Kruszywa wydanie nr 2/2012
Kruszywa wydanie nr 2/2012

DRODZY CZYTELNICY! Z punktu widzenia zysków rok 2011 był określany w branży kruszywowej jako dobry i bardzo dobry. Perspektywa na rok 2012 jest wciąż dosyć optymistyczna – wprawdzie brakuje nowych przetargów i nie wiadomo, jakie fundusze otrzyma Polska od UE na lata 2014-2020, ale będzie to rok kończenia rozpoczętych inwestycji i gorączkowego nadrabiania opóźnień. Poza tym w bieżącym roku oczekuje się kolejnych zamówień z sektora kolejowego... Także przyszłość (przynajmniej ta najbliższa) nie niesie za sobą większych zagrożeń, oprócz tych, z jakimi na co dzień wiąże się praca w górnictwie, także odkrywkowym. Czytając podsumowania ubiegłego roku, zauważyłam, że najczęściej podawany jest wskaźnik ekonomiczny – bilans przychodu i rozchodu przedsiębiorstwa. Stosunkowo rzadko mówi się o innym bilansie – równie ważnym, a może nawet ważniejszym. Bilansie bezpieczeństwa. W listopadzie ubiegłego roku rozmawiałam z ówczesnym dyrektorem OUG we Wrocławiu Andrzejem Ciepielewskim na temat stanu bezpieczeństwa w górnictwie. Okazuje się bowiem, że ciągle zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie ma zapewnionych środków ochrony indywidualnej lub nie ma świadomości potrzeby ich stosowania. Równie często wypadki spowodowane są czynnikiem ludzkim, nieuwagą czy niezastosowaniem się do obowiązujących wymogów. Prawdą jest, że obecnie kopalnie i przedsiębiorstwa produkujące kruszywa są coraz lepiej wyposażone, a sprzęt jest coraz bardziej nowoczesny. Nowe maszyny nie wytwarzają czynników szkodliwych dla zdrowia, więc poziom hałasu, zapylenia czy wibracji utrzymywany jest w normie. Prawdą też jest fakt, że poziom bezpieczeństwa jest przez to coraz wyższy. Ale dopóki liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych nie będzie równa zeru, należy stale podnosić poziom świadomości w kwestii bezpieczeństwa. I to zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników. A nie tylko ograniczać się do matematycznego zestawienia finansowego. Jednym z tematów poruszonych na łamach tego wydania „Kruszyw” są roboty strzałowe, których wykonywanie związane jest ze znacznym ryzykiem, dlatego zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa jest sprawą priorytetową. Osobiście uważam, że o bezpieczeństwie nigdy nie mówi się zbyt dużo lub zbyt często. Dlatego temat ten będzie jeszcze wielokrotnie poruszany na łamach „Kruszyw” w 2012 roku.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Z wizytą w ...Kopalni

Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.

Nowoczesna "fabryka" kruszywa. Kopalnia Melafiru Tłumaczów

Kopalnia Melafiru w Tłumaczowie zaliczana jest do jednych z największych kopalni surowców skalnych w naszym kraju. Nowoczesny zakład stacjonarny pozwala osiągnąć wydajność wydobycia na poziomie 2,5 mln ton. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością zakładu oraz innowacyjnymi technologiami stosowanymi w Tłumaczowie.

Analizy

Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach surowców skalnych - oddziaływanie na obiekty budowlane

W artykule opisano procedury postępowania w zakresie ograniczenia i dokumentowania oddziaływań drgań na obiekty budowlane oraz wskazano na możliwości zastosowania systemu KSMD do monitorowania i oceny intensywności tego oddziaływania.

Roboty strzałowe na terenie budowy południowej obwodnicy Jeleniej Góry

W artykule przedstawiono proces projektowania, wykonywania i monitoringu robót strzałowych prowadzonych w trakcie makroniwelacyjnych prac budowlano- drogowych na odcinku południowej obwodnicy Jeleniej Góry. Wykorzystując doświadczenia związane z udostępnieniem i prowadzeniem eksploatacji w odkrywkowych zakładach górniczych, zaprojektowano roboty strzałowe minimalizujące niekorzystne oddziaływania oraz zapewniające bezpieczeństwo przyległych obiektów kubaturowych i liniowych.

Maszyny i urządzenia

Przenośniki taśmowe jako uniwersalny środek transportu

W artykule opisano działanie elementów składowych i całego długiego przenośnika taśmowego o napędzie wielobębnowym. Przedstawiono typowe miejsca zastosowań przenośników oraz niektóre zjawiska i problemy związane z eksploatacją i analizą pracy urządzenia. Wykorzystanie rozbudowanych modeli symulacyjnych stwarza duże możliwości obliczeniowej analizy dynamicznych stanów pracy przenośnika.

Napędy elektryczne dużej mocy do przenośników taśmowych w górnictwie i przemyśle cementowym

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące elektrycznych układów napędowych przenośników taśmowych o dużej długości i wydajności. Omówiono układy rozruchowe napędów elektrycznych z silnikami indukcyjnymi pierścieniowymi i klatkowymi. Przedstawiono nowoczesne układy napędowe z zastosowaniem przekształtników energoelektronicznych pozwalających na sterowanie prędkością taśmy oraz płynny rozruch i zatrzymywanie przenośników.

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji maszyn jezdnych w zakładach górniczych

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane wymagania określone w przepisach prawnych, a także dobre praktyki, które stosuje się podczas pracy z wykorzystaniem maszyn jezdnych i pojazdów w zakładach górniczych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy.

Metodyka doboru i oceny pracy maszyn rozdrabniających w przemyśle kruszyw mineralnych

Autor szczegółowo opisuje sposób prawidłowego doboru parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych urządzeń, które bezpośrednio wpływają na koszt produkcji oraz jakość kruszywa. Szerzej prezentuje także wskaźniki technologiczne, takie jak: energochłonność, wydajność, żywotność kruszarek oraz ich wpływ na proces rozdrabniania kruszyw.

Techniki sondowania gruntu w badaniach terenowych

W niniejszym artykule autor przedstawia różne metody sondowania gruntu, m.in. z wykorzystaniem sond cylindrycznych, wkręcanych i obrotowych. Omawia także działanie, zastosowanie i budowę presjometru – cylindrycznej sondy używanej w pomiarach gruntu.

Prawo i administracja

Odporność kruszywa na rozdrabnianie. Wyniki badań wg norm PE-EN a zapisy WT-1 2010

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych właściwości fizycznych kruszyw grubych na przykładzie badania odporności na rozdrabnianie według norm PN-EN i ich wpływu na uszczegółowione zapisy polskich wymagań technicznych WT-1 2010 dla dróg krajowych.

REACH dla drogowców - cz. II

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnień dotyczących REACH, prezentowanych w poprzednim numerze magazynu „Kruszywa”. Autorzy szczegółowo opisują materiały stosowane w drogownictwie, a więc zarówno substancje, mieszaniny, jak i wyroby, według definicji zawartych w rozporządzeniu REACH.

Wywiad

Ochrona zasobów podstawą wszelkich działań!

Brak regulacji przepisów prawnych z zakresu ochrony zasobów kopalin od dawna jest przyczyną wielu nieporozumień i konfliktów. O potrzebie waloryzacji złóż z Barbarą Radwanek-Bąk z Państwowego Instytutu Geologicznego rozmawia Magdalena Palion.

Kruszywa alternatywne

Recykling odpadów stalowych a wyzwania zrównoważonego rozwoju

Odpady stalowe to cenne źródło surowców, które można ponownie wykorzystać. Odzysk i recykling odpadów stanowi spełnienie idei zrównoważonego rozwoju, założeń wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz jest jednym z celów Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP).

Poziom produkcji kruszyw łamanych z żużli hutniczych w 2011 roku

W numerze 1/2012 magazynu „Kruszywa. Produkcja – Transport – Zastosowanie” (s. 22) została zaprezentowana prognoza potrzeb i produkcji kruszyw na lata 2012-2020. W niniejszym artykule przyjrzymy się produkcji kruszyw alternatywnych w ubiegłym roku.

Z życia branży

JCB wchodzi w 2012 rok z nową, bogatą ofertą

1-3 lutego br. na zaproszenie firmy Interhandler – wyłącznego, autoryzowanego w Polsce dystrybutora maszyn JCB, przedstawiciele prasy branżowej udali się do położonego na południu Hiszpanii miasteczka La Manga. To właśnie tam zorganizowano europejską konferencję prasową, podczas której zaprezentowano nowości technologiczne maszyn JCB.

Podsumowanie projektu "Foresight" w Katowicach

15 grudnia 2011 roku w hotelu Angelo w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego” (Foresight OGWK). Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do prezentacji scenariuszy i strategii rozwoju zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego.

XV Forum Górnictwa Skalnego

23-24 lutego br. w hotelu Diament w Ustroniu odbyło się XV Forum Górnictwa Skalnego, które tradycyjnie zgromadziło wielu specjalistów branży górniczej. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania były konsekwencje wprowadzenia nowego Prawa geologicznego i górniczego dla kopalni, omówiono także tematy związane z rekultywacją terenów oraz zaprezentowano nowoczesne wzorce outsourcingowe stosowane w kopalniach.

Opinie

Roboty strzałowe - zagrożenia i alternatywy

Urabianie skał zwięzłych za pomocą materiałów wybuchowych związane jest z wieloma zagrożeniami, takimi jak: negatywy wpływ na górotwór, zagrożenie toksyczne środowiska czy nawet wystąpienie ruchów osuwiskowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowania materiałów MW dzielą się S. Modrzejewski oraz S. Sypniowski.

Z życia branży

BUMASZ 2012 - Targi z sukcesem w tle

24-27 stycznia 2012 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Budowlanego BUMASZ 2012, przynosząc wiele ciekawych informacji na temat najnowszej oferty producentów oraz dostawców.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij