Kruszywa wydanie nr 1/2014
Kruszywa wydanie nr 1/2014

W nowy rok wchodzimy zawsze z dużym optymizmem. To znakomity czas na podejmowanie nowych działań i dokonywanie zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 80 proc. obywateli w 24 badanych przez Ipsos krajach świata wierzy, że nadchodzący rok będzie lepszy od poprzedniego. Dużo bardziej optymistyczne niż w 2013 roku są również oczekiwania co do przyszłości światowej gospodarki, choć na tle światowej średniej Polacy są – mimo wszystko – nastawieni pesymistycznie. Nie ma się co dziwić – miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Nie można jednak tracić nadziei, tym bardziej, że eksperci zapowiadają, że rok 2014 przyniesie stabilizację. Prognozy te dotyczą także podmiotów działających na rynku maszyn budowlanych w Polsce, dlatego też to właśnie im w dużej mierze poświęciliśmy aktualny numer magazynu „Kruszywa”. Dzięki napływowi środków unijnych, a także z uwagi na konieczność okresowego odnawiania parku maszynowego, firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją lub wynajmem sprzętu budowlanego, po gwałtownym spadku poziomu marż, jaki miał miejsce w 2008 roku, od 2009 r. nieprzerwanie odnotowują powolną poprawę. Jaki będzie w rzeczywistości rok 2014? Na to pytanie odpowiedzi nie zna chyba nikt, warto jednak pokusić się o odrobinę optymizmu, by móc w ten nowy rok wejść z nową energią i gotowym planem działania. Redakcja magazynu „Kruszywa” plan na ten rok ma już opracowany. Oddaję w Państwa ręce kolejny numer, nieco unowocześniony, bogatszy o kilka nowych projektów. Jednym z nich jest dział „Krótko i na temat”, stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Jak wskazuje sam tytuł, to dział, w którym przedstawiciele świata nauki i reprezentanci firm czy instytucji będą mogli zabrać głos w ważnych dla branży zagadnieniach. W aktualnym numerze ten dział przeznaczyliśmy dla podmiotów działających na rynku maszyn budowlanych. Przedstawiciele firm krótko i rzeczowo mówią o swoich osiągnięciach w minionym roku, o planach na rok 2014, a także prezentują wybraną maszynę z parku maszynowego. Ponadto nieustannie stawiamy na publikacje artykułów na najwyższym poziomie merytorycznym, nie zabraknie także relacji z najważniejszych imprez branżowych. Konsekwencja jest kluczem do osiągnięcia celu, w związku z czym na ten rok życzę Państwu przede wszystkim zrealizowania wszystkich postanowień noworocznych.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Szczyt klimatyczny w Warszawie, kopalnia piasku w Kozłówku, XX-lecie Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Z wizytą w ...

Volvo maszyny budowlane – nowe modele już wkrótce

Wywiad

Siła tkwi w jedności branży

Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych reprezentuje branżę maszynową wobec organów administracji państwowej i samorządowej, udzielając firmom budowlanym bezpłatnych informacji o poszukiwanych maszynach i urządzeniach. Ponadto Stowarzyszenie opracowuje raporty na temat maszyn budowlanych w Polsce. Z Jackiem Małęczyńskim, prezesem Stowarzyszenia, o celach, założeniach i planach na przyszłość rozmawia Magdalena Palion.

Krótko i na temat

Krótko i na temat

Rzadko kiedy na łamach znanych czasopism branżowych specjaliści mają szanse podzielić się swoim doświadczeniem i opinią w kwestii ważnych tematów i problemów branżowych. Stąd też powołaliśmy do życia nowy dział – „Krótko i na temat” – w którym przedstawiciele świata nauki, a także reprezentanci firm będą mogli wyrazić swoje zdanie, pochwalić się osiągnięciami czy otwarcie mówić o obawach i problemach, z którymi na co dzień boryka się branża. W tym numerze zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli firm maszynowych, działających w obszarze górnictwa skalnego. Zapytaliśmy, jaki był miniony rok, jakie są perspektywy na rok 2014 i poprosiliśmy o wskazanie maszyny the best of.

Raport

Rynek kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce – krajobraz po hossie

Artykuł jest rozwinięciem analizy rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2011, były dla producentów kruszyw w tym regionie, ale także w skali całego kraju, okresem związanym z koniecznością dostosowania poziomu produkcji do rosnących potrzeb budownictwa i drogownictwa. Rok 2012 przyniósł spadek zapotrzebowania na kruszywa w regionie, skutkując znacznym ograniczeniem ich wydobycia i produkcji.

Technologie

Wpływ technologii wydobycia na skuteczność robót wiertniczych w warunkach kopalni dolomitu

Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania wiertnicy ROC F6 pracującej w kopalni surowców skalnych. Podano krótką charakterystykę robót wiertniczo-strzałowych realizowanych w kopalni dolomitu Dubie. Sprecyzowano operacje cząstkowe wykonywane przez maszynę podczas wiercenia. Wykonano chronometraże pracy wiertnicy. W oparciu o rezultaty pomiarów określono rzeczywistą wydajność pracy maszyny wiertniczej.

Kopalnia złota Kumtor – przegląd stosowanych technologii

Od kilkunastu już lat w kopalniach odkrywkowych można zaobserwować tendencję zlecania robót wiertniczo-strzałowych firmom specjalizującym się w tego typu działalności. Sytuacja ta spowodowana jest postępem technologicznym w zakresie stosowanych nowoczesnych systemów inicjacji, materiałów wybuchowych, urządzeń do ich produkcji, a także wszystkich spraw związanych z przechowywaniem, dystrybucją, sprzedażą i w końcu samym stosowaniem nowoczesnych środków strzałowych. Tendencja ta ma swoje uzasadnienie praktycznie pod każdym względem, bezpieczeństwa, ekonomii, jak również efektywności wykonywanych robót.

Analizy

Ręczne i automatyczne pobieranie próbek kruszyw mineralnych

Poprawne pobranie i pomniejszenie próbki jest pierwszą czynnością wykonywaną w większości badań i analiz surowców mineralnych, w tym kruszyw. Właściwy sposób pobrania i pomniejszania próbki ma zdecydowany wpływ na uzyskany wynik badania, co jest udokumentowane w literaturze dotyczącej tej tematyki (3, 4). Zostało to także potwierdzone w uzyskanych wynikach badań przeprowadzonych przez Autorów w laboratorium Zakładu Betonów Zapraw i Kruszyw ICiMB w Krakowie.

Maszyny i urządzenia

Młot hydrauliczny czy zrywak wibracyjny? Mechaniczne urabianie skał

W związku z ograniczeniem stosowania technologii z wykorzystaniem materiałów wybuchowych na złożu Raciszyn I spółka WKG Trading Sp. z o.o. postawiła sobie za cel wyłonienie najbardziej efektywnej i ergonomicznej technologii eksploatacji skał wapiennych. Jest to już trzeci artykuł opisujący proces eksploatacji trawertynu ze złoża Raciszyn I. Tym razem autorzy artykułu przybliżyli dwie testowane metody mechanicznego urabiania skał na tym złożu: z wykorzystaniem tradycyjnego młota hydraulicznego oraz mimośrodowego zrywaka wibracyjnego.

Rekultywacja

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych– problemy, kierunki i koszty procesu

Każda techniczna ingerencja w naturalne środowisko jest przyczyną bardziej lub mniej zamierzonych skutków, a także pozytywnych i negatywnych zmian jego otoczenia. Odkrywka powoduje nieodwracalne zmiany terenów eksploatacyjnych. Aby nie pozostawiać po sobie zdegradowanych terenów, podmiot eksploatujący złoże zmuszony jest zamknąć działania wydobywcze poprzez przeprowadzenie procesu rekultywacji terenów pogórniczych.

Z życia branży

Kolejne edycje SyMas i MAINTENANCE już za nami

W dniach 2 i 3 października 2013 r. w Hali Targów w Krakowie odbyły się: V edycja Targów Obróbki, Magazynowania, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz IV edycja Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE. Organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania.

"Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie”

W dniach 25-27 września 2013 roku odbyła się w Ustroniu Konferencja „Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie”, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, przy współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, Sekcją Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów Strzałowych oraz Główną Komisją Górnictwa Odkrywkowego Zarządu Głównego SITG.

ELGOR 2013 Konstruktywne dyskusje ekspertów branży górnictwa odkrywkowego

Prawie 140 uczestników, blisko 15 wystąpień, trzy panele dyskusyjne oraz 11 sesji warsztatowych dla inżynierów – oto bilans tegorocznej Konferencji ELGOR, która odbyła się 9-11 października w Busku-Zdroju. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny prelekcji, uznając referaty za wartościowe ze względu na możliwość wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce.

„Popioły z energetyki” Jubileuszowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UPS

Od 23 do 25 października w warszawskim hotelu InterContinental odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, poświęcona szeroko pojętej tematyce wykorzystywania ubocznych produktów spalania. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło: Ministerstwo Gospodarki oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

„Strategia i scenariusze zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

W dniach 27-28 listopada 2013 r. w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Strategia i scenariusze zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij