Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zwycięzcą jubileuszowego, 20. Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patronami tegorocznego Konkursu były Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszony projekt Instytutu: „Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa” znalazł się w grupie 102 wniosków, które były oceniane przez ekspertów i Kapitułę Konkursu.

Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez naukowców pracujących zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych. Kapituła jubileuszowej, 20. edycji konkursu przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień i 4 nagrody specjalne.

Zespół pracowników Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w składzie: dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS; mgr inż. Danuta Kukielska; mgr inż. Jarosław Stankiewicz; mgr Elżbieta Uzunow, otrzymał dwie nagrody:

  1. Nagrodę główną – w kategorii produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy;
  2. Nagrodę specjalną – za produkt w obszarze ekoinnowacji.

Opracowana w Instytucie technologia wytwarzania lekkich kruszyw sztucznych  umożliwia wykorzystanie odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji  wysokiej jakości nowoczesnych kruszyw. Technologia oparta została na założeniu równoczesnego wykorzystania wielu różnych odpadów – nawet szkodliwych – i zneutralizowania ich w jednym procesie. Produktem końcowym opracowanej metody jest produkt handlowy – lekkie kruszywo o bardzo korzystnych właściwościach. Można je powszechnie stosować w budownictwie ogólnym, drogowym, geotechnice.

Na podstawie założeń opracowanych w IMBiGS, firma NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wybudowała instalację przemysłową o wydajności 5 Mg/godz. Obecnie trwa proces uruchamiania produkcji ciągłej nowego kruszywa, które jest produktem w pełni ekologicznym i spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa.

Źródło: IMBIGS / fot. PARP