W 2017 roku Polski Związek Producentów Kruszyw przeprowadził pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości. Aktualnie trwają zgłoszenia do II edycji konkursu.

W dniu 22 czerwca pierwszych dziewięciu laureatów konkursu odebrało certyfikat znaku Solidne Kruszywa, znaku zastrzeżonego przez PZPK w Urzędzie Patentowym. Wtedy też podjęto decyzję o przygotowaniu drugiej edycji konkursu. 

- Jestem zadowolony z przebiegu pierwszej edycji. Była to realizacja moich długich starań o wyróżnianie najlepszych producentów kruszyw przez własne środowisko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego celu: Kapitule Znaku Jakości, Zarządowi PZPK, Zespołowi ds. Komunikacji, autorce udanego projektu znaku oraz redaktorom wydawnictw branżowych. To nasz wspólny sukces – mówił Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Owocem pierwszej edycji konkursu jest poradnik, w którym opisane zostały dobre praktyki na rzecz jakości i powtarzalności wyrobów budowlanych, jakimi są kruszywa, oraz praktyki z obszarów je otaczających, takich jak: bezpieczeństwo, gospodarka złożem, współpraca ze środowiskiem, w tym szczególnie lokalnym, etc.

Kapitułę drugiej edycji tworzą przedstawiciele laureatów poprzedniej, a około 40 przedstawicieli producentów kruszyw otrzymało imienne zaproszenie do udziału w projekcie. Wnioski można zgłaszać do 14 lutego 2018 r. - wszelkie pytania organizacyjne należy kierować na adres biuro@kruszpol.pl. Wybór nagrodzonych nastąpi 15 maja a uroczyste wręczenie certyfikatów Solidne Kruszywa - 25 maja 2018r.

W imieniu Organizatorów zachęcamy wszystkich producentów kruszyw do udziału w tym prestiżowym konkursie.

 Źródło: Polski Związek Producentów Kruszyw