W opinii czytelników magazyn KRUSZYWA jest najprężniej rozwijającym się czasopismem w branży. W magazynie szczegółowo omawiamy zagadnienia dotyczące kruszyw naturalnych, sztucznych oraz tych pozyskiwanych z recyklingu. Prezentujemy sprawdzone produkty i technologie a także innowacyjne rozwiązania i urządzenia wykorzystywane do  produkcji i obróbki kamienia. Ponadto analizujemy obowiązujące normy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów uzyskania koncesji na wydobycie kruszywa, ochrony środowiska i rekultywacji terenów powydobywczych, jak również związanych z nimi zagadnień społeczno-ekonomicznych. Na łamach magazynu KRUSZYWA umożliwiamy czytelnikom dostęp do najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata – komentujemy aktualne wydarzenia, informujemy o konkursach, konferencjach, sympozjach i targach.

Nasi czytelnicy to przedstawiciele:

-        kopalni kruszyw

-        cementowni, zakładów wapienniczych i gipsowych

-        firm recyklingowych

-        przedsiębiorstw budownictwa drogowego

-        instytucji

-        stowarzyszeń

 

Magazyn KRUSZYWA to:

-        zawsze aktualny przegląd najważniejszych wydarzeń branży kruszywowej,

-        gotowe metody projektowania i optymalizacji robot strzałowych,

-        przegląd zagadnień formalnoprawnych górnictwa kruszywowego, w tym nowych regulacji prawnych w zakresie geologii i miernictwa górniczego,

-        prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych na najbliższe lata,

-        współczesne metody rekultywacji i rewitalizacji terenów,

-        opinie specjalistów, mających realny wpływ na rynek kruszyw w Polsce,

-        regularny dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w zakładach produkujących kruszywa,

-        opisy wiodących firm i zakładów, zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwarzaniem kruszyw,

-        dostęp do informacji związanych bezpieczeństwem pracy w górnictwie skalnym.

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.