W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania drobnoziarnistych kruszyw recyklingowych, które z powodzeniem mogą być stosowane w technologii produkcji zapraw cementowych.

W przeprowadzonym eksperymencie badawczym receptą wyjściową składu wszystkich badanych zapraw była zaprawa cementowa o proporcji wagowej składników 1:3 oraz w/c = 0,5. Na jej bazie kruszywo naturalne zastępowano objętościowo kruszywem recyklingowym, konieczne było więc wykonanie badania oznaczającego gęstość poszczególnych kruszyw.

W przeprowadzonych badaniach, uzyskane wyniki pomiarów odnoszono do zaprawy referencyjnej, która stanowiła zaprawę cementową z udziałem 100% piasku naturalnego, zwana dalej zaprawą referencyjną.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2017, str. 39-43.