Na początku marca 2017 roku firma Weir Minerals Poland rozpoczęła realizację budowy kompletnego zakładu produkcji kruszyw w Chełmie Górnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Inwestorem budowy była Firma UTB Baranowski, dla której najważniejsze były rozwiązania techniczne, ograniczające koszty eksploatacji oraz na maszyny i wyposażenie o wysokiej wytrzymałości.

Projekt zrealizowany został na terenie dawnego zakładu produkcji kruszyw Lafarge, w którym stosowano inną technologię przerabiania kruszywa, przez co część frakcji 2/8mm traktowana była jako odpad a obecnie dla firmy UTB Baranowski jest wartościowym produktem.

Budowa tego nowoczesnego zakładu przeróbki kruszyw w miejscu starej instalacji zajęło zaledwie 3 miesiące.
 

Źródło: e-weirminerals.pl