dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Aleksander Kabziński
Polski Związek Producentów Kruszyw

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

dr hab. inż. Jerzy Malewski, prof. PWr
Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. nadzw. PIG-PIB
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
Politechnika Łódzka