Kruszywa wydanie nr 4/2021
Kruszywa wydanie nr 4/2021

Najnowszy numer czasopisma „Kruszywa” poświęcony został problematyce środków transportowych. W wydaniu znajdą Państwo również materiał poświęcony Kopalni Dolomitu Laskowa (Miedziana Góra).

 

Kalejdoskop wydarzeń

Seminaria Warsztatowe - Drogi Publiczne, Budowa, remont oraz utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

26-27 sierpnia 2021 r. w m. Białobrzegi w powiecie legionowskim odbyło się pierwsze spotkanie II edycji Seminarium Warsztatowego - Drogi Publiczne. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazyn Autostrady”, „Dróg Publicznych” oraz czasopisma „Mosty”.

Artykuł sponsorowany

Sprostać rosnącym wymaganiom - cz. II

John Rhodes i Karen Clever z firmy Timken w Stanach Zjednoczonych przybliżają rozwój konstrukcji łożysk baryłkowych, które mają sprostać wymaganiom wynikającym z pracy w coraz trudniejszych warunkach oraz wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu przemysłu ciężkiego.

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Spotkanie ws. kopalni odkrywkowej, Wynik PKP Cargo za pierwsze półrocze 2021r., I Konferencja Drogowo-Kruszywowa zakończona sukcesem, Kalendarz BHP-OWCA (nie)bezpieczny rok z polskimi przepisami BHP, Duży rozładunek kruszywa w Ustce, Mieszkańcy przeciw kopalni wapienia, Spór o skład kruszyw w Kozach, Niewybuch w kopalni

Rozbudowa linii kruszyw w Bełchatowie

PGE w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa łódzkiego zgłosiła szereg projektów dot. inwestycji w nisko - i zeroemisyjne źródła energii, m.in. budowa farm wiatrowych wiatrakowych czy fotowoltaicznych. W planach Grupy jest również rozbudowa linii kruszy i kamienia wapiennego. Paweł Stępień p.o. dyrektora departamentu zarządzania operacyjnego i inwestycji PGE, dla czasopisma „Kruszywa” odpowiada na pytania dotyczące tej inwestycji.

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa

6-8 września br. odbyła się I Konferencja Drogowo Kruszywowa „Surowcem Technologie - Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Kruszywa”.

Park maszyn, urządzeń i produktów

Park maszyn, urządzeń i produktów

Z wizytą w ...

Kopalnia Dolomitu Laskowa (Miedziana Góra)

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. należą nie tylko do jednych z najważniejszych firm regionu świętokrzyskiego, ale zaliczane są też do przedsiębiorstw znaczących w skali całego kraju. Jako jedna z nielicznych firm w regionie świętokrzyskim, ŚKSM może poszczycić się tak długą i bogatą historią. Zakład kontynuuje ponad stuletnie tradycje przemysłu górniczego rozwijającego się w oparciu o specyficzne właściwości Gór Świętokrzyskich. Główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: "Jaźwica", "Laskowa" i "Winna". W artykule uwaga zostanie skupiana na Kopalni Dolomitu Laskowa (Miedziana Góra).

Maszyny i urządzenia

Problematyka środków transportowych

W działalności przedsiębiorstw zakładów przemysłowych praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach, przy czym zarówno koszty pracy, jak i praca transportowa znajdują się w zależności funkcyjnej od warunków transportu. Zasadnicza rola transportu wynika z tego, że podstawowym zadaniem środków transportowych jest transport materiałów, a podstawowym narzędziem pracy są środki transportu (wewnętrznego oraz zewnętrznego).

Rodzaje i podział kruszarek

W produkcji kruszyw łamanych ze skał zwięzłych stosuje się rozdrabnianie jako podstawową operację technologiczną. W artykule przedstawiono podział kruszarek ze względu na budowę, zdolności przerobowe oraz przykłady ich stosowania.

Kruszarki stosowane w węzłach rozdrabniania w zakładach przeróbczych górnictwa skalnego

W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę identyfikacji podstawowych parametrów konstrukcyjne i eksploatacyjne kruszarek stosowanych w układach technologicznych procesów rozdrabniania na pierwszym, drugim i trzecim stopniu kruszenia. W wyniku przeprowadzonych analiz zostały wskazane parametry i zależności pomiędzy parametrami pozwalające na przyporządkowanie danego typu maszyny do opisywanej grupy kruszarek. Stwierdzono iż głównym czynnikiem determinującym klasyfikację danego typu maszyny jest maksymalne ziarno nadawy a w przypadku różnych typów kruszarek istnieją indywidualne zależności.

Technologie

Nowa technologia w drążeniu głębokich studni odwadniających

W artykule przedstawiono nowy sposób wykonywania otworów wielkośrednicowych w zawodnionym górotworze. Dotyczy on wykonywania studni odwadniających oraz drążenia otworów geotermalnych. Tym nowym sposobem jest użycie do drążenia wgłębnych mechanizmów udarowych, znanych w górnictwie skalnym odkrywkowym pod nazwą młotków DTH (Down The Hole). Podano zalety i wady stosowania tej metody.

Diagnostyka i oceny uszkodzeń betonu spowodowanych reakcjami AAR - cz. I

W niniejszym artykule opisano systematycznie stosowane procedury i metodologie diagnostyki uszkodzeń betonu w konstrukcjach wywołanych reakcją alkaliów ‒ kruszywa (AAR).

Monitoring - dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z działalnością profilaktyczną, w zakresie minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych. Ważnym elementem tej działalności jest monitorowanie drgań w obiektach budowlanych. Opracowana w Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska AGH, Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD), po kilku modernizacjach, stała się w pełni zautomatyzowanym systemem monitorującym i dokumentującym oddziaływanie robót strzałowych na otoczenie. Aktualnie w 25 kopalniach odkrywkowych pracuje 55 stacji pomiarowych. W okresie od roku 2012 do sierpnia 2021 stacje wykonały ponad 60 tysięcy rejestracji zdarzeń pochodzących od robót strzałowych. Zarówno liczba stacji pracujących w otoczeniu kopalń odkrywkowych jak i liczba zarejestrowanych zdarzeń świadczą o efektywności tak prowadzonego dokumentowania oddziaływania robót z użyciem MW na otoczenie. Do oceny oddziaływania, procedury pomiarowe i analityczne KSMD wykorzystują skale SWD, zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN B-02170:2016-12.

Kruszywa naturalne

Niezastąpione kamienie?

Wszyscy znamy utarte powiedzenie „nie ma ludzi niezastąpionych”, tym bardziej więc nie ma niezastąpionych przedmiotów, czyli obiektów nieożywionych. Z obydwoma tymi stwierdzeniami, a zwłaszcza z pierwszym z nich, można, a nawet trzeba polemizować, a istotę tej polemiki stanowią zakresem jakość i tożsamość tego zastępstwa.

Prawo i zarządzanie

Darmowe narzędzia marketingowe wspierające sprzedaż kruszyw

Branża kruszyw jest wyjątkowo hermetyczna. Wydaje się, że regionalny produkt, jakim jest kruszywo, nie potrzebuje wsparcia marketingowego. Jeżeli klient potrzebuje materiału, to przecież sam go znajdzie. Takie przekonanie oczywiście ma swoje podstawy, lecz uważam, że zawsze jest kawałek „tortu”, który jest jeszcze niezagospodarowany. I zdecydowanie warto o niego walczyć. Marketing internetowy to dziedzina, obok której trudno przejść obojętnie. Wie o tym doskonale ten, kto rozpoczął tę przygodę.

Rekultywacja

Działania na rzecz środowiska w kopalniach Eurovia

Charakterystycznymi zmianami w środowisku wynikłymi z eksploatacji terenów górniczych są powstające wyrobiska poeksploatacyjne, które zmieniają ukształtowanie i pierwotne funkcje zajętego terenu. Jednakże w ramach ogólnie obowiązującej zasady odpowiedzialności za zmiany w środowisku, przedsiębiorca ingerujący poprzez swoją działalność w środowisko naturalne, zmieniający charakter użytkowanego terenu jest prawnie zobowiązany do przywrócenia przeobrażonym terenom funkcji pierwotnych lub użytkowych (w razie niemożności odtworzenia pierwotnych funkcji terenów).

Czynniki decydujące o kierunku rekultywacji i zagospodarowniu

Podstawą dla ustalenia kierunków rekultywacji i zagospodarowania (rewitalizacji) terenu poekspolatacyjnego jest analiza czynników charakteryzująca ten teren i jego otoczenia. Analiza ta pozwala na ustalenie kryteriów, które wprowadzają ograniczenia, preferencyjne lub dowolność w wyborze sposobu docelowego zagospodarowania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij