Pod koniec roku udostępniony został 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. Dzięki oddaniu do użytku fragmentu Mężenin–Jeżewo przejezdna jest już cała część tej DK w woj. podlaskim.

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na wspomnianej trasie wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, ponieważ na odcinku nadal trwają prace wykończeniowe. Ograniczenie prędkości do 100 km/godz. oraz niewielkie utrudnienia w ruchu w związku z wykonywanymi robotami potrwają jeszcze kilka tygodni. Aktualnie gotowe są już obie jezdnie w ciągu głównym, oznakowanie, bariery, a także ekrany i przejścia dla zwierząt.

Wart ponad 471 mln zł odcinek DK połączył otwarte już fragmenty S8: od granicy województwa do Mężenina oraz od Jeżewa do Białegostoku.

Źródło: GDDKiA