Kruszywa wydanie nr 4/2020
Kruszywa wydanie nr 4/2020

O nowoczesnym zarządzaniu w czasach pandemii, ponad pół wieku wydobycia w KOSD Niemodlin, czynnik ludzki podczas wdrażania nowych technologii i automatyzacji w przemyśle górniczym, metody poprawy procesu przesiewania kruszyw, cyfrowa rewolucja w transporcie przenośnikowym – cz. I, wybrane praktyczne problemy zarządzania odkrywkową eksploatacją złóż kopalin. Najważniejsze problemy planowania i projektowania, przygotowania, realizacji oraz monitorowania procesów w górnictwie odkrywkowym, środowisko pracy w górnictwie kruszyw i surowców skalnych – uwagi do oceny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość odpadowa – kluczowe zagadnienia dla producentów kruszyw

 

Kalejdoskop wydarzeń

Kalejdoskop wydarzeń

Nowe logo Polskiego Związku Producentów Kruszyw, ulga na robotyzację od 2021 r., nowa koparka Doosan oferuje najlepszą wydajność w klasie maszyn 80-tonowych, GDDKiA podsumowuje inwestycje infrastrukturalne, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

Wywiad

O nowoczesnym zarządzaniu w czasach pandemii

Zarządzanie kopalnią to temat bardzo ważny i trudny jednocześnie. Obecna sytuacja związana z pandemią również nie ułatwia kierowania przedsiębiorstwem, przynosząc nowe dylematy i wymuszając pewne zmiany. O tym, jak odpowiednio zarządzać zmianami, które pojawiają się niezależnie od sytuacji, jak się do nich przygotować i jak je przeprowadzić, opowie Paweł Podsiadło, ekspert ds. zarządzania, który ma na koncie wiele działań optymalizujących prace przedsiębiorstw.

Z wizytą w ...

Ponad pół wieku wydobycia w KOSD Niemodlin

Ponad 50 lat historii, uczestnictwo w wielu istotnych projektach, a także ciągły rozwój i inwestycje nie tylko w ulepszanie produkcji, ale również w działania proekologiczne – tak po krótce można opisać historię Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie.

Technologie

Czynnik ludzki podczas wdrażania nowych technologii i automatyzacji w przemyśle górniczym

Ostatnie 50 lat upłynęło pod znakiem postępu technologicznego dzięki pojawieniu się teleoperacji i automatyzacji w wielu aspektach procesu wydobywczego. Nadal istnieją jednak przeszkody, które utrudniają wprowadzenie automatyzacji i szybki postęp technologiczny w wielu kopalniach. Jedną z kluczowych przeszkód jest nadal czynnik ludzki.

Metody poprawy procesu przesiewania kruszyw

Niniejsza praca przedstawia propozycje metod intensyfikacji procesu przesiewania przy założeniu, że dokonuje się możliwie niewielkich zmian w konstrukcji maszyny przesiewającej. Zamiany te na ogół mogą być wykonane siłami użytkownika przesiewacza, a polegają na dokonaniu, stosunkowo niewysokim kosztem, modyfikacji linii technologicznej, w której pracuje przesiewacz, układu sit zamontowanych w rzeszocie lub zmiany sposobu podawania nadawy do przesiewacza.

Maszyny i urządzenia

Cyfrowa rewolucja w transporcie przenośnikowym – taśma przenośnikowa 4.0. Cz. I

W okresie rewolucji cyfrowej określanej mianem Przemysłu/Górnictwa 4.0 zwiększa się znaczenie informacji o pracy i stanie obiektów w systemach transportowych. Taśma przenośnikowa generuje do 60% kosztów transportu. Jej awaria pociąga za sobą nie tylko wysokie koszty naprawy, lecz również może spowodować wysokie straty produkcyjne związane z długotrwałymi postojami awaryjnymi. Zastosowanie różnych sensorów monitorujących stan taśmy i połączeń umożliwia wskazanie optymalnych momentów wymian redukujących koszty użytkowania taśm, np. poprzez jej opłacalną regenerację.

Prawo i zarządzanie

Wybrane praktyczne problemy zarządzania odkrywkową eksploatacją złóż kopalin. Najważniejsze problemy planowania i projektowania, przygotowania, realizacji oraz monitorowania procesów w górnictwie odkrywkowym

Zarządzanie procesem odkrywkowej eksploatacji złoża jest procesem bardzo złożonym i wielodyscyplinarnym. Do najważniejszych wątków tego procesu, oprócz sfery ekonomiczno-finansowej, należy zaliczyć: zarządzanie bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego, ochronę oddziaływania ruchu zakładu na otoczenie i racjonalną gospodarkę zasobami. Takie obszary zarządzania wymagają kompleksowego podejścia i mają bardzo istotny wpływ na bieżące i przyszłe wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Katastrofa techniczna może bowiem także doprowadzić do katastrofy ekonomicznej i środowiskowej.

Środowisko pracy w górnictwie kruszyw i surowców skalnych – uwagi do oceny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia

Wdrażane w ostatnich latach zmiany normatywów higienicznych środowiska pracy w przepisach wpływają na ocenę ryzyka zawodowego w górnictwie odkrywkowym związanym z kruszywami. Artykuł zwraca uwagę na zmiany, jakie spotykają przedsiębiorcy górniczy w ocenie ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związane ze zmianą niektórych normatywów higienicznych w górnictwie kruszyw i surowców skalnych.

Elektroniczna ewidencja sprawozdawczość odpadowa – kluczowe zagadnienia dla producentów kruszyw

Na początku stycznia br. wszystkie podmioty wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie ich transportu, zbierania lub przetwarzania stanęły przed nowym wyzwaniem – koniecznością prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Także wytwórcy kruszyw, w tym przedsiębiorcy górniczy, zostali zobowiązani do uczestnictwa w nowym systemie. Narzędziem służącym do tego celu jest system teleinformatyczny bazy danych o odpadach (BDO), działający na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij