Kruszywa wydanie nr 2/2013
Kruszywa wydanie nr 2/2013

Temat wydania: transport kruszyw, korzyści, aspekty i możliwości. W wydaniu: korzyści z dystrybucji kruszyw przy wykorzystaniu transportu wodnego śródlądowego, wybrane aspekty użytkowania przenośników taśmowych, transport bloków skalnych oraz wpływ transportu na jakość kruszyw. Polecamy raport o innowacyjności w szkoleniu operatorów maszyn w IMBiGS.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Z wizytą w ...

ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O.

Przegląd

Przegląd koparek jednonaczyniowych

Analizy

Korzyści z dystrybucji kruszyw przy wykorzystaniu transportu wodnego śródlądowego

Drogowy transport towarów ma w Polsce dosyć ugruntowaną pozycję. Pomimo aktualnych spowolnień, spowodowanych niestabilnością na europejskich i światowych rynkach, wydaje się, iż żadna z pozostałych gałęzi transportu nie jest w stanie mu zagrozić. Dotyczy to zarówno przewozów wielkogabarytowych, jak i drobnicy. Niestety, transport samochodowy napotyka na co dzień na wiele barier, będących wynikiem zaniedbań infrastrukturalnych lub niejasno sformułowanego prawa, odnoszącego się głównie do ruchu pojazdów ciężarowych.

Wybrane właściwości betonów zawierających popiół lotny ze współspalania węgla kamiennego i biomasy

Wykorzystanie odpadu przemysłu energetycznego, jakim jest popiół lotny pochodzący ze spalania innych paliw niż węgiel, wymaga oceny jego właściwości użytkowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem popiołu lotnego ze współspalania węgla kamiennego i biomasy drzewnej na wybrane właściwości betonu, decydujące o jego przydatności jako materiału konstrukcyjnego.

Praktyczne aspekty klasyfi kacji kruszywa wypełniającego wg normy PN-EN 13043 na przykładzie kopalni Radkowice

Celem projektu, sponsorowanego przez firmę Lafarge, było sprawdzenie możliwości prawnych i technologicznych zastosowania kruszywa wypełniającego powstałego przy odpylaniu kruszyw naturalnych drobnych. Kruszywem wzorcowym miało być kruszywo powstałe w nowym zakładzie w kopalni Radkowice, przy wykorzystaniu jednej z najnowocześniejszych instalacji odpylających w kraju.

Wpływ transportu na jakość kruszyw

Powstawanie i stosowanie kruszyw oznacza konieczność ich przemieszczania. Przemieszczanie na etapie produkcji jest tak samo ważne, jak transport gotowych wyrobów. Zapewnienie odpowiednich warunków transportu wpływa na jakość kruszywa dostarczanego do klienta. Na tym etapie bardzo łatwo doprowadzić do tego, że kruszywo, które w chwili załadunku było pełnowartościowym wyrobem, po rozładunku okaże się wyrobem nieprzydatnym.

Maszyny i urządzenia

Wybrane aspekty użytkowania przenośników taśmowych

W niniejszym artykule autor prezentuje zalety przenośników taśmowych, które dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii świetnie sprawdzają się nawet w ekstremalnych warunkach zakładów przemysłu surowcowego.

Raport

Innowacyjność w szkoleniu operatorów maszyn w IMBiGS

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego od ponad 60 lat zajmuje się działalnością związaną ze szkoleniem operatorów maszyn budowlanych i drogowych w Polsce. W niniejszym materiale przedstawiono szczegóły działalności Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn, działającego w ramach Zakładu Kształcenia Ustawicznego IMBiGS.

Kruszywa z recyklingu

Odkształcalność doraźna i długotrwała betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu

W artykule przedstawiono wyniki doraźnych i długotrwałych badań laboratoryjnych betonów na kruszywach z recyklingu (BKR), o wytrzymałościach na ściskanie w przedziale od 40 MPa do 110 MPa, z różnym udziałem kruszyw z recyklingu (tylko grube lub grube i drobne). Betony pierwotne, z których pozyskiwano kruszywa wtórne, w wieku kilkunastu lat były wykonane na różnych kruszywach (otoczakowe – w przewadze kwarcyt, granit, bazalt).

Kruszywa naturalne

Transport bloków skalnych

Artykuł jest kontynuacją zagadnień zawartych w poprzednich artykułach dotyczących wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie. Materiał podzielono na części z uwagi na duży zakres tematyczny. Niniejszy artykuł dotyczy metod transportu bloków skalnych, a szczególnie metody zasad wyboru ładowarek kołowych do wywozu bloków skalnych o określonej masie. Treść artykułu wzbogacona jest o zdjęcia z transportu bloków skalnych.

Znaczenie regionów surowców skalnych w gospodarce kraju

O roli i funkcji regionu surowcowego w gospodarce kraju decyduje w pierwszym rzędzie wielkość bazy surowcowej i jej jakość, ale też wzajemne rozmieszczenie regionów względem siebie, względem odbiorców, a także istniejąca infrastruktura przestrzenna regionu, jego walory przyrodnicze, kulturowe, kształcące. Wszystko to sprawia, że funkcja i rola regionów surowcowych jest wynikiem wielu zgodnych lub wykluczających się przyczyn. Niniejsze opracowanie wykonano na przykładzie regionów południowej Polski.

Prawo i administracja

Kruszywa z odpadów po nowemu

Znaczna część wytwarzanych obecnie kruszyw powstaje poprzez stosowanie jako surowca odpadów. Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność muszą przestrzegać przepisów ustalających zasady postępowania z odpadami. Niniejszy artykuł zawiera omówienie tych spośród nich, które, zdaniem autora, mają największy wpływ na wymienioną działalność.

Z życia branży

XVI Forum Górnictwa Skalnego

W dniach 21-22 lutego br. w hotelu Sport w Bełchatowie odbyła się XVI edycja Forum Górnictwa Skalnego organizowanego przez Wydawnictwo Mindigo, wydawcę czasopisma „Kopaliny”. W ramach Forum odbył się także II Otwarty Zjazd Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij