Kruszywa wydanie nr 1/2013
Kruszywa wydanie nr 1/2013

Białe górnictwo czyli odkrywkowe górnictwo surowców przemysłu materiałów wiążących typu wapień, kreda i gips w porównaniu z wydobyciem węgla kamiennego. W wydaniu: otwarte i zamknięte układy rozdrabniania i klasyfikacji dla różnych surowców mineralnych, przydatność skał pochodzenia wulkanicznego w budownictwie i drogownictwie, kruszywa spiekane do betonu oraz przegląd sit i przesiewaczy wraz z opisem ich najważniejszych właściwości.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Przegląd

Przegląd sit i przesiewaczy

W artykule rezentujemy najbardziej rozpowszechnioną klasyfikację przesiewaczy wg. T. Banaszewskiego (Banaszewski T.: Przesiewacze. Katowice 1990) (rys. 1). Z uwagi na bardzo dużą liczbę różnych typów przesiewaczy na kolejnych stronach znajdą Państwo nieco odmienny podział sit i przesiewaczy wraz z opisem najważniejszych właściwości urządzeń. Niniejszy przegląd stanowi zestawienie urządzeń najczęściej stosowanych w górnictwie skalnym.

Raport

Hossa na rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce

W niniejszym artykule autorzy omawiają przyczyny obserwowanego w ostatnich latach w północno-wschodniej Polsce wzrostu zapotrzebowania na kruszywa naturalne żwirowopiaskowe. Ponadto wskazują największych dostawców żwirów i mieszanek klasyfikowanych dla potrzeb produkcji betonu towarowego i wyrobów betonowych oraz wymieniono źródła dostaw piasków i pospółek dla budownictwa drogowego.

Technologie

Nowe trendy w górnictwie – wirtualna rzeczywistość i symulacje

Wirtualna rzeczywistość (VR) i symulacje odgrywają coraz większą rolę we wszystkich dziedzinach gospodarki, w tym również w górnictwie. W niniejszym artykule autorzy prezentują klasyfikację głębi odczuwania wirtualnej rzeczywistości.

Otwarte i zamknięte układy technologiczne procesów rozdrabniania i klasyfi kacji

W artykule omówiono ideę stosowania otwartych oraz zamkniętych układów rozdrabniania i klasyfikacji dla różnych surowców mineralnych. Na przykładach schematów technologicznych do produkcji kruszyw mineralnych oraz wąskich frakcji węgla kamiennego zaprezentowano i porównano ze sobą układy, uwzględniając optymalizację wychodu pożądanych frakcji oraz jakości produktów.

Kruszywa naturalne

Urabianie na bloki przy użyciu materiałów wybuchowych

Artykuł jest kontynuacją zagadnień zawartych w poprzednich artykułach dotyczących wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie. Materiał podzielono na części z uwagi na duży zakres tematyczny. Niniejszy artykuł dotyczy metod urabiania skał na bloki za pomocą materiałów wybuchowych. W artykule zamieszczono zdjęcia z urabiania granitu w Strzegomiu. Ostatnia część materiału będzie obejmować zagadnienie doboru rodzaju transportu bloków skalnych.

Przydatność skał pochodzenia wulkanicznego w budownictwie i drogownictwie

W niniejszej publikacji przybliżono podstawowe zagadnienia dotyczące skał wulkanicznych. Zaprezentowano genezę i formy występowania skał wulkanicznych w Polsce, dokonano opisu ich podstawowych odmian, parametrów fizykomechanicznych oraz cech strukturalnych i mineralogicznych. Zwrócono również uwagę na naturalne zjawiska, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości eksploatowanego surowca.

Analizy

Monitorowanie oddziaływań robót strzałowych na obiekty w otoczeniu

Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych wzbudzają drgania, które mogą powodować szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane w otoczeniu. W związku z powyższym kopalnie prowadzą działania skierowane z jednej strony na wyznaczenie warunków bezpiecznego dla otoczenia wykonywania robót strzałowych, a z drugiej strony na dokumentowanie poziomu oddziaływania.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa spiekane do betonów – właściwości i zastosowanie

W niniejszym artykule autorka szczegółowo prezentuje właściwości oraz zastosowanie kruszyw spiekanych. Szeroki asortyment kruszyw spiekanych oraz zróżnicowane odmiany dostępne w ramach poszczególnych rodzajów umożliwiają ich zastosowanie zarówno do betonów izolacyjnych, izolacyjno-konstrukcyjnych, jak i konstrukcyjnych, w tym również wysokiej wytrzymałości.

Wywiad

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych w strukturze IMBiGS

W sierpniu 2012 roku w strukturze Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wyodrębniono Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych. O szczegółach dotyczących nowej jednostki badawczej z kierownikiem Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych, mgr inż. Danutą Kukielską, rozmawia Maria Rogalska.

Z życia branży

Z życia branży

W tym dziale przeczytają Państwo następujące relacje: ELGOR 2012 – praktycznie o górnictwie odkrywkowym, IV edycja targów SyMas i MAINTENANCE, Konferencja, Dni Betonu 2012, XIX Międzynarodowa Konferencja "Popioły z energetyki” oraz „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij