Kruszywa wydanie nr 3/2012
Kruszywa wydanie nr 3/2012

Gdy wiosną 2007 r. UEFA oficjalnie ogłosiła, że to Polska i Ukraina będą państwami gospodarzami Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Polskę ogarnęła fala entuzjazmu. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania. Media na bieżąco informowały o planach modernizacji i rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury. Główny nacisk położono na drogi – w ciągu czterech lat mieliśmy nadrobić dekady opóźnień i stworzyć, w zasadzie od zera, sprawną sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ogromne środki przeznaczono także na remonty dworców kolejowych, rozbudowę portów lotniczych, budowę stadionów… I wkrótce cała Polska stała się wielkim placem budowy. Jest czerwiec 2012 r. Powoli zbliża się czas podsumowań. Już teraz słychać wiele krytycznych głosów. W końcu plan modernizacji był bardzo ambitny, a wszelkie odstępstwa od niego to prawdziwa gratka dla przeciwników rządu. Faktycznie, w ciągu tych blisko pięciu lat nie udało nam się uniknąć większych czy mniejszych problemów. Nie obyło się bez skandali i przekrętów. Nie udało się także zrealizować wszystkich punktów planu. A mimo to jestem zdania, że wszystkie już zakończone inwestycje powinny napawać nas dumą! Przecież osiągnęliśmy tak dużo w tak krótkim czasie. Z wybudowanych dróg będziemy korzystać wszyscy – i to nie tylko podczas EURO. Poczynione inwestycje uchroniły naszą gospodarkę – i to jako jedyną w Europie – przed kryzysem. Dlatego zamiast na wynajdowaniu błędów i niedociągnięć, powinniśmy raczej skupić się na naszych sukcesach. Przed nami ostatni sprawdzian – przyjęcie piłkarzy i kibiców. Zróbmy wszystko, aby wyjeżdżając z Polski, zapamiętali naszą gościnność i pozytywne emocje – zarówno te sportowe, jak i te związane z pobytem w naszym kraju. Żeby mówiono o naszych miastach, pięknej przyrodzie i przyjaznych, otwartych ludziach. A tych kilka kilometrów niedokończonej drogi…? No cóż… Nikt nie jest przecież doskonały…

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Przegląd

Przegląd kruszarek

Kruszywa naturalne

Wskaźnik polerowalności PSV kruszyw przeznaczonych do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej

W Politechnice Białostockiej od 2002 roku prowadzone są badania dotyczące przydatności kruszyw do warstwy ścieralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności na polerowanie. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące badania polerowalności oraz analizę wyników wskaźnika polerowalności PSV kruszyw z ponad 40 złóż w odniesieniu do ich charakterystyki petrograficznej.

Skały bloczne w Polsce i na świecie

W artykule przedstawiono zakres wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem granitu i trawertynu. Impulsem do zajęcia się tą tematyką są udział w pracach rady Fundacji „Bazalt”, założonej w 2011 r. z inicjatywy Krzysztofa Skolaka z firmy Granex ze Strzegomia, a także częste pobyty w strzegomskich kamieniołomach granitu oraz pobyt techniczny z firmą AMAGO w kamieniołomach trawertynu w miejscowości Bucak koło Antalyi w Turcji.

Maszyny i urządzenia

Napęd przenośników taśmowych

W artykule przedstawiono różne sposoby napędzania przenośników taśmowych, uwzględniając napędy wielobębnowe, rozproszone, pośrednie i z taśmą pędną. Autorzy uwzględnili specyfikę kopalń podziemnych i naziemnych oraz przenośników krzywoliniowych i transportujących w górę lub w dół.

Analizy

Rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa w scenariuszach foresightu OGWK

W artykule przedstawiono trzy scenariusze: optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, będące wynikiem prac projektu typu foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.

Główne inwestycje infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska a transport kruszyw

W niniejszym artykule autor prezentuje główne inwestycje infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku. Innowacyjne pomysły i rozwiązania znacznie ułatwią nie tylko ruch pasażerski, ale przede wszystkim wywóz kruszywa z Dolnego Śląska.

Rekultywacje

Wykorzystanie odpadów przeróbczych w procesie rekultywacji składowisk komunalnych

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na miejskim składowisku w Zabrzu, gdzie do ukształtowania bryły rekultywowanego obiektu zastosowano odpad pokopalniany (łupek ilasty). Otrzymane wyniki potwierdzają, że odpowiednio uziarnione mineralne odpady pokopalniane mogą pełnić doskonałą zaporę kapilarną, stanowiąc alternatywę dla innych powszechnie stosowanych uszczelnień.

Prawo i administracja

Interesariusze kopalni kruszyw – analiza w aspekcie konfliktów społeczno-środowiskowych

Autor opisuje konflikty społeczne na tle środowiskowym, związane z działalnością wydobywczą, oraz prezentuje oczekiwania interesariuszy wobec przedsiębiorstwa. W kolejnym numerze magazynu „Kruszywa” rozszerzymy tę tematykę m.in. o możliwości wypracowania właściwych relacji z makrootoczeniem społecznym.

Opinie

Jak spełnić wymagania jakościowe dla kruszyw?

Kruszywo to materiał o szerokim zastosowaniu we współczesnym budownictwie, a od jego jakości w dużej mierze uzależnione są trwałość oraz bezpieczeństwo budowli. Na temat jakości, badań technicznych przeprowadzanych w wyspecjalizowanych laboratoriach TPA oraz stanu krajowych przepisów technicznych i prawnych dotyczących drogownictwa mówi Ewa Wilk, specjalista ds. doradztwa technicznego TPA Instytutu Badań Technicznych.

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC WMS). Wybrane problemy

Z życia branży

Innowacje w budownictwie drogowo-mostowym. AUTOSTRADA-POLSKA 2012

Od 8 do 11 maja w Kielcach odbyły się największe targi poświęcone infrastrukturze drogowej w Polsce. Święto drogownictwa to także doskonały czas na podjęcie dyskusji na temat nowatorskich rozwiązań w budownictwie drogowo-mostowym. Mając świadomość licznych innowacji wprowadzanych zarówno w zakresie technologii, jak i materiałów stosowanych przy budowie i utrzymaniu dróg, redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mostów” zorganizowały konferencję poświęconą tym zagadnieniom.

Wyroby budowlane – nowe regulacje unijne

9 maja 2012 roku podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach w ramach Salonu Kruszyw odbyła się debata pt. „Znowelizowane zasady obrotu kruszywami”. Organizacji wydarzenia podjęli się: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi Kielce.

XII konferencja „Kruszywa Mineralne”

25-27 kwietnia 2012 r. już po raz dwunasty odbyła się konferencja „Kruszywa Mineralne”, organizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wspólnie z Instytutem Górnictwa Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Tegoroczna konferencja była też okazją do uroczystych obchodów 60-lecia Wrocławskiego Oddziału SITG.

I Szkoła Górnictwa Odkrywkowego

27-28 marca 2012 roku w gmachu krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się pierwsza edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Impreza ta, na wzór innych tego typu konferencji (m.in. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu czy Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie), miała za zadanie przedstawienie najnowszej wiedzy oraz aktualnych problemów górnictwa odkrywkowego z praktycznego punktu widzenia.

Drogi samorządowe nowocześnie

1 marca w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone nowoczesnym metodom budowy dróg samorządowych. Seminarium zostało zorganizowane przez czasopismo „Infrastruktura. Ludzie, Innowacje, Technologie” oraz firmę Lafarge. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij