Dziś, 8 stycznia, ma zostać podpisana umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku II węzeł Szczepanowice–węzeł Widoma, jak poinformowała GDDKiA Oddział Kraków.

Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Mota-Engil Central Europe.

Nowy odcinek S7 będzie miał 14 km długości. Na wykonanie prac projektowych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz roboty budowlane wykonawca będzie miał 34 miesiące od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego: od 15 grudnia do 15 marca w przypadku prac budowlanych).

W efekcie wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi z pasem dzielącym ziemnym i pasami awaryjnymi oraz m.in. węzły drogowe łączące S7 z istniejącym układem komunikacyjnym. Powstać mają też elementy odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, drogi dojazdowe czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: GDDKiA Oddział Kraków