Kruszywa wydanie nr 4/2012
Kruszywa wydanie nr 4/2012

Na początku chciałabym się z Państwem przywitać. Począwszy od bieżącego wydania, będę zastępować dotychczasową redaktor naczelną – Sabinę Szczerbak. Mam nadzieję, że cała moja energia i wysiłek włożony w tworzenie, zarządzanie i kierowanie redakcją będą dla Państwa widoczne w postaci czasopisma ciekawego i merytorycznie na najwyższym poziomie. Chociaż boom w budownictwie drogowym zdecydowanie przycichł, przed branżą kruszywową nadal wiele do zrobienia – przecież budownictwo to nie tylko drogi. Jednym z głównych zadań firm z branży będzie teraz koncentracja na optymalizacji działalności, a długoterminowym celem pozostanie zabezpieczenie dostępu do nowych złóż. Sprawnie działająca firma dba o optymalizację kosztów, najwyższą jakość produktów i organizację dostaw. W łańcuchu produkcji kruszyw ważnym elementem są przenośniki, zawsze szczegółowo dostosowane do transportowanego materiału. Szczegółowo o tych urządzeniach przeczytają Państwo na stronach 18-19. Przed nami okres obfitujący w wydarzenia branżowe – targi, seminaria i konferencje. 24-26 października w Sopocie odbędzie się XIX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”. Z kolei 5-6 grudnia już po raz drugi zostaną zorganizowane Targi Kruszyw Naturalnych Expo KRUSZYWA. Tegoroczne Expo KRUSZYWA odbędą się w ramach Dni Kruszyw i Dróg Samorządowych. Jak mogą Państwo przeczytać w wywiadzie z Michałem Wadowskim, menedżerem Targów Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA 2012, będą to nie tylko targi, ale również cykl wydarzeń poświęconych najistotniejszym tematom związanym z drogami samorządowymi, ich finansowaniem, aspektami prawnymi, przepisami technicznymi, technologiami i projektowaniem oraz potrzebami materiałowymi. Niech te spotkania branżowe staną się dla nas wszystkich okazją do owocnych rozmów, a omawiane projekty i idee zostaną wcielone w życie.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Z wizytą w ...

Hałdy EkoProd

Firma EkoProd Sp. z o.o. jest dziś jednym z największych producentów kruszyw sztucznych w Polsce. Na Śląsku firma korzysta z 4 hałd, natomiast na terenie Małopolski EkoProd obsługuje hałdę Pleszów. Ponadto zapraszamy do lektury wywiadu. O właściwościach kruszyw hutniczych, procesach technologiczno-produkcyjnych, a także zrealizowanych inwestycjach i planach na przyszły rok, Magdalena Palion rozmawia z wiceprezesem firmy EkoProd, Pawłem Grabowskim.

Przegląd

Przegląd przenośników

Analizy

Kruszywo przyczyną korozji wewnętrznej betonu

Korozja wewnętrzna może być wynikiem reakcji kruszyw z alkaliami, a produkty oddziaływania chemicznego zaczynu z kruszywem są powodem zmian destrukcyjnych betonu. W niniejszym artykule autorka szczegółowo prezentuje reakcje chemiczne wpływające na samozniszczenie konstrukcji betonowych.

Zastosowanie systemów elektronicznych do odpalania ładunków MW

W artykule opisano system elektronicznego inicjowania ładunków MW z uwzględnieniem wpływu precyzji zadawanych opóźnień na strukturę wzbudzanych drgań i ich oddziaływanie na otoczenie.

Istota i znaczenie logistyki w zakresie przepływu dostaw, towarów i usług

W obecnych czasach, kiedy każde przedsiębiorstwo musi nieustannie zwiększać swoją konkurencyjność, sprawnie działająca logistyka znacznie ułatwia to zadanie. Składa się na nią grupa podmiotów realizująca wspólny cel zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr – od pozyskania surowców do ostatecznego odbiorcy.

Kruszywa alternatywne

Popiół lotny wapienny jako składnik betonów nowej generacji

W artykule zostały przedstawione wyniki badań betonów samozagęszczalnych SCC modyfikowanych PLW, mieszanek SCC z cementem modyfikowanym PLW, wysokowartościowych mieszanek SCC modyfikowanych PLW oraz mieszanek SCC modyfikowanych wybranym rodzajem włókien stalowych i syntetycznych. Badania potwierdziły możliwość stosowania PLW w betonach nowej generacji przy zachowaniu zakładanych parametrów technologicznych mieszanek betonowych, a przede wszystkim ich urabialności.

Kruszywa naturalne

Metody wydobycia skał blocznych na przykładzie kopalni trawertynu w Turcji

Artykuł jest kontynuacją zagadnień zawartych w artykule opublikowanym w poprzednim numerze magazynu „Kruszywa” (3/2012, s. 26), dotyczącym zakresu wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie. Materiał podzielono na części z uwagi na duży zakres tematyczny. Niniejszy artykuł dotyczy metod urabiania skał na bloki ze szczególnym zaakcentowaniem urabiania za pomocą diamentowej piły linowej. Następne części artykułu będą obejmować urabianie bloków skalnych za pomocą materiałów wybuchowych oraz rodzaje transportu bloków skalnych.

Prawo i administracja

Interesariusze kopalni kruszyw – sposoby łagodzenia konfl iktów społeczno-środowiskowych

W poprzednim numerze magazynu „Kruszywa”(3/2012) autor szczegółowo przedstawił analizę interesariuszy zaangażowanych w konflikty społeczno-środowiskowe związane z działalnością wydobywczą. W niniejszym artykule autor rozszerza to zagadnienie, wskazując możliwe działania względem interesariuszy, niezbędne do osiągnięcia kompromisowego rozwiązania.

Odpady wydobywcze – stare przepisy, nowe problemy

Znaczna część przepisów ustawy o odpadach wydobywczych w praktyce weszła w życie dopiero 1 maja 2012 r. – od tego dnia rozpoczęło się rozliczanie przedsiębiorców górniczych z ich stosowania. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie treści przepisów ustawy o odpadach wydobywczych w zakresie obowiązującym podmioty prowadzące eksploatację odkrywkową kruszyw i surowców skalnych.

Obowiązki użytkowników i właścicieli odpadów wydobywczych

Zachodzi potrzeba badań surowców odpadowych, zwłaszcza odpadów wydobywczych, ponieważ z ich klasyfikacją są związane wymagania prawne dotyczące obrotu, magazynowania i składowania. W artykule autorka wskazuje na najważniejsze obowiązki spoczywające na użytkownikach i właścicielach odpadów wydobywczych.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa spiekane a klasyfi kacja kruszyw lekkich do betonów

W artykule przedstawiono zagadnienie spiekanych kruszyw lekkich do betonów w aspekcie ich rozwoju technologii produkcji oraz klasyfikacji. Z uwagi na korzystne właściwości i dostępność surowców do produkcji kruszywa spiekane są najbardziej powszechnymi i wszechstronnymi kruszywami lekkimi stosowanymi do betonu. W kolejnym numerze magazynu „Kruszywa” autorka szczegółowo przedstawi właściwości i zastosowanie spiekanych kruszyw lekkich.

Wywiad

KRUSZYWA po raz drugi w Expo Silesia

Od 5 do 6 grudnia 2012 r. już po raz drugi zorganizowane zostaną Targi Expo KRUSZYWA. W rozmowie z Magdaleną Palion Michał Wadowski, menedżer Targów Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA 2012, opowiada o założeniach tego przedsięwzięcia.

Opinie

Twardy miękki sztygar

Z życia branży

Koparki, kruszarki, wozidła w akcji

27 czerwca zorganizowano dzień otwarty kopalni należącej do firmy WKG, podczas którego zaprezentowano linię technologiczną zakładu. Prawdziwą atrakcją był jednak dynamiczny pokaz maszyn pracujących przy urabianiu złoża.

Pokaz maszyn Doosan w Kožlí

2-3 lipca firma Doosan zaprosiła przedstawicieli prasy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz Polski na zorganizowany w kamieniołomie w Kožlí pokaz maszyn. Przedstawicielka redakcji „Magazynu Autostrady” miała możliwość testowania sprzętu nowej generacji: ładowarki kołowej DL200 i DL350, wozidła przegubowego DA30 oraz koparki gąsienicowej DX300 NLC oraz DX340 NLC.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij