Kruszywa wydanie nr 3/2013
Kruszywa wydanie nr 3/2013

Urabianie skał w kopalniach odkrywkowych jako problem optymalizacyjny, temat w którym przedstawiono sposób i przykłady optymalizacji układu operacji urabiania MW – rozdrabiania wtórnego – załadunku – transportu – kruszenia wstępnego w kopalniach odkrywkowych. Parametrem sterującym jest jednostkowe użycie MW. Efekt rozdrabiania ma wpływ na wydajność i koszty realizacji operacji technologicznych oraz koszty produkcji górniczej.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Przegląd

Przegląd ładowarek jednonaczyniowych

Kruszywa naturalne

Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski)

W artykule autorzy porównali właściwości dolomitów diploporowych oraz dolomitów kruszconośnych. Parametry fizyczno-mechaniczne dolomitów kruszconośnych, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, gęstość pozorna, nasiąkliwość, porowatość całkowita, mrozoodporność, są bardziej korzystne w porównaniu z dolomitami diploporowymi. Przemawia to za stosowaniem dolomitów kruszconośnych ze złoża „Libiąż” do produkcji kruszyw łamanych do betonu.

Eksploatacja kruszywa z koryt rzek i dolin rzecznych

Prawie niezauważalnie, powoli, ale systematycznie, skały budujące masywy górskie ulegają wietrzeniu. Pod wpływem zmian temperatury, działalności wody i innych czynników utwory te ulegają dezintegracji, a ich odkruszone fragmenty przemieszczają się w dół stoków i dostają do koryt rzecznych. W artykule autor omawia zagadnienia prawne oraz technologie eksploatacji kruszyw z koryt rzek.

Raciszyn – unikatowe złoże wapieni województwa łódzkiego

Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do cyklu artykułów dotyczących zagadnień eksploatacji skał wapiennych w zakładzie górniczym spółki WKG Trading Sp. z o.o. Różnorodne uwarunkowania środowiskowe złóż „Raciszyn I” i „Raciszyn II” oraz szeroka gama produktów oferowana przez spółkę generują szereg zagadnień inżynierskich, które należy rozwiązać, aby eksploatacja prowadzona była bez zakłóceń i przy wykorzystaniu optymalnych metod wydobycia.

Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kopalin na przykładzie województwa dolnośląskiego

Działalność polegająca na wydobywaniu kopalin, bez względu na rodzaj eksploatacji oraz wielkości wydobycia, wiąże się zawsze z negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Dlatego ważne jest, aby na etapie przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko zaproponować rozwiązania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na elementy przyrodnicze w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wydobywanego złoża.

Maszyny i urządzenia

Analiza cech stanu taśm z linkami stalowymi i możliwości ich diagnozowania

W artykule przedstawiono zagadnienia procesu zużycia taśm z linkami stalowymi i możliwości implementacji diagnostyki technicznej i monitorowania do oceny ich stanu. Te działania diagnostyczne znajdują swoje uzasadnienie w procesach zużycia tej struktury mechanicznej od chwili zainstalowania aż do momentu jej likwidacji. Jest to podstawą do racjonalnej eksploatacji taśm i do budowy nowoczesnych diagnostycznych systemów eksploatacji.

Technologie

Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą deshalingu

W artykule zaprezentowano wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą odkamieniania (z ang. deshaling), polegającą na wydzielaniu z surowego urobku węglowego czystych ziaren kamienia.

Wybrane programy komputerowe wykorzystywane w górnictwie. Przegląd zastosowań

Niniejszy artykuł jest aktualizacją pracy, która ukazała się na łamach „Górnictwa i geologii” w roku 2009. Omówione zostały w niej dostępne na światowym rynku rodzaje oprogramowania komputerowego wraz z przykładami jego zastosowania, m.in. w modelowaniu struktur geologicznych, obliczaniu zasobów, projektowaniu kopalń. Zaprezentowane przykłady stanowią reprezentatywny fragment zbioru narzędzi, które z coraz większym powodzeniem wykorzystywane są w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień geologiczno-górniczych.

Analizy

Urabianie skał w kopalniach odkrywkowych jako problem optymalizacyjny

W artykule przedstawiono sposób i przykłady optymalizacji układu operacji urabiania MW – rozdrabiania wtórnego – załadunku – transportu – kruszenia wstępnego w kopalniach odkrywkowych. Parametrem sterującym jest jednostkowe użycie MW. Efekt rozdrabiania ma wpływ na wydajność i koszty realizacji operacji technologicznych oraz koszty produkcji górniczej. Na przykładzie analizy rzeczywistego układu kopalni granitu pokazano wartość takich analiz na etapie negocjacji ceny usługi robót wiertniczo-strzałowych.

Z życia branży

XXXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

11-15 marca w Kudowie- Zdroju odbyło się coroczne spotkanie, organizowane w tym roku przez Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencja ta została zapoczątkowana przez prof. Z. Gergowicza i od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli świata nauki, jak i przemysłu.

II Edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

W dniach 21-22 marca 2013 roku odbyła się druga edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Od dwóch lat Szkoła kojarzona jest z hasłami: „praktyczna strona wiedzy” oraz „dobre praktyki w górnictwie”.

XIII Konferencja „Kruszywa mineralne”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu, wspólnie z Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, już po raz trzynasty zorganizował naukowo-techniczną konferencję, która poświęcona została problematyce górnictwa kopalin skalnych. Konferencja odbyła się w dniach 24-26 kwietnia w Kudowie-Zdroju.

Debata IMBiGS: „Kruszywa alternatywne – za i przeciw”. Targi AUTOSTRADA-POLSKA

W dniach 21-24 maja w Kielcach odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 2013. W wydarzeniu udział wzięło ponad 400 firm i instytucji działających na rynku budownictwa drogowego. Targom towarzyszyły także liczne debaty, w tym Salon Kruszyw, organizowany przez IMBiGS.

IPOEX 2013. Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Ustroniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, pt. „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Instytut Przemysłu Organicznego i firmę JAKUSZ Bogdan Jakusz Sp. z o.o.

Uroczyste przekazanie największej koparki Komatsu w Polsce

17 maja br. w kopalni HeidelbergCement w Folwarku odbyło się przekazanie koparki gąsienicowej Komatsu PC1250. Zgromadzeni goście mieli możliwość przyjrzeć się z bliska pracy maszyn Komatsu z parku maszynowego firmy HeidelbergCement.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij