfi kacja, zastosowanie, budowa, katalog produktów

W procesie produkcji kruszyw jednym z najważniejszych etapów przeróbki materiału jest jego rozdrobnienie. W niniejszym zestawieniu przedstawiamy Państwu klasyfikację, rodzaje, budowę i zastosowanie kruszarek oraz prezentujemy katalog dostępnych na rynku maszyn.

Maszyny i urządzenia

Ocena efektów uzyskanych w procesie rozdrabniania surowców mineralnych w wysokociśnieniowej prasie walcowej

Podstawą procesu przeróbki mechanicznej surowców mineralnych są operacje rozdrabniania i klasyfikacji. Determinują one jakość produktów końcowych (w przypadku produkcji kruszyw grubo i drobno uziarnionych) lub efektywność operacji wzbogacania metodami fizycznymi, chemicznymi lub innymi (dla przeróbki rud).

Problemy doboru ogumienia maszyn budowlanych i transportowych

Z punktu widzenia ekonomii eksploatacji maszyn budowlanych i transportowych niezwykle istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór ogumienia. Rzutuje on zarówno na bezpośrednie koszty utrzymania maszyny, jak i na jej wydajność pracy. Zwykle zwraca się wagę na koszty zakupu i dąży do ich minimalizacji, jednak zdecydowanie istotniejszym zagadnieniem jest obniżenie godzinowych kosztów ich zużycia oraz maksymalizacja wydajności maszyny.

Analizy

Kształt ziarn w produktach kruszenia

Kształt ziarn kruszyw budowlanych i drogowych jest jedną z ważniejszych cech jakościowych produktów przeróbki skał. Głównie z powodu roli, jaką odgrywa w technologii produkcji betonów lub wypełniaczy mas bitumicznych, gdzie ma wpływ na gęstość szkieletu skalnego, zużycie cementu lub asfaltu, wytrzymałość konstrukcji budowlanych, właściwości reologiczne betonów, powierzchni czynnej w procesach chemicznych.

Prawo i administracja

Ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce

Dyrektywa 2006/21/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia do 1 maja 2008 r. przepisów niezbędnych do jej przestrzegania. W efekcie w Polsce wdrożona została Ustawa o odpadach wydobywczych.

Rekultywacje

Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym

W artykule omówiono czynniki wpływające na wybór rekreacyjnego kierunku rekultywacji, do których zaliczono czynniki: ekonomiczne i przestrzenne, formalnoprawne, geologiczno- inżynierskie, hydrologiczne, kulturowe oraz środowiskowe. Przedstawiono złoże Gorzuchów, znajdujące się koło Kłodzka, jako przykład wzorowo przeprowadzonej rekultywacji w kierunku rekreacyjnym. Autorki przeanalizowały również możliwość rekultywacji trzech miejsc poboru kruszyw w kierunku rekreacyjnym.

Z życia branży

XXXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

W dniach 10-14 marca w Wiśle-Jaworniku odbyło się coroczne spotkanie, organizowane w tym roku przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie, Fundację Nauka i Tradycje Górnicze, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet Geotechniki, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo Rozwojowe i Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał.

Zmiany w energetyce

Konferencja naukowa zorganizowana przez firmy: Utex i Renevis cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 27-28 marca br. w hotelu „Stok” w Wiśle uczestnicy spotkania mogli zmierzyć się z szeroko pojętą tematyką energetyki oraz konkurować w zawodach strzeleckich.

XIV Konferencja KRUSZYWA MINERALNE Surowce – rynek – technologie – jakość

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu oraz Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej to organizatorzy czternastej edycji konferencji naukowo technicznej poświęconej problematyce górnictwa kopalin skalnych. 23-25 kwietnia uczestnicy spotkali się w Kudowie-Zdroju.

SALON KRUSZYW Debata podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2014

W dniu 15 maja br. odbyła się debata pt. „Ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce” w ramach Salonu Kruszyw 2014, zorganizowana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Największe targi drogownictwa AUTOSTRADA-POLSKA 2014

Od 14 do 17 maja odbyły się Targi Kielce – XX Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, XVI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, X Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk TRAFFICEXPO – TIL i VI Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA.

Poznańskie targi INTERMASZ

Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ oraz Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC organizowane są przy wsparciu Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn udowlanych oraz jego członków, a przygotowane zostały z myślą o profesjonalistach wiązanych z branżą budowlaną, drogową, eksploatacyjną, wodociągową oraz wydobywczą.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij