Konsorcjum EIT Raw Materials (RM), powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, który powstał w 2008 roku, jako swoje główne zadanie przyjął wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w Europie. Celem głównym przyświecającym działalności EIT jest podniesienie konkurencyjności Europy na rynkach światowych w wybranych obszarach funkcjonowania społeczeństwa, co ma sprzyjać rozwijaniu rynku pracy i poprawie warunków życia społeczności.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2018, str. 14-16.